Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 12 დან 32

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შრომათა კრებული = Gori State Teaching University Fasulty of Humanities Centre of History and Archaelogy : Collection of the Works : № 15, 2018 / რედაქტორი: ელდარ მამისთვალიშვილი; გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 1 of 1 copy available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 1 total copy.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი Fპ-8811/2018/№15 900001803058 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ISSN: 1512-4657
  • ფიზიკური აღწერილობა: 645 გვ.
  • გამომცემლობა: [ქ.გ.] : [გ.გ.] , 2018.

წიგნის აღწერილობა

სარჩევი კულტის რეგიონალიზაცია და გლობალიზაცია: არმაზ-ქალაქის ასტარტა საკითხის დასმისთვის / ეკა ავალიანი -- დაღესტან-ახალციხის საფაშოს უთიერთობა XIX საუკუნის პირველ მესამედში / რომან გოგოლაური -- საქართველოს ეკონომიურ-პოლიტიკური მდგომარეობა და გადასახადები ისტრიულ ჭრილში / ნიკა ზურიკაშვილი, ალექსანდრე ნინუა -- "მუსლიმანი" ერეკლე I და მართლმადიდებლობა / ელდარ მამისთვალიშვილი -- იეროსალიმის პატრიარქი ქრისთანოსი (1707-1731 წწ.) და საქართველო / თამარ მესხი -- ჯვაროსნული ლაშქრობის თეორიული პროექტები და საქართველო XIV საუკუნის პირველ ნახევარში / მურმან პაპაშვილი -- საქართველოს საზღვრების საკითხი და ქართული პოლიტიკური ემიგრაცია / ლელა სარალიძე -- მოხელეთა და სოციალური შინაარსის აღმნიშვნელი ტერმინები შიდა ქართლის ლაპიდარული წარწერების მიხედვით / გიორგი სოსიაშვილი -- სამრეწველო გადატრიალების პოპულარიზაციის ერთი მცდელობა / ნუგზარ ბარდაველიძე -- თედო სახოკია -"ქართლიდან დაწყებული ქართული საქმე", პედაგოგიური მოღვაწეობა / ლატავრა ბუკია -- საქართველოს ეროვნული საბჭოს მოღვაწეობა ქართული რეგულარული ჯარის შექმნისათვის (1917-1918 წწ.) / დოდო ბერიძე -- მეცნიერის ბედი ტოტალიტარული რეჟიმის პირობებში (ივანე ჯავახიშვილის პირადი წერილების მიხედვით) / გიორგი გოცირიძე -- ეროვნული ფრონტის შექმნის საკითხი და ქართული ემიგრაცია (1931-1940 წწ.) / შოთა ვადაჭკორია -- ინგლისში სამრეწველო გადატრიალების შესწავლა საქართველოში / მერაბ კალანდაძე -- თანამედროვე ქართული საზოგადოების ეროვნულ-ფუნქციონალური მაჩვენებელი / ირმა კეცხოველი -- ერიხ ობსტი და საქართველოს გეოპოლიტიკის საკითხები / მალხაზ მაცაბერიძე -- რუსი ისტორიკოსი ნიკალაი დუბროვინი ქართლ-კახეთის სამეფოში 1802 წლის წინააღმდეგობრივი მოზრაობის შესახებ / დოდო ჭუმბირიძე -- სრულიად რუსეთის 1917 წლის დემოკრატიული თათბირი და ქართული პოლიტიკური სპექტრი / ოთარ ჯანელიძე -- შიდა ქართლის საბატონო გლეხთა 1818 წლის აღწერა / იოსებ ალიმბარაშვილი -- დავით აღმაშენებლის "გალობანი სინანულისანი" და კ. გამსახურდიას რომანის თარგმანები უცხოურ ენებზე / თამარ გოგოლაძე -- ევროპული ავტორები სამეგრელოს შესახებ (ედმუნდ სპენსერი) / იგორ კეკელია -- ხალხური დღესასწაული, როგორც წყარო ქართულ-ოსური ურთიერთობის კვლევაში / თამილა კოშორიზე -- საქართველო XIII საუკუნის ინგლისელ ავტორთა ცნობებში / გურამ კუტალია -- თავისი მეფობით უკვდავი გვირბვინოსანი / მარიამ მარჯანიშვილი -- ქალდეა და მისი საზღვრების საკითხი ძველი ქართული ლიტერატურული ტექსტების მიხედვით / მურად მთვარელიძე -- XVII საუკუნის მეორე ნახევრის მეფის სადროშოს დავთარი, როგორც საისტორიო წყარო / მანანა მიჩიტაშვილი -- აფხაზეთი და აფხაზები არაბ და სპარს მწერალთა ნაშრომებში / საიდ მულიანი -- სულიერი განვითარების საფეხურები საღვთისმეტყველო ლიტერატურაში და დავით აღმაშენებლის "გალობანი სინანულისანი" / ნესტან სულავა.
თემა: ისტორია > საქართველო.
წყაროთმცოდნეობა.
პერიოდული გამოცემა.
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 12 დან 32

Additional Resources