Catalog

Record Details

Catalog Searchაკაკი შანიძე - 100 = Акакий Шанидзе - 100 : საიუბილეო კრებული / რედაქტორი: ელგუჯა ხინთიბიძე.

ხინთიბძე, ელგუჯა , რედაქტორი. (ავტორობით).
პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 1 of 1 copy available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 1 total copy.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
სიმონ ყაუხჩიშვილის სახელობის სამკითხველო დარბაზი 81 900001592285 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 314,[2] გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1987.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: რეზიუმე რუსულ ენაზე.
სარჩევი აკაკი შანიძე / გიორგი ჯიბლაძე -- აკაკი შანიძე და სალიტერატურო ქართული პრაქტიკული საკითხები / შოთა ძიძიგური -- აკაკი შანიძე და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ქართული ტერმინოლოგიის საკითხები / სერგო ჯორბენაძე -- ინდოევროპული "წინარე–სამშობლო" და ქართველური ენები / თამაზ გამყრელიძე -- ქართველურ ენათა ბგერათშესატყვისობიდან / ბაქარ გიგინეიშვილი -- გრძელი ხმოვნების საკითხისათვის ქართველურ ენებში / ზურაბ ჭუმბურიძე -- ორფუძიანი ბრუნების სისტემათა სახეობებისათვის დაღესტნურ ენებში / გურამ თოფურია -- ფსკერ ფუძის ვარიანტები ქართველურ ენებში / გიორგი როგავა -- ძველი ქართული ლექსიკიდან / ალექსანდრე ღლონტი -- კიდევ ერთხელ ვნებითი გვარის ზმნების თავისებურებათა შესახებ ძველ ქართულში / ივანე იმნაიშვილი -- დეპონენსურ ზმნათა შესახებ ძველ ქართულში / ზურაბ სარჯველაძე -- მოქმედების დაწყებითობის ფუნქციის გამოხატვა ძველ ქართულში / ბესარიონ ჯორბენაძე -- ჰარმონიულ კომპლექსთა განსაზღვრისათვის ქართულში / თედო უთურგაიძე -- ასპექტი ქართულში / გივი ნებიერიძე -- წოდებითი ბრუნვის საკითხისათვის თანამედროვე სალიტერატურო ქართულში / ალექსანდრე ონიანი -- ისტორია და ეტიმოლოგია ქართული სიტყვებისა აღიარება და უარყოფა / მზია ანდრონიკაშვილი -- ეფრემ მცირის "ფსალმუნთა თარგმანება" როგორც საბას ლექსიკონის წყარო / მზექალა შანიძე -- შვილ ფუძის შედგენილობის საკითხი / ქეთევან ლომთაძე -- ეტიმოლოგიური ეტიუდებიდან / ალექსი ჭინჭარაული -- ლექსიკოლოგიური ძიებანი / ალექსანდრე გვახარია -- თანამედროვე ფორმა გელათის ბიბლიაში და შე–ელემენტიანი ზმნიზედები ქართულში / დამანა მელიქიშვილი -- გონება ახალი აღთქმის წიგნთა ძველ ქართულ რედაქციებში / რუბენ ენუქაშვილი -- ქართულ ბიბლიურ ტექსტებში ტერმინების "ჰინდოსა" და "ჰინდოეთის" ხმარების ერთი შემთხვევის შესახებ / კონსტანტინე წერეთელი -- მინოსური ლექსიკის ზოგიერთი საკითხი / რისმაგ გორდეზიანი -- სტრაბონის "გეოგრაფიის" თექსტისათვის / თიანთინ ყაუხჩიშვილი -- ოქროს საწმისისათვის / აკაკი ურუშაძე -- რუსთველოლოგიური შენიშვნები / ალექსანდრე ბარამიძე -- რუსთველი ჩინეთსა და იაპონიაში / ლევან მენაბდე -- ქართული ლექსის განვითარების საწყისი ეტაპების საკითხისათვის / აპოლონ სილაგაძე -- "დავითიანის" ძველი დღე / ზურაბ კიკნაძე -- "წიგნი მატეანისაი" / ლაურა გრიგოლაშვილი -- ჰაგიოგრაფიული გმირის ესთეტიკური ფორმისათვის / გრივერ ფარულავა.
თემა: შანიძე, აკაკი.
ქართველი ენათმეცნიერები.
LDR 00301nam a2200109Ia 4500
001201727
003GUL
00520210108083713.0
