Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 8 დან 33

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 1 of 1 copy available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 1 total copy.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ (III) - 1508 ლ.მელიქსეთ-ბეგის კოლექცია 900001275295 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 10 էջ.
  • გამომცემლობა: Երևան: Վ.Մ.Մոլոտովի անվան Երևանի Պետական Համալսարան, 1943 թ.
თემა: Թեզիսներ.
თეზისები.
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 8 დან 33

Additional Resources