Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 1 დან 1

Վրացական ՍՍՌ ֆիզիկական աշխարհագրություն/ Ալ. Ջավախիշվիլի.

Ջավախիշվիլի, Ալ. (ავტორი).
პუბლიკაციის გამოსახულება

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 1 of 1 copy available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 1 total copy.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ(III) -199 ლ. მელიქსეთ-ბეგის კოლექცია 900001273985 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 135 էջ.
  • გამომცემლობა: Թբիլիսի: (ա.տ.), 1957.
თემა: Վրացական ՍՍՌ ֆիզիկական աշխարհագրություն.
საქართველოს ფიზიკური გეოგრაფია.
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 1 დან 1

Additional Resources