Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 1 დან 1

უნივერსიტეტის გაზეთის ანოტირებული ბიბლიოგრაფიული საძიებელი: 1927-1941: ეძღვნება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 100 წლისთავს / შემდგენლები: რიტა გაწერელია, რუსუდან მეგრელიშვილი, ეკა ყაჩმაზაშვილი; რედაქტორი: ზურაბ გაიპარაშვილი; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გაწერელეია, რიტა, შემდგენელი. (ავტორობით). მეგრელიშვილი, რუსუდან, შემდგენელი. (ავტორობით). ყაჩმაზაშვილი, ეკა, შემდგენელი. (ავტორობით). გაიპარაშვილი, ზურაბ, რედაქტორი. (ავტორობით).
პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 8 of 8 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 8 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
აბონემენტი ს-304873 900001815386 Stacks ხელმისაწვდომია -
აბონემენტი 3-79886 900001815385 Stacks ხელმისაწვდომია -
აბონემენტი 3-79887 900001815384 Stacks ხელმისაწვდომია -
მესამე კორპუსის სამკითხველო დარბაზი 016 უ-47 900001815389 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი 016 უ-47 II-22016 900001815388 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი CD-302 900001816962 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი F-98408 900001815383 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ II) 01 უ-47 რდ(II) 900001815387 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ISBN: 9789941137624
  • ფიზიკური აღწერილობა: 224 გვ.+ CD
  • გამომცემლობა: [თბილისი]: თსუ, 2018.

წიგნის აღწერილობა

სარჩევი მეცნიერება და ცოდნა -- ორგანიზაციული მართვა. კონფერენცია -- საბიბლიოთეკო საქმე -- პრესა. ჟურნალისტიკა -- ფილოსოფია. ფსიქოლოგია -- რელიგია -- პოლიტიკა. პოლიტიკური პარტიები. ეროვნული საკითხი -- ეკონომიკა. ფინანსები -- სამართალი -- სამხედრო საქმე -- განათლება -- ქალთა საკითხი -- დღესასწაული -- მათემატიკა -- ასტრონომია -- ფიზიკა -- ქიმია -- გეოლოგია -- ბიოლოგია -- მედიცინა -- საინჟინრო საქმე -- სოფლის მეურნეობა -- კვების ჰიგიენა -- საგამომცემლო საქმე -- ტრანსპორტი -- სამკერვალო საქმე -- თმის მოვლა -- ხელოვნება -- მუსიკა -- კინოხელოვნება -- თეატრი -- სპორტი -- ფილოლოგია -- მხატვრული ლიტერატურა -- გეოგრაფია -- ბიოგრაფიული კვლევა -- ისტორია -- დადგენილება. განცხადება. ბრძანება -- ქრონიკა -- ნეკროლოგი. გახსენება -- პირთა საძიებელი -- აღწერითი გაზეთების სია.
მოკლე შინაარსი, და სხვა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დაარსების დღიდან გამოსცემს პერიოდულ გამოცემებს, რომელშიც იბეჭდება როგორც პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა სტატიები, ასევე საუნივერსიტეტო ცხოვრების ამსახველი მასალები. უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის ერთ-ერთ ძირითად ამოცანას წარმოადგენს მასალათა ბიბლიოგრაფიული დამუშავება და დაინტერესებულ პირებამდე მიტანა. გაზეთი "თბილისის უნივერსიტეტი" 1927 წლიდან გამოდის სხვადასხვა სახელწოდებით (პროლეტარული სტუდენტთა ხმა, საბჭოთა უნივერსიტეტის ხმა, ბოლშევიკური კადრებისათვის, ახალგაზრდა სტალინელი, თბილისის უნივერსიტეტი) და დღემდე აქტიურად აშუქებს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიმდინარე პროცესებს -- საძიებელი წარმოადგენს 1927-1941 წლებში გამოცემულ სტატიათა აღწერილობას. მასალა დალაგებულია უნივერსალური ათწილადი კლასიფიკაციის მიხედვით ქრონოლოგიურად. ბიბლიოგრაფიას დართული აქვს პირთა საძიებელი, სადაც თითოეულ გვართან მითითებული ციფრი აღნიშნავს აღწერილობათა ნომერს და გაზეთის დამუშავებული ნომრების ნუსხას. იგი ანოტირებულია, რაც მომხმარებლისთვის სტატიის შინაარსისა და ძირითადი მონაცემების გაცნობის საშუალებას იძლევა. ბიბლიოგრაფიული საძიებელი მოიცავს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 1927-1941 წლებში გამოცემული გაზეთის სტატიათა აღწერილობას. წიგნი განკუთვნილია მკვლევართა და სტუდენტთათვის.
თემა: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ბიბლიოგრაფია.
საგაზეთო სტატიები.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. > საქართველო.
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 1 დან 1

Additional Resources