Catalog

Record Details

Catalog Search«Հովհաննես Իմաստասերի մատենագրությունը» / Հ.Եգանյան.

Եգանյան, Հ. (ავტორი).
პუბლიკაციის გამოსახულება

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 1 of 1 copy available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 1 total copy.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ (III) - 1492 ლ.მელიქსეთ-ბეგის კოლექცია 900001275279 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: էջ 11.
  • გამომცემლობა: Երևան: ՀՍՍՌ ԳԱ-ի հրատարակչություն, 1957.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: արտատպած ՀՍՍՌ ԳԱ «Տեղեկագրից» N4.
თემა: մատենագրություն.
ბიბლიოგრაფია.

Additional Resources