Catalog

Record Details

Catalog SearchԵղիշեի Վարդանանց պատմութիւնը / թարգմանութեամբ և ծանոթագրություններով պրոֆ. Ե.Տեր-ՄԻնասյանի.

Տեր-Մինասյան, Ե., հրատարակիչ. (ავტორობით).
პუბლიკაციის გამოსახულება

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 1 of 1 copy available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 1 total copy.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ (III) -218 ლ.მელიქსეთ-ბეგის კოლექცია 900001274004 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 223 էջ.
  • გამომცემლობა: Երևան: Հայպետհրատ, 1958.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა:
თემა: հայոց պատմություն.
სომხეთის ისტორია.

Additional Resources