Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 4 დან 8

სჯანი: ჟურნალი ლიტერატურის თეორიასა და შედარებით ლიტერატურათმცოდნეობაში = Sjani : Journal of Literary Theory and Comparative Literature : № 19, 2018/ რედაქტორი: ირმა რატიანი; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოგადი და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის ინსტიტუტი. კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 10 of 10 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 10 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-755/2018/№16 900001811920 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-755/2018/№16 900001811923 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-755/2018/№16 900001811924 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-755/2018/№16 900001811925 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-755/2018/№16 900001811926 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-755/2018/№16 900001811928 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-755/2018/№16 900001811929 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი Fპ-8847/2018/№19 900001811927 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ(III) პერიოდიკა/2018/№19 900001811921 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ(III) პერიოდიკა/2018/№19 900001811922 Stacks ხელმისაწვდომია -
შემდეგი 10 »

დამატებითი ინფორმაცია

  • ISSN: 1512-2514
  • ფიზიკური აღწერილობა: 353 გვ.
  • გამომცემლობა: [თბილისი]: [თსუ-ს გამ-ბა], 2018.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
ბიბლიოგრაფია, და ასე შემდეგ , შენიშვნა ბიბლიოგრაფია: გვ.21,გვ.82,გვ.109,გვ.145,გვ.172-173,გვ.316-317.
სარჩევი კანონი როგორც ფუნქცია (კიმენი)/ ივანე ამირხანაშვილი -- "ირმიგალი"-გალაქტიონ ტაბიძის ენიგმატური ლექსემა / თეიმურეზ დოიაშვილი -- მულტინიგვიზმის ეთიკა / არვი სეპპ,ფილიპე ჰამბლე -- "პატარა ადამიანები" რუსულ ლიტერატურაში / მარიამ არპენტიევა -- "ლურჯი ცხენები"-სემანტიკური ველის რეკონსტრუქცია / მანანა კვაჭანტირაძე -- პაროდიული ასოცირება ჯეიმზ ჯოისის მოთხრობაში "მადლი" / თემურ კობახიძე -- ბიოგრაფიული ნაწარმოებების შექმნის ეპისტემოლოგიური ასპექტები / შაფაქ დადაშოვა -- ქალაქი-კულტურული სივრცე სიმბოლისტურ ტექსტში (ინტერტექსტი და ქართული შემოქმედებითი გამოცდილება) / თამარ პაიჭაძე -- თანამედროვე შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის პრობლემები / ნიკოლაი კონრადი -- ასი უძველესი იაპონური ლექსი ქართულ ენაზე / თამარ ლომიძე -- "ყველასაც თურმე ენა აქვს": ვაჟა-ფშაველას პოემა "გველის მჭამელი" Animal Studies-ის პერსპექტივიდან / ჰაიატე სოტომე -- ოთხთავის შექმნის ერთი მივიწყებული პრინციპი / გოჩა კუჭუხიძე -- მესამე სივრცის შექმნა როგორც ნაციონალური ნარატივისგან თავის დაღწევის მცდელობა / მზია ჯამაგიძე -- რობაქიძე eontra სტალინი: ბოლშევიკური ბელადის ხატისა და სტალინის არიმანული არსის მითოსური ჰერმანევტიკა გრიგოლ რობაქიძის კულტურფილოსოფიურ ესსეებში / კონსტანტინე ბრეგაძე -- "სხვა სულიერი": უცხო სამეულ ბეკეტის დრამატურგიაში / ენდრიუ გუდსპიდი -- პოლიტიკური ილუზიისა და კულტურული რეალობის შედარება სამეცნიერო და მხატვრულ ლიტერატურაში: კოსმოპოლიტურობის კონცეპტი და ოცნებები მულტინგვისტურობაზე სამეცნიერო დისკურსსა და მე-20 საუკუნის პოლიტიკურ რომანში / კონრად გუნეში -- ეროტიზმის მხატვრული რეპრეზენტაციები / ნონა კუპრეიშვილი -- მეორე მსოფლიო ომი და ქართულ-იტალიური ნონკონფორმისტული გამოცდილება (ახალ საარქივო მასალებზე დაყრდნობით) / მაკა ელბაქიძე,მანანა შამილაშვილი და სხვა -- სტალინი: დემიურგის მიწიერი განსხეულება / გაგა ლომიძე -- კონსტანტინე ბრეგაძის "მოდერნი და მოდერნიზმი" / ბელა წიფურია -- "ევროპული და აღმოსავლური მყარი სალექსო ფორმები ქართულ პოეზიაში" / ნათია სიხარულიძე.
ახალი წიგნები - მოამზადა გაგა ლომიძემ.
თემა: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოგადი და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის ინსტიტუტი. კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია.
ლიტერატურათმცოდნეობა.
პერიოდული გამოცემა.
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 4 დან 8

Additional Resources