Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 2 დან 10

თბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები : ლიტერატურათმცოდნეობა : 311 ტ. / მთავარი რედაქტორი: ე. ხინთიბიძე; თბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 9 of 9 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 9 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1993/ტ.311 900001057111 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1993/ტ.311 900001057112 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1993/ტ.311 900001057113 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1993/ტ.311 900001057114 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1993/ტ.311 900001057115 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1993/ტ.311 900001057116 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1993/ტ.311 900001057117 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1993/ტ.311 900001057118 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1993/ტ.311 900001057119 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 150 გვ.:
  • გამომცემლობა: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1993..

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ და რუსულ ენებზე.
სარჩევი ერთი ლექსის პოეტიკა (ილიას "სიზმარი") / თ.კიკაჩეიშვილი -- სალიტერატურო კრიტიკა გაზეთ "დროებაში" (1871-1875 წწ.) / ჯ.ჭუმბურიძე -- თეიმურაზ ბაგრატიონის პიესის "სამსახეობა რაინდისა" ტექსტის დადგენისათვის / ი.კიკნაძე -- რამდენიმე მოსაზრება "სოფლის სამდურავის" იდეურ-მსოფლმხედველობით საფუძველზე "აღორძინების პერიოდის" ქართულ მწერლობაში / ჯ.აფციაური -- რაინდთა შერკინება ვითარცა ესთეტიკური ფენომენი / ვ.მაღლაფერიძე -- "ვეფხისტყაოსნის" ძირითად მოტივთა და კომპოზიციურ ელემენტთა ტიპოლოგიური მიმართებისათვის დასავლეთ ევროპის რაინდულ რომანთან / მ.ელბაქიძე -- იდეისა და ფორმის მიმართების საკითხისათვის (გ.დოჩანაშვილის მოთხრობის "ვატერ(პო)ლოო, ანუ აღდგენითი სამუშაოების" მიხედვით) / მ.ჩიქოვანი -- დრამატიზმისა და დრამატულ მოტივთა შესახებ (ო.ჭილაძის რომანის "ყოველმან ჩემმან მპოვნელმან" მიხედვით) / ე.ლიახოვა -- უკანასკნელი ლიტერატურული დუელი? / ზ.დავიდოვი,ე.კუპჩენკო -- "ისტორიულ თემაზე" შექმნილი მოთხრობებიდან რეალისტურ რომანამდე / ე.კომბაი -- "ვერძისთვის გამგზავრებული " მ.ა.ვოლოშინის ლექსების კრებული "Anno mundi Ardentis" შესახებ / ტ.კოშემჩუკი -- ფილიპ სიდნის რომანის "არკადია" იბერიული ეპიზოდების თეტრალური გადამუშავებანი / ნ.ორლოვსკაია -- ჰაომიტო ფონ დოდერერის ერთი მოთხრობის სტრუქტურული თავისებურებისათვის / მ.ქევანიშვილი -- პიროვნების რომანტიკული ტიპის ვარიანტები პოეზიაში, აღქმის მომენტები / ლ.ხიხაძე -- ომისა და მშვიდობის თემა ქართულ ნათარგმნ ლიტერატურაში / მ.ოძელი.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ლიტერარურათმცოდნეობა.
პერიოდული გამოცემა.
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 2 დან 10

Additional Resources