Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 4 დან 22

ხელოვნების ორი წუთი : ნაწილი პირველი ; ვან-გოგიანა : ნაწილი მეორე ; Degenerative Art : ნაწილი მესამე // ასპექტი: ჟურნალი 2013 წელი, № 1 თებერვალი / გიორგი კარანაძე ; რედაქტორი: თეონა აბსანძე; არტ-რედაქტორი: გიორგი კარანაძე ; ჟურნალის ხელმძღვანელი: დალი ოსეფაშვილი : იჯანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ; თსუ სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი.

კარანაძე, გიორგი. (ავტორი). აბსანძე, თეონა. რედაქტორი. (ავტორობით). კარანაძე, გიორგი , არტ-რედაქტორი. (ავტორობით). ოსეფაშვილი, დალი , ჟურნალის ხელმძღვანელი. (ავტორობით). თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. (ავტორობით). თსუ სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. (ავტორობით).
პუბლიკაციის გამოსახულება

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 1 of 1 copy available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 1 total copy.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-837 ა./2013/№1/გვ.34-36/ხ. Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: გვ.34-36. ილ.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ჟურნალი მოამზადეს თსუ სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ,,მედია და ტექნოლოგიების" მაგისტრანტებმა.
მოკლე შინაარსი, და სხვა პირველ ნაწილში საუბარია ექსპრესიონიზმზე. ექსპრეზიონიზმი (ლათ.-გამოხატვა) ავანგარდული მიმდინარეობა ლიტერატურასა და ხელოვნებაში XX საუკუნის დასაწყისში გერმანიაში ჩამოყალიბდა. ეს მიმდინარეობა ევროპის სხვა ქვეყნებშიც გავრცელდა და ხელოვნების სხვა დარგებიც მოიცვა.: ლიტერატურა, თეატრი, კინო, მუსიკა. მხატვარი თავის ნამუშევარში გამოხატავდა შიშს, შფოთვას, უიმედობას, სევდას, დაუკმაყოფილებლობას, ნოსტალგიას და ა. შ. სტატიაში განხილულია მუნკის ,,ყვირილი". ნახატზე გამოხატულია შიშისაგან დაზაფრული, პირდაღებული ადამიანი. იგი თითქოს ,,უთვისტომო ადამიანია".სამყაროსთან მას აკავშირებს შიში ამ სამყაროს არასრულყოფილებისა, არაადამიანურობის მიმართ მას მხოლოდ ყვირილი დარჩენია. ის უმწეოა გაუცხოებულ სამყაროში. მას მხოლოდ ყვირილი დარჩენია დახმარების იმედის გარეშე. მეორე ნაწილი ეთმობა ეგზისტენციალიზმს(ლათ.-არსებობა). იგიც XX საუკუნეში ჩამოყალიბდა. მისი ძირითადი წარმომადგენლები არიან: ნ. ბერდიაევი,მ. ჰაიდეგერი, ჟ.ს.სარტრი, ა. კამიუ და სხვ. მისი მიზანია ადამიანის არსებობისა და მასთან დაკავშირებული პრობლემების კვლევა. ეს მიმდინარეობა ეჭვის ქვეშ აყენებს სამეცნიერო ტექნიკური მიღწევების და საერთოდ მეცნიერების როლს საზოგადოებრივი ისტორიის განვითარებაში. ტექნიკურმა პროგრესმა პიროვნების გაუცხოება, ,,თავისუფლების" დაკარგვა გამოიწვია. მესამე ნაწილში საუბარია იმაზე, რომ გერმანელმა ნაცისტებმა ექსპრესიონისტთა შემოქმედება კანონგარეშე გამოაცხადეს. მათი უმრავლესობა ემიგრაციაში წავიდა . 1937 წელს მიუნხენში გაიმართა გამოფენა სახელწოდებით ,,Degenerative Art".
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
თსუ სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი..
კულტურა
ხელოვნება
მხატვრობა
ექსპრესიონიზმი
უნივერსიტეტი > საქართველო
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 4 დან 22

Additional Resources