Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 6 დან 7

საქართველოს ფსიქოლოგიის მაცნე = Journal of Georgian Psychology : რეცენზირებული, რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი : 2013 / სარედაქციო საბჭო: დიმიტრი ნადირაშვილი, ზურაბ ვახანია, თეა გოგოტიშვილი და სხ., დიმიტრი უზნაძის სახელობის საქართველოს ფსიქოლოგთა ასოციაცია

დიმიტრი უზნაძის სახელობის საქართველოს ფსიქოლოგთა ასოციაცია (ავტორი). ნადირაშვილი, დიმიტრი, რედაქტორი. (ავტორობით). ვახანია, ზურაბ, რედაქტორი. (ავტორობით). გოგოტიშვილი, თეა, რედაქტორი. (ავტორობით).
პუბლიკაციის გამოსახულება

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 3 of 3 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 3 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-896/2013 900001766348 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი Fპ-8340/2013 900001308319 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ(III) პერიოდიკა 900001308317 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ISSN: 1987-6238
  • ფიზიკური აღწერილობა: 378გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : მწიგნობარი , 2013.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: რეზიუმე ინგლისურ ენაზე.
ტექსტი ქართულ, რუსულ და გერმანულ ენებზე.
ბიბლიოგრაფია, და ასე შემდეგ , შენიშვნა ბიბლიოგრაფია: გვ.18-19, გვ.31, გვ.40-42, გვ.46, გვ.53-54, გვ.65, გვ.85, გვ.102, გვ.113, გვ.129, გვ.138, გვ.152, გვ.158, გვ.164, გვ.178, გვ.184, გვ.190, გვ.199-200, გვ.204-205, გვ.212, გვ.218, გვ.222, გვ.238-239, გვ.253-254, გვ.260, გვ.269, გვ.274, გვ.279, გვ.285, გვ.294, გვ.301-303, გვ.307-308, გვ.316, გვ.327-328, გვ.336-337, გვ.344-346, გვ.356, გვ.370-371, გვ.378.
სარჩევი დიმიტრი უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი 70 წლისაა / დიმიტრი ნადირაშვილი, შოთა ნადირაშვილი -- ფსიქოლოგია საქართველოში: მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივები / ირაკლი იმედაძე -- ფსიქოლოგია საქართველოში: გუშინ, დღეს, ხვალ / რამაზ საყვარელიძე -- იაკობ იუქსკულისა და ფილიპ ლერშის ფუნქციონალური წრის მოდელები და დიმიტრი უზნაძის განწყობის თეორია / დალი ფარჯანაძე -- განვითარების ფსიქოლოგია საქართველოში: წარსულიდან მომავლისკენ / თამარ კერძაია -- ობიექტივაცია ქცევის დაუბრკოლებელი მიმდინარეობის პირობებში / არჩილ ალხაზიშვილი -- აღქმის პარადოქსი განწყობის სტრუქტურის დინამიკური მოდელის თვალსაზრისით / ირაკლი იმედაძე -- გამოსახულების ეფექტის ზეგავლენა განწყობის თეორიის თვალსაზრისით / ისამუ კავაგუჩი -- ადამიანის განვითარების დონეები განწყობის ანთროპულ თეორიაში / დიმიტრი ნადირაშვილი -- განწყობა და ნებელობა პიროვნების აქტივობაში / ვახტანგ ნადარეიშვილი -- Деятельность и установка / Александр Асмолов -- მე-ს ობიექტივაციის როლი ქცევის რეგულაციაში / მარინა ბალიაშვილი -- ანტისოციალური ქცევა და პრევენციული სტრატეგიები განწყობის თეორიის თვალსაზრისით / თეა გოგოტიშვილი -- განწყობა და სოციალური გავლენა / გუგული მაღრაძე -- Роль установки в осуществлении практик жизнеконструирования / Татьяна Титаренко, Зураб Вахания -- ეთნიკური ჯგუფების სოციალური განწყობების თავისებურება მულტიკულტურულ რეგიონში / მაკა ხარშილაძე -- "ლაპიერის