Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 6 დან 12

ეკონომიკა და ბიზნესი = Economics and Вusiness = Экономика и бизнесс: ჟურნალი: № 4, ტ. 10 / მთავარი რედაქტორი: რევაზ გოგოხია; გამოცემაზე მუშაობდნენ: ნათია დვალი, ნინო ებრალიძე.

გოგოხია, რევაზ, მთავარი რედაქტორი. (ავტორობით). დვალი, ნათია, გამომცემელი. (ავტორობით). ებრალიძე, ნინო, გამომცემელი. (ავტორობით).
პუბლიკაციის გამოსახულება

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 5 of 5 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 5 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-801/2017/№4 900001794302 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი Fპ-8682/2017/№4 900001794301 Stacks ხელმისაწვდომია -
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა ჟ-26/2017/№4 900001794303 Stacks ხელმისაწვდომია -
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა ჟ-26/2017/№4 900001794304 Stacks ხელმისაწვდომია -
ტურიზმის ინტერნაციონალური სკოლის სამკითხველო დარბაზი პერიოდიკა/2017/№4 900001794305 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ISSN: 1987-5789
  • ფიზიკური აღწერილობა: 190 გვ.
  • გამომცემლობა: [თბილისი]: [გ.გ.], 2017.

წიგნის აღწერილობა

სარჩევი .
სიკვდილის სიდიადე / სერგო ჯორბენაძე -- სახელმწიფო სამსახურში ადამიანური რესურსების მართვის სრულყოფისათვის / ნუგზარ პაიჭაძე -- ვირტუალურ-მომხმარებლური საზოგადოების სოციოლოგიური იმპლიკაციები / კახა ქეცბაია -- ევროკავშირის სტანდარტები და სახელმწიფო შესყიდვების სამართლებრივი რეგულირება საქართველოში / თინათინ მეძმარიაშვილი -- სატრანსფერო ფასწარმოქმნის გამოწვევები საქართველოში / გია ბერიძე -- "ჰოლანდიური დაავადება" - ნორვეგიული მოდელის თავისებურებანი / ნიკა ჩიტიშვილი -- ურთიერთდამიკიდებული ეკონომიკური დროითი მწკრივების სტატისტიკური იმპუტაციის ახალი წესები / სიმონ გელაშვილი -- სამედიცინი ბაზარი: არსი, სპეციფიკა,სტიმულები / თენგიზ ვერულავა -- ელექტრონული სერვისების განვითარება საქართველოში / დიმიტრი ჯავახაძე -- ინტეგრაციული ურთიერთობების თავისებურებები რეგიონული სამედიცინო მომსახურეობის ბაზარზე / სოფიო ბაკურიძე -- ურბანიზაციის პროცესები თანამედროვე მსოფლიოში / ნინო ზუარაშვილი -- გაყიდვაზე მოქმედი ფაქტორების ანალიზი თბილისის უძრავი ქონების ბაზრის მაგალითზე / ალექსანდრე ვასილევი -- თვითმენეჯმენტის აქტუალური პარადიდმები; პირადი ჯანდაცვის მართვის სინერგიული გააზრება / გიორგი შიხაშვილი -- ინოვაციების მართვის თავისებურებები თანამედროვე ბიზნესში / დავით ნიჟარაძე -- საქართველოს ჯანდაცვის სფეროსშ ინოვაციების დანერგვისა და მართვის სრულყოფისათვის / ნაირა ღვედაშვილი -- პროფესორ გედევან ხელაიას 90-წლიანი ცხოვრების დღევანდელობა / მიხეილ ჯიბუტი -- პროფესორი გიორგი პაპავა - ჩემი უახლოესი მეგობარი / გედევან ხელაია.
თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შედგა ცნობილი მეცნიერის, ამაგდარი პედაგოგისა და საზოგადო მოღვაწის, პროფესორ გედევან ხელაიას დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სხდომა.
თემა: ეკონომიკა. > საქართველო.
მიკროეკონომიკა.
მაკროეკონომიკა.
მარკეტინგი.
პერიოდული გამოცემა.
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 6 დან 12

Additional Resources