Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 3 დან 8

სჯანი: ჟურნალი ლიტერატურის თეორიასა და შედარებით ლიტერატურათმცოდნეობაში = Sjani : Journal of Literary Theory and Comparative Literature : № 18/ რედაქტორი: ირმა რატიანი; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოგადი და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის ინსტიტუტი. კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 5 of 5 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 5 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-755/2017/№18 900001783819 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-755/2017/№18 900001783820 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-755/2017/№18 900001783821 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი Fპ-8701/2017/№18 900001783817 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) პერიოდიკა(რდIII)/2017/№18 900001783818 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ISSN: 1512-2514
  • ფიზიკური აღწერილობა: 371 გვ.
  • გამომცემლობა: [თბილისი]: [თსუ-ს გამ-ბა], 2017.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
ბიბლიოგრაფია, და ასე შემდეგ , შენიშვნა ბიბლიოგრაფია: გვ.:21, 28, 61, 73, 76-77, 106-107, 128, 139-140, 166, 194, 206, 220,გვ.261,გვ.305,გვ.
სარჩევი აკაკის "გამზრდელი" და განმანათლებლობის პარადიგმა / თეიმურაზ დოიაშვილი -- მინიმალიზმი როგორც პრაქტიკული საჭიროება (მეტაფრასტიდან სვინაქსარამდე) / ივანე ამირხანაშვილი -- პოეტური ფსიქოთერაპია კრიზისული დახმარების პრაქტიკაში / მარია არპენტიევა -- რეზო ყარალაშვილი- ლიტერატურის თეორეტიკოსი (რეცეფციული ესთეტიკა) / / ლევან ბრეგაძე -- ბარათაშვილის პოეზიის ანტითეზები / თამაზ ვასაძე -- ნიკოლოზ ბარათაშვილი და გერმანული რომაქნტიზმი / კონსტანტინე ბრეგაძე -- დროისა და სივრცის აგებულება ფოლკნერის მოთხრობაში "ვარდი ემილისათვის" / თემურ კობახიძე -- Homme თუ Femme (შუასაუკუნეების რაინდული რომანის მაგალითზე) / მაკა ელბაქიძე -- თამაშის მოტივი და ეროვნული სათამაშოს სიმბოლიკა ბრაზილიაში მცხოვრები უკრაინელი მწერლის - ვერა ვოვკის რჩეულ ნაწარმოებებში, როგორც უკრაინული მაგიური რეალიზმის ნიმუში / ოლგა სმოლნიცკაია -- "ზაუმი"-ლინგვისტური ექსპერიმენტიდან არტტენდეციისაკენ / თამარ პაიჭაძე -- კულტურათა და ლიტერატურათა ურთიერთობის თეორიისათვის (სემიოტიკური ასპექტი) / / იური ლოტმანი -- მყარი სალექსო ფორმები გაბრიელ ჯაბუშანურის პოეზიაში / თამარ ბარბაქაძე -- "მგზავრის წერილების" პაროდია და ირონია პოსტკოლონიალური თვალსაზრისით / / აიტე სტომე -- ქართული მწერლობის სისტემური შესავლის ისტორიიდან (ვახტანგ კოტეტიშვილი,მიხეილ ზანდუკელი) / თამარ ციციშვილი, ირინე მოდებაძე -- ფრანგული კულტურისა და ლიტერატურის რეფლექსია მე-17 მე-20 საუკუნის დასაწყისის ქართულ სივრცეში / ირმა რატიანი და სხვა. -- კრეატიული მწერლები და მათი ღვთიური ინსპირაციის მოხმობა / საბარ სულთანი -- ფანტასტიკური სამყაროს რეპრეზენტაცია ინგლისურენოვან ლიტერატურაში / ნ.ეგოროვა,ა.დროზდი -- ეკონომიკური პრობლემები XX ს.დასაწისის ქართული სოციო-კულტურული დინამიკს ჭრილში (გერონტი ქიქოძე-მზერის გადანაცვლება) / ნონა კუპრეიშვილი -- ლიტერატურის მუსიკალურობა და სინესთეზია: მ.კ. ჩიურლიონისის "წერილები დევდორაკელისს" / რუტა ბრუზგენე -- აღმოსავლური ზღაპრების კრებულები ევროპაში: არაბული ღამეების ლიტერატურული და ხალხური ვერსიები / ელენე გოგიაშვილი -- კაი ყმა მხატვრული ნაწარმოების სტილისტური ანალიზისთვის (ფრაგმენტი თენგიზ კიკაჩეიშვილის ლექციიდან)/ ირმა რატიანი -- ქართული მწერლობა მსოფლიო ლიტერატურის კონტექსტში / ლევან ბრეგაძე -- "სხვა საუკუნე გალაქტიონის" (გალაქტიონ ტაბიძის თხუთმეტ ტომეულის ხითი ტომის გამო) / ემზარ კვიტაიშვილი -- ქართული ლიტერატურული რუკის ხელახალი ფორმირება. ბოლშევიზმი და ქართული ლიტერატურა / გაგა ლომიძე.
ახალი წიგნები მოამზადა -გაგა ლომიძემ.
თემა: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოგადი და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის ინსტიტუტი. კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია.
ლიტერატურათმცოდნეობა.
პერიოდული გამოცემა.
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 3 დან 8

Additional Resources