Catalog

Record Details

Catalog SearchԵղիշէի պատմութիւն Վարդանանց ըստ անձևացեանց օրինակի /

პუბლიკაციის გამოსახულება

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 1 of 1 copy available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 1 total copy.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ (III) - 2066 ლ.მელიქსეთ-ბეგის კოლექცია 900001275853 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 296 էջ.
  • გამომცემლობა: Տփխիս: տպարանՄն.Մարտիրոսեանցի, Պուշկինեան փ.12, 1904.
თემა: հայոց պատմություն.
სომხეთის ისტორია.

Additional Resources