Catalog

Record Details

Catalog Searchგურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული = Scientific Proceedings of Guram Tavartkiladze Teaching University Volume : № 7, 2017 / მთავარი რედაქტორი: ვალერი ვაშაკიძე; გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი.

ვაშაკიძე, ვალერი, მთავარი რედაქტორი. (ავტორობით). გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი. (ავტორობით).
პუბლიკაციის გამოსახულება

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 2 of 2 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 2 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-903/2017/№7 900001789789 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი Fპ-8720/2017/№7 900001789788 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ISSN: 2587-4543
  • ფიზიკური აღწერილობა: 173 გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : უნივერსალი , 2017.

წიგნის აღწერილობა

ბიბლიოგრაფია, და ასე შემდეგ , შენიშვნა ბიბლიოგრაფია: გვ.12,გვ.18-19,გვ.23,გვ.28,გვ.32,გვ.38,გვ.43,გვ.51,გვ.56,გვ.65,გვ.76,გვ.82,გვ.102,გვ.106,გვ.112,გვ.122,გვ.127-128,გვ.135-136,გვ.162.
სარჩევი სამართლის მეთოდების შესავალი / გ.ლობჟანიძე -- საუბრების ჩაწერისა და კონტროლის განხორციელების ტაქტიკა / შ.ფიცხელაური -- ფულის წარმოშობა-განვითარების ეკონომიკური და სამართლებრივი ასპექტები / რ.შენგელია და სხვა -- ეკონომიკური სანქციები, როგორც გეოპოლიტიკური იარაღი / ბ.ალადაშვილი -- მეწარმეობის სტიმულირების თანამედროვე გამოწვევები / გ, ალადაშვილი -- ინტერნეტი და ელექტრონული განვითარების პარადიგმა / ი.ბოჭორიშვილი -- საქართველოს ეკონომიკური განვითარების პარადიგმა / დ.ვეკუა -- ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების ბუნდოვანი ტექსტის განმარტება / ქ.ზაქარეიშვილი -- ციფრული ეკონომიკა - მომავლის ეკონომიკა / ს.თავართქილაძე -- სურსათის წარმოებისა და მოხმარების ისტორიულ-სტატისტიკური ასპექტები საქართველოში / დ.კბილაძე -- ჰიდროთერმული სპაინდუსტრიის ისტორიის ზოგიერთი საკითხი მსოფლიოსა და საქართველოში // ნ.კვარაცხელია, გ.ყუფარაძე -- კომპანიის მართვის თანამედროვე ფესეულებები / ლ.ლაზვიაშვილი -- გეოინფორმაციული სისტემების ტექნიკური უზრუნველყოფა / ზ.ლაოშვილი -- ტექნოლოგიები საცალო გაყიდვების ანალიზისთვის / მ.მიქელაძე -- საწარმოო პროცესების მართვის ექსპერტული სისტემის მოდელი / თ.ჟვანია და სხვა -- ლიტვის გაერთიანება ევროზონაში და მისი გავლენა ევროპის ცენტრალურ ბანაკზე / ალ.ჟუკიაუსკი -- გლობალიზაცია / პ.სანეკსი -- ეფექტიანობის აუდიტი - აუდიტის თვისობრივად განსხვავებული ტიპი / გ.სახოკია -- მცირე და საშუალო ბიზნესის ადმინისტრირება ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში / ლ.ტაბატაძე -- მიღწევის მოტივაცია და პიროვნების ტიპოლოგია / ნ.ახალაშვილი -- საგანმანათლებლო ინოვაციური ტექნოლოგიები სწავლების პროცესში / ნ.ბოჭორიშვილი,ნ.ლომსაძე -- მოძრავი თამაში, როგორც ბავშვის შფოთვის დონის შემცირების საშუალება საბავშვო ბაღისადმი ადაპტაციის პროცესში / ი.გერსამია -- საჭოთა ხელისუფლება და სამონასტრო ცხოვრება (1921-1922 წწ ) / ალ.დაუშვილი -- საჯავახო ქვეყანა / გ. კუტალაძე -- სარედაქციო დამიკიდებულება და ლიდერის ფაქტორი / ლ.კუტუბიძე და სხვა -- პოლიტიკური დისკურსის პარამეტრების ნაირსახეობა / თ.მერაბიშვილი -- თირკმელის დონორთა ფსიქოლოგიური ფაქტორების მიმოხილვა / თ.ტუხაშვილი -- ბიზნესის ეთიკური პრობლემები მორალური პასუხისმგებლობა, ზნეობრივი აზროვნების წესი / თ.ფანცულაია -- ბიოეთიკა და ქრისტიანობის ძირითადი მიმართულებები / ნ.ყუფარაძე -- აგრესიული ქცევა მოზარდებსა და ახალგაზრდებში / ლ.შენგელია -- "სულის არისტოგრატი" უცხოელის თვალსაწიერით / დ.ჩიკვილაძე -- ფრიდრიხ ნიცშეს ფილოსოფიური ხედვის გრიგოლ რობაქიძისეული გააზრება // ლ.ჯანგებაშვილი.
თემა: სასწავლო უნივერსიტეტი.
ეკონომიკა.
სამართალი.
ისტორია.
მედიცინა.
პერიოდული გამოცემა.

Additional Resources