008110819s1987 xx 000 0 geo d
035 . ‡a(GUL)63275
035 . ‡a(LIBRARYS)63275
85640. ‡uhttps://ebooks.tsu.ge/#tab-2 ‡yელექტრონული ვერსია
035 . ‡a(CONS)63275
0800 . ‡a81 ‡x(479.22) ‡x(092 შანიძე)+
0800 . ‡a811.353.1
092 . ‡aშ-100
24510. ‡aაკაკი შანიძე - 100 = ‡bАкакий Шанидзе - 100 : საიუბილეო კრებული / ‡cრედაქტორი: ელგუჯა ხინთიბიძე.
260 . ‡aთბილისი : ‡bთბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა , ‡c1987.
300 . ‡a314,[2] გვ.
500 . ‡aრეზიუმე რუსულ ენაზე.
50500. ‡tაკაკი შანიძე / ‡rგიორგი ჯიბლაძე -- ‡tაკაკი შანიძე და სალიტერატურო ქართული პრაქტიკული საკითხები / ‡rშოთა ძიძიგური -- ‡tაკაკი შანიძე და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ქართული ტერმინოლოგიის საკითხები / ‡rსერგო ჯორბენაძე -- ‡tინდოევროპული "წინარე–სამშობლო" და ქართველური ენები / ‡rთამაზ გამყრელიძე -- ‡tქართველურ ენათა ბგერათშესატყვისობიდან / ‡rბაქარ გიგინეიშვილი -- ‡tგრძელი ხმოვნების საკითხისათვის ქართველურ ენებში / ‡rზურაბ ჭუმბურიძე -- ‡tორფუძიანი ბრუნების სისტემათა სახეობებისათვის დაღესტნურ ენებში / ‡rგურამ თოფურია -- ‡tფსკერ ფუძის ვარიანტები ქართველურ ენებში / ‡rგიორგი როგავა -- ‡tძველი ქართული ლექსიკიდან / ‡rალექსანდრე ღლონტი -- ‡tკიდევ ერთხელ ვნებითი გვარის ზმნების თავისებურებათა შესახებ ძველ ქართულში / ‡rივანე იმნაიშვილი -- ‡tდეპონენსურ ზმნათა შესახებ ძველ ქართულში / ‡rზურაბ სარჯველაძე -- ‡tმოქმედების დაწყებითობის ფუნქციის გამოხატვა ძველ ქართულში / ‡rბესარიონ ჯორბენაძე -- ‡tჰარმონიულ კომპლექსთა განსაზღვრისათვის ქართულში / ‡rთედო უთურგაიძე -- ‡tასპექტი ქართულში / ‡rგივი ნებიერიძე -- ‡tწოდებითი ბრუნვის საკითხისათვის თანამედროვე სალიტერატურო ქართულში / ‡rალექსანდრე ონიანი -- ‡tისტორია და ეტიმოლოგია ქართული სიტყვებისა აღიარება და უარყოფა / ‡rმზია ანდრონიკაშვილი -- ‡tეფრემ მცირის "ფსალმუნთა თარგმანება" როგორც საბას ლექსიკონის წყარო / ‡rმზექალა შანიძე -- ‡tშვილ ფუძის შედგენილობის საკითხი / ‡rქეთევან ლომთაძე -- ‡tეტიმოლოგიური ეტიუდებიდან / ‡rალექსი ჭინჭარაული -- ‡tლექსიკოლოგიური ძიებანი / ‡rალექსანდრე გვახარია -- ‡tთანამედროვე ფორმა გელათის ბიბლიაში და შე–ელემენტიანი ზმნიზედები ქართულში / ‡rდამანა მელიქიშვილი -- ‡tგონება ახალი აღთქმის წიგნთა ძველ ქართულ რედაქციებში / ‡rრუბენ ენუქაშვილი -- ‡tქართულ ბიბლიურ ტექსტებში ტერმინების "ჰინდოსა" და "ჰინდოეთის" ხმარების ერთი შემთხვევის შესახებ / ‡rკონსტანტინე წერეთელი -- ‡tმინოსური ლექსიკის ზოგიერთი საკითხი / ‡rრისმაგ გორდეზიანი -- ‡tსტრაბონის "გეოგრაფიის" თექსტისათვის / ‡rთიანთინ ყაუხჩიშვილი -- ‡tოქროს საწმისისათვის / ‡rაკაკი ურუშაძე -- ‡tრუსთველოლოგიური შენიშვნები / ‡rალექსანდრე ბარამიძე -- ‡tრუსთველი ჩინეთსა და იაპონიაში / ‡rლევან მენაბდე -- ‡tქართული ლექსის განვითარების საწყისი ეტაპების საკითხისათვის / ‡rაპოლონ სილაგაძე -- ‡t"დავითიანის" ძველი დღე / ‡rზურაბ კიკნაძე -- ‡t"წიგნი მატეანისაი" / ‡rლაურა გრიგოლაშვილი -- ‡tჰაგიოგრაფიული გმირის ესთეტიკური ფორმისათვის / ‡rგრივერ ფარულავა.
60014. ‡aშანიძე, აკაკი.
65014. ‡aქართველი ენათმეცნიერები.
7001 . ‡aხინთიბძე, ელგუჯა , ‡eრედაქტორი.
901 . ‡a201727 ‡b ‡c201727 ‡tbiblio

Additional Resources