Catalog

Record Details

Catalog Search



აკაკი შანიძე - 100 = Акакий Шанидзе - 100 : საიუბილეო კრებული / რედაქტორი: ელგუჯა ხინთიბიძე.

ხინთიბძე, ელგუჯა , რედაქტორი. (ავტორობით).
პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 1 of 1 copy available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 1 total copy.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
სიმონ ყაუხჩიშვილის სახელობის სამკითხველო დარბაზი 81 900001592285 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 314,[2] გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1987.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: რეზიუმე რუსულ ენაზე.
სარჩევი აკაკი შანიძე / გიორგი ჯიბლაძე -- აკაკი შანიძე და სალიტერატურო ქართული პრაქტიკული საკითხები / შოთა ძიძიგური -- აკაკი შანიძე და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ქართული ტერმინოლოგიის საკითხები / სერგო ჯორბენაძე -- ინდოევროპული "წინარე–სამშობლო" და ქართველური ენები / თამაზ გამყრელიძე -- ქართველურ ენათა ბგერათშესატყვისობიდან / ბაქარ გიგინეიშვილი -- გრძელი ხმოვნების საკითხისათვის ქართველურ ენებში / ზურაბ ჭუმბურიძე -- ორფუძიანი ბრუნების სისტემათა სახეობებისათვის დაღესტნურ ენებში / გურამ თოფურია -- ფსკერ ფუძის ვარიანტები ქართველურ ენებში / გიორგი როგავა -- ძველი ქართული ლექსიკიდან / ალექსანდრე ღლონტი -- კიდევ ერთხელ ვნებითი გვარის ზმნების თავისებურებათა შესახებ ძველ ქართულში / ივანე იმნაიშვილი -- დეპონენსურ ზმნათა შესახებ ძველ ქართულში / ზურაბ სარჯველაძე -- მოქმედების დაწყებითობის ფუნქციის გამოხატვა ძველ ქართულში / ბესარიონ ჯორბენაძე -- ჰარმონიულ კომპლექსთა განსაზღვრისათვის ქართულში / თედო უთურგაიძე -- ასპექტი ქართულში / გივი ნებიერიძე -- წოდებითი ბრუნვის საკითხისათვის თანამედროვე სალიტერატურო ქართულში / ალექსანდრე ონიანი -- ისტორია და ეტიმოლოგია ქართული სიტყვებისა აღიარება და უარყოფა / მზია ანდრონიკაშვილი -- ეფრემ მცირის "ფსალმუნთა თარგმანება" როგორც საბას ლექსიკონის წყარო / მზექალა შანიძე -- შვილ ფუძის შედგენილობის საკითხი / ქეთევან ლომთაძე -- ეტიმოლოგიური ეტიუდებიდან / ალექსი ჭინჭარაული -- ლექსიკოლოგიური ძიებანი / ალექსანდრე გვახარია -- თანამედროვე ფორმა გელათის ბიბლიაში და შე–ელემენტიანი ზმნიზედები ქართულში / დამანა მელიქიშვილი -- გონება ახალი აღთქმის წიგნთა ძველ ქართულ რედაქციებში / რუბენ ენუქაშვილი -- ქართულ ბიბლიურ ტექსტებში ტერმინების "ჰინდოსა" და "ჰინდოეთის" ხმარების ერთი შემთხვევის შესახებ / კონსტანტინე წერეთელი -- მინოსური ლექსიკის ზოგიერთი საკითხი / რისმაგ გორდეზიანი -- სტრაბონის "გეოგრაფიის" თექსტისათვის / თიანთინ ყაუხჩიშვილი -- ოქროს საწმისისათვის / აკაკი ურუშაძე -- რუსთველოლოგიური შენიშვნები / ალექსანდრე ბარამიძე -- რუსთველი ჩინეთსა და იაპონიაში / ლევან მენაბდე -- ქართული ლექსის განვითარების საწყისი ეტაპების საკითხისათვის / აპოლონ სილაგაძე -- "დავითიანის" ძველი დღე / ზურაბ კიკნაძე -- "წიგნი მატეანისაი" / ლაურა გრიგოლაშვილი -- ჰაგიოგრაფიული გმირის ესთეტიკური ფორმისათვის / გრივერ ფარულავა.
თემა: შანიძე, აკაკი.
ქართველი ენათმეცნიერები.

Additional Resources