Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 13 დან 53

ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები = Studies in Modern and Contemporary History: № 2 / რედაქტორი: ავთანდილ სონღულაშვილი; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 2 of 2 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 2 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი Fპ-8799/2017/№2 900001805601 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის ცენტრალური სამკითხველო დარბაზი რდ (II) 94 (479.22) ა - 96 900001805600 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ISSN: 1512-3154
  • ფიზიკური აღწერილობა: 268 გვ.: ილ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : უნივერსალი , 2017.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ეძღვნება საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის 100 წლისთავს.
კრებული გამოდის წელიწადში ორჯერ.
რეზიუმე ინგლისურ ენაზე.
ბიბლიოგრაფია, და ასე შემდეგ , შენიშვნა ბიბლიოგრაფია: გვ.28, გვ.38, გვ.47, გვ.58-59, გვ.72-73, გვ.81, გვ.87, გვ.100-101, გვ.111, გვ.119-120, გვ.137, გვ.148, გვ.157-158, გვ.170, გვ.175, გვ.185-186, გვ.199, გვ.208, გვ.217, გვ.226, გვ.244, გვ.256-257.
სარჩევი გაზეთი "საქართველო" და საქართველოს ეკლესიის საკითხი / გელა საითიძე -- დეკანოზ კორნელი კეკელიძის ღვაწლი საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალურ უფლებათა განხორციელების საქმეში / ირინა არაბიძე -- ბაგრატოვანი ხელმწიფის - არჩილის რიგითობის დადგენისათვის / ნიკო ჯავახიშვილი -- ბატონიშვილი თამარ ერეკლეს ასული ბაგრატიონი და მისი შთამომავლობა / დავით ჯავახიშვილი -- ოსმალთა ბატონობის დროინდელი აჭარის სოციალ-ეკონომიური ცხოვრების ზოგიერთი საკითხი / ოთარ გოგოლიშვილი -- კონსტანტინე გამსახურდიას სამი წერილი აკაკი ჩხენკელისადმი (1919 წელი) / დოდო ჭუმბურიძე -- კიდევ ერთი უცნობი დოკუმენტი 1924 წლის აჯანყების შესახებ / ირმა გიკაშვილი -- ეროვნულ უმცირესობათა სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობა საქართველოში (თბილისის მაგალითზე) / ავთანდილ სონღულაშვილი -- ქართველ პატიმართა მდგომარეობა საბჭოურ საპატიმროებში 1989 წლის 9 აპრილის ტრაგედიის შემდგომ / ალექსანდრე მოსიაშვილი -- კულტურული მემკვიდრეობის გენოციდი ოკუპირებულ აფხაზეთში / გელა ცაავა -- საქართველოს დამოუკიდებლობის საკითხი და ვისბადენის კონფერენცია (1951 წლის 16 ოქტომბერი) / შოთა ვადაჭკორია -- ევროპული ქარტია და რეგიონულ უმცირესობათა ენების საკითხი საქართველოში / უჩა ბლუაშვილი -- შავი ზღვის ჩრდილო-აღმოსავლეთი სანაპირო რუსეთის პოლიტიკური ინტერესების სფეროში (XIX საუკუნის დასაწყისი / მზია ტყავაშვილი -- ჟან მონეს ტრანსფორმაციული და ზენაციონალური პლოტიკა ევროკავშირთან მიმართებაში / დავით კინაძე -- რუსეთი, ამერიკს შეერთებული შტატები და პოსტსაბჭოთა სივრცე / თამარ დარჩია -- აბელ შევალე - საფრანგეთის ელჩი საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში / ლელა სარალიძე -- მე-20 საუკუნის დასაწყისის ქართული პუბლიცისტიკის ეროვნული პარადიგმები / მირანდა ტყეშელაშვილი -- ოჯახი, როგორც პიროვნების სოციალიზაციის საწყისი / არქიმანდრიტი მიქაელ ეჯიბიშვილი -- ინგლისელი მეცნიერის - დევიდ ლენგის თვალსაზრისი რუსთის მიერ საქართველოს დაპყრობაზე / ეკა კობიაშვილი -- წითელი (გატეხილი( ხიდის აღწერილობა და მისი ფუნქცია XIX საუკუნის ევროპულ მოგზაურთა ნაშრომების მიხედვით / ლელა მიქიაშვილი -- ინგლისელი გენერალი უილიამ მონტისი ალექსანდრე ბატონიშვილის შესახებ / გია გელაშვილი -- ქართლის ბაგრატოვან ხელმწიფეთა და გამგებელთა სამონეტო ემისიები და მათი სახესხვაობანი (XVIII საუკუნის პირველი მეოთხედი) / ევგენი ჭანიშვილი -- ქართული ხალიჩა საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის საგანძურში და მისი როლი ტურიზმში / ნანა ბახსოლანი,ნინო გაჩავა -- ორი მოსაზრების ირგვლივ / მერაბ კალანდაძე -- რა ახალი იდეები შემოგვთავაზა ვახტანგ გურულმა იოსებ სტალინის შესახებ / გურამ ყორანაშვილი.
თემა: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი.
საქართველოს ისტორია.
საქართველოს ეკლესიის ისტორია.
პერიოდული გამოცემა.
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 13 დან 53

Additional Resources