Catalog

Record Details

Catalog Searchსაქართველოს არქეოლოგიის საკითხები : ტომი I / რედაქტორი: ო. ლორთქიფანიძე.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 4 of 4 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 4 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
აბონემენტი ს-186267 900000871910 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი ჯაფ-930 900001867557 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ(III) 13250 ა. აფაქიძის კოლექცი 900001256869 Stacks ხელმისაწვდომია -
სიმონ ყაუხჩიშვილის სახელობის სამკითხველო დარბაზი 902(479.22). 900001253086 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 136გვ. : ილ. შავ–თეთრი.
  • გამოცემა: საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია ,ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტი , არქეოლოგიური კომისია.
  • გამომცემლობა: თბილისი : მეცნიერება , 1978.

წიგნის აღწერილობა

სარჩევი სტატიები – Статьи - გურანდა ფხაკაძე, მტკვარ–არაქსის და დასავლეთ საქართველოს ადრებრინჯაოს ხანის კულტურების ზოგიერთი შეხვედრა დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე –– Г. Г. Пхакадзе, О некоторых встречах Куро-Араксской и западногрузинской раннебпонзовой культур на территории Западной Грузии. Резюме -- ტარიელ ჩუბინიშვილი, ერთი დათარიღების ცდა ნაყოფიერების კულტის ისტორიიდან –– Т. Н. Чубинишвили, Из истории культа плодородия. Резюме -- Д. Л. Мусхелишвили, К вопросу о связях центрального Закавказья с передним Востоком в раннеантичную эпоху -- მარინე ფირცხალავა, სკვითური კულტურის ძეგლების საქართველოში გავრცელების საკითხისათვის –– М. С. Пирцхалава, К вопросу о распространении памятников скифской культуры в материальной культуре древней Грузии. Резюме -- ნინო კიღურაძე, კოლხური სოფელი ანტიკურ ხანაში –– Н. Ш. Кигурадзе, Колхское село античной эпохи. Резюме -- პუბლიკაციები – Публикации - А. А. Нуцубидзе, Археологические раскопки в сел. Абано -- გურამ კვირკველია, იაშთხვას ადრეანტიკური ხანის სამარხები –– Г. Т. Квирквелия, Погребение раннеантичного времени на горе Яштхва. Резюме -- ვერა თოლორდავა, ანტიკური ხანის სამარხები სოფ. ულიანოვკიდან –– В. А. Толордава, Погребения античного времени из сел. Улиановка. Резюме -- ვახტანგ ნიკოლაიშვილი, ანტიკური ხანის ძეგლები დიღმის ხეობიდან –– В. В. Николаишвили, Памятники античного периода из Дигомского ущеья. Резюме -- ჯამლეთ ჯღამაია, შუასაუკუნეთა ნაციხვარი "ნოჯიხუ" სოფელ ფახულანთან –– Д. К. Джагамая, Развалицы средневековой крепости "Ноджиху" около села Пахулани. Резюме -- რეცენზიები, ინფორმაციები – Рецензии, Информации - გურამ გრიგოლია, რეცენზია ლ. ნებიერიძის ნაშრომზე "დასავლეთ ამიერკავკასიის ნეოლითი" –– ვახტანგ ლიჩელი, რეცენზია ჯ. მიშელისის ნაშრომზე "Dating methods in Archaeology" -- დარეჯან კაჭარავა, პოლიტიკური ორგანიზაციის პრობლემა თანამედროვე საზღვარგარეთულ არქეოლოგიაში –– ტაბულების აღწერილობა – Описание таблиц -- ტაბულები – Таблицы.
თემა: საქართველოს არქეოლოგია.

Additional Resources