Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 7 დან 523

ორიონი = Орион : აკაკი შანიძეს : აკაკი შანიძის ნაშრომთა ბიბლიოგრაფია / რედაქტორები: ი. იმნაიშვილი, ა.ურუშაძე.

(ავტორობით). ურუშაძე, ა. , რედაქტორი. (ავტორობით).
პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 1 of 1 copy available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 1 total copy.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
სიმონ ყაუხჩიშვილის სახელობის სამკითხველო დარბაზი 012 : 900001592300 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 444 გვ. : ილ.
  • გამომცემლობა: თბილისი: თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1967.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საიუბილეო კრებული, მიძღვნილი აკაკი შანიძის დაბადების 80 წლისთავისადმი; ტექსტი ქართულ და რუსულ ენებზე.
სარჩევი აკაკი შანიძე / ი. იმნაიშვილი, შ. ძიძიგური -- მცირე მოგონება დიდ ქართველოლოგზე / გ. ახვლედიანი -- აკადემიკოსი აკაკი შანიძე / კ. გამსახურდია -- აკაკი შანიძე / ა. გაწერელია -- აკაკი შანიძე / კ. კეკელიძე -- აკაკი შანიძის გრამატიკული კონცეფციის ზოგიერთი საკითხი სტრუქტურული ლინგვისტიკის თვალსაზრისით / გ. მაჭავარიანი -- აკაკი შანიძის ფოლკლორისტული ძიებანი / ქს. სიხარულიძე -- აკაკი შანიძე და ქართული დიალექტოლოგია / შ. ძიძიგური -- ძველი ქართულის ლექსიკიდან. 9. "ქორიკოზი" და ქორეპისკოპოსი" / ილ. აბულაძე -- ბერთის ოთხთავის მინიატურებისა და მხატვრული მორთულობის დათარიღებისათვის / შ. ამირანაშვილი -- მოსახლეობის ერთეულების აღმნიშვნელი ტერმინები ძველ ქართულში / ა. აფაქიძე -- ქართული სტამბის ისტორიიდან (მცირე შენიშვნა ვირჯილ მოლინის წერილის გამო) / ა. ბარამიძე -- XVI-XVIII საუკუნეთა ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორიიდან (მშენებლები, მშენებლობის პირობები და ორგანიზაცია) / ვ. ბერიძე -- Анатолийские языки / Т.В. Гамкрелидзе -- "ვეფხისტყაოსნის" პროლოგში მოხსენებული "ქებანის" განმარტებისათვის / კ. გრიგოლია -- ხუნძურ ხმოვანთა განაწილებისათვის მახვილის მომდევნო პოზიციაში / ტ. გუდავა -- "ვეფხისტყაოსნის" ლექსიკიდან. 4. მოცალეობა / კ. დანელია -- თამარის დროის "ერმიონთასა" / ვ. დონდუა -- რ სონანტი ზმნური ფუძეების ანლაუტში / ფ. ერთელიშვილი -- მჭადისა და მწვადის ეტიმოლოგიისათვის / ი. იმნაიშვილი -- ტოლად–შერწყმული სახელები ლექსიკური და გრამატიკული თვალსაზრისით / ლ. კვაჭაძე -- შერეული ხოლმეობითის მწკრივი ძველ ქართულში / ლ. კიკნაძე -- ფილოლოგიური დაკვირვებანი / დ. კობიძე -- ეფრემ მცირისა და იოანე პეტრიწის ურთიერთობისათვის / ი. ლოლაშვილი -- Историко-этимологические заметки / Д.С. Мгеладзе -- თეიმურაზ ბაგრატიონი როგორც რუსთველოლოგი / ი. მეგრელიძე -- "ზუგდიდი" თუ "ზუბდიდი" / შ. მესხია -- ძველი ქართული მწერლობის კერების ისტორიიდან / ლ. მენაბდე -- ერთი გასწორება / ა. ურუშაძე -- ჰინდრონიმთა ძირითადი სტრუქტურულ–სემანტიკური ჯგუფებისათვის / ა. ღლონტი -- პოლიბიოსის ცნობები საქართველოს შესახებ / თ. ყაუხჩიშვილი -- ლათინურ–ქართული გრამატიკული პარალელები. 1. მიმღეობითი ზმნები / ს. ყაუხჩიშვილი -- დავით გურამიშვილი უკრაინაში / ს. ყუბანეიშვილი -- ნეზვის ეტიმოლოგიისათვის / მ. შანიძე -- გვიანი შუასაუკუნეების ქართული ჭედური ხელოვნების ერთი უცნობი ძეგლი / გ. ჩუბინაშვილი -- "ვეფხისტყაოსნის" "სევდისა მუფარახი" / გ. წერეთელი -- "ვეფხისტყაოსნის" ლექსიკიდან / ა. ჭინჭარაული -- გრამატიკული კლასების რაოდენობის შესახებ წოვათუშურ ენაში / კ. ჭრელაშვილი -- ასპექტისა და მოქმედების სახის მიმართებისათვის ქართულში / ლ. ჭუმბურიძე -- შოთა რუსთველი და მისი პოემა იაკობ გოგებაშვილის ნააზრევში / ს. ხუციშვილი -- ოდური თუ უდიური? / ე. ჯეირანაშვილი -- ქართველოლოგიის სიამაყე / გ. ჯიბლაძე -- თურქულ–ლაზური ენობრივი ურთიერთობიდან. 2. თურქული სინტაქსური კალკები ლაზურში / ს. ჯიქია -- Из истории одной общекавказской лексической паралели / Г.А. Климов -- ივანე ჯავახიშვილის თანამოსაგრე / ს. ჯორბენაძე -- აკაკი შანიძის ნაშრომთა ბიბლიოგრაფია -- ქართული მთავრული ასოები.
მოკლე შინაარსი, და სხვა კრებულში მოთავსებულია სამეცნიერო ნაშრომები და წერილები, რომლებიც ეძღვნება გამოჩენილ ქართველ მეცნიერს აკაკი შანიძეს მისი დაბადებიდან 80 წლისთავთან დაკავშირებით.
თემა: შანიძე, აკაკი.
ენათმეცნიერება.
ბიბლიოგრაფია.
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 7 დან 523

Additional Resources