პარადოქსი" დ. უზნაძის განწყობის თეორიის პოზიციიდან / ელენე ჩომახიძე -- ოჯახური კონფლიქტები და პიროვნული მახასიათებლები / რუსუდან ფხაკაძე -- Теория установки и проблемы взаимопонимания в психологическом сообщесстве / Владимир Мазилов -- სიტუაციური და დისპოზიციური განწყობის გავლენა კონფორმულ ქცევაზე / ცირა ვახანია -- ეთნოურთიერთობათა ანთროპულ-თეორიული მოდელი / ნანა ცხვედაძე -- განწყობის სტრუქტურულ და ტიპოლოგიურ თავისებურებათა როლი სპორტული ქცევის ეფექტურობაში / ლამარა უგულავა -- ქცევის განწყობისეული თვითრეგულაციის პიროვნებისეული კორელატები / მაია კალანდარიშვილი -- მიღების ზონის ცნების მნიშვნელობა ფსიქოლოგიური ტიპოლოგიისთვის / ნანა ბურდული -- დროის აღქმის თავისებურებების კვლევა "მთელი-ნახევრის" მეთოდით / ქეთევან ჩიგოგიძე, ნატალია პერეგუდოვა -- განწყობის განმსაზღვრელი ძირითადი ცვლადების თავისებურებათა მნიშვნელობა შრომითი ქცევის კანონზომიერებათა ახსნაში / დავით ჩარკვიანი -- შრომით განწყობათა პრიორიტეტული როლი ორგანიზაციის ეფექტიან მართვაში / გიორგი გოროშიძე -- ლიდერის მახასიათებელთა კვლევა განწყობის ფსიქოლოგიის პოზიციებიდან / ელისო კერესელიძე -- განწყობის თეორია, აზროვნების ფსიქოლოგია და სწავლების მეთოდიკა / ზურაბ ვახანია -- სკოლის პედაგოგის მოსწავლისადმი მიმართების ანალიზი განწყობის ანთროპული თეორიის თვალსაზრისით / თეა გოგოტიშვილი -- განწყობა, შორეული მოტივაციური ქცევა და სწავლა / ნოდარ ბარამიძე, ირინა კიკვაძე -- ფსიქოლოგიური მეცნიერება განათლების სისტემის სამსახურში / მერაბ მაღრაძე -- განწყობის ფსიქოლოგიის გამოყენება განვითარების ზოგადი (პერვაზიული) დარღვევების მქონე ბავშვების ინკლუზიურ განათლებაში / ქეთევან მაყაშვილი -- ხუთწლიანი ბავშვის ნებისყოფის განვითარების დონე და სასკოლო მზეობა / ქეთევან მესხიშვილი-სანოძე -- ადამიანის მორალური განვითარება განწყობის თეორიის თვალსაზრისით / ლელა ტყეშელაშვილი -- განწყობის ფსიქოლოგიის ექსპლიკაციური პოტენციალი ფსიქოდრამის თერაპიული ეფექტის ანალიზის საფუძველზე / რუსუდან მირცხულავა -- სტრესი და განწყობა / მერაბ მაღრაძე -- განწყობის თეორიის განვითარების აქტუალობა ადიქციური ქცევის პრევენციის მიზნით საქართველოში / ანა ბარამიძე -- განწყობის ფსიქოლოგია და ფსიქიკური აშლილობანი / ნინო ოკრიბელაშვილი და სხ. -- განწყობის თეორიის ფსიქობიოლოგიური საფუძვლები / ნუგზარ ალექსიძე -- ფიქსირებული განწყობის ტიპოლოგია შინაგან სნეულებათა კლინიკაში / გიორგი ქავთარაძე -- უზნაძის განწყობის თეორია და მიუტევებელი შეცდომის გონივრული ახსნა / მინდია უგრეხელიძე -- თავისუფალი ქცევის განწყობა და მისი საფუძვლები / შოთა ნადირაშვილი, დიმიტრი ნადირაშვილი -- Dimitri Uznadze Ökologie des Geistes und der Raum des Wissens / Frank Trimmel -- ფაქტები და ჰიპოთეზები ქართული "გული" სიტყვის შესახებ / მზია გომელაური, მანანა კორძაია -- განწყობის თეორია და ენათმეცნიერება - ქართული ენის თავისებურება / ზურაბ ვახანია -- დომინანტური მითისა და კულტურის სუბიექტის ურთიერთკავშირი დ. უზნაძის განწყობის თეორიის მიხედვით / თინათინ ბიგანიშვილი.
მოკლე შინაარსი, და სხვა დიმიტრი უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო ალმანახი
თემა: ფსიქოლოგია.
პერიოდული გამოცემა.
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 6 დან 7

Additional Resources