Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 48 დან 523

Մատենագրական ցանկ Ստեփան Մալխասյանի աշխատությունների / Ա. Ավագյան.

Ավագյան, Ա. (ავტორი).
პუბლიკაციის გამოსახულება

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 0 of 1 copy available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 1 total copy.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ (III) - 1560 ლ. მელიქსეთ-ბეგის კოლექცია 900001275347 Stacks მუშავდება -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: էջ 369-392.
  • გამომცემლობა: Երևան: ՀՍՍՌ Գ հրատարակչություն, 1948.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: Առանձնատիպ «Աշխատւթյունեեերի ժողովածու» III հատորից, 1948 թ.
თემა: մատենագրություն.
ბიბლიოგრაფია.
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 48 დან 523

Additional Resources