Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 1 დან 1

თხზულებანი / ილია, ჭავჭავაძე ; რედაქტორი : ნათელა ინასარიძე.

ჭავჭავაძე, ილია. (ავტორი). ინასარიძე, ნათელა , რედაქტორი. (ავტორობით).
პუბლიკაციის გამოსახულება

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 1 of 1 copy available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 1 total copy.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
აბონემენტი ს-234273 900000629638 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 941,[3] გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : საბჭოთა საქართველო , 1984.

წიგნის აღწერილობა

სარჩევი ილია ჭავჭავაძე - წინასიტყვა პავლე ინგოროყვასი -- პოეზია: ლექსები: ყვარლის მთებს -- სანთელი -- გუთნის-დედა -- სიმღერა -- გიყვარდეს -- სიზმარი -- ლოცვა -- უცხოეთში -- დაე თუნდ მოვკვდე, არ მეშინიან... -- ქართვლის დედას -- ***მაშინ დავსტკბები სრულის სამოთხით... -- რისთვის მიყვარხარ? -- ჩემი თარიარალი -- ზმა გულისა -- ციურნი ხმები -- ნანა -- ელეგია -- მტკვრის პირას -- დაკარგული ედემი -- ალაზანს -- მწუხარება -- მუშა -- ალექსანდრე ჭავჭავაძე -- ნიკოლოზ ბარათაშვილზედ -- პოეტი -- იანიჩარი -- ძმის სიკვდილზე -- ღამე -- გაზაფხული -- გ. აბხ. -- 1871 წელი, 23 მაისი -- რა ვაკეთეთ, რას ვსვრებითანუ საქართველოს ისტორია მეცხრამეტის საუკუნისა -- ბედნიერი ერი -- პასუხის პასუხი -- ***ჩემო კარგო ქვეყანავ... -- ბაზალეთის ტბა -- დამაკვირდი -- კითხვა-პასუხი -- ბედა მქადაგებელი (გოეტედან) -- სტიროდეთ! (ბაირონიდან) -- ჭეშმარიტება (პუშკინიდან) -- ანგელოზი (პუშკინიდან) -- ***ჩრდილნიმაღალ მთებისა (რიუკერტიდან) -- კართა თანა (რიუკერტიდან) -- ***მეცა მქონია კარგი მამული... -- წინასწარმეტყველი (ლერმონტოვიდან) -- სიზმარი (ლერმონტოვიდან) -- ***ზღვათა მფლობელის... (ანდრე შეინიდან) -- ირლანდიისადმი (ტომას მურიდან) -- პოემები: აჩრდილი -- ქართვლის დედა -- რამდენიმე სურათი ანუ ეპიზოდი ყაჩაღის ცხოვრებიდამ -- მეფე დიმიტრი თავდადებული -- განდეგილი -- პროზა: მგზავრის წერილები -- გუბე -- გლეხთა გათავისუფლების პირველ-დროების სცენები -- სარჩობელაზედ -- ნიკოლოოზ გოსტაშაბიშვილი -- ამბავად გაგონილნი -- კაცია-ადამიანი?! -- გლახის ნაამბობი -- ოთარაანთ ქვრივი -- პუბლიცისტიკა: წერილები: საქართვლოს მოამბეზედ -- ზოგიერთი რამ -- ოსმალოს საქართველო -- ვიცინოთ, თუ ვიტიროთ? -- კატკოვის პასუხად -- ბ-ნ იანოვსკის წერილისა გამო -- წინამძღვრიან-კარის ქართული სამეურნეო სკოლა -- ჩარჩული კაპიტალი და ჩვენი მრეწველობა -- იმიგრაცია საქართველოდან -- ქართველი სტუდენტობა რუსეთში -- ბატონი ერმოლოვი -- აკაკი წერეთელი და "ვეფხისტყაოსანი" -- დავით აღმაშენებელი -- ერი და ისტორია -- საისტორიო მუზეუმის დაარსების გამო -- აი,ისტორია -- ისევ განათლების საკითხებზე -- Новое образование-ს წერილის გამო -- წერილები ქართულ ლიტერატურაზე -- რა გითხრათ, რითგაგახაროთ? -- ასი წლისთავი ერეკლე მეფის გარდაცვალებიდან -- გიორგი თუმანოვისა და მისი ამქარის აზრები -- სატექნიკო და სახელოსნო სასწავლებელთა შესახებ -- ასის წლის წინათ (პირველად შემოსვლა რუსის ჯარისა ტფილისში) -- მეცხრამეტე საუკუნე -- ქვათა ღაღადი -- საქართველოს მატიანე: საჯურნალო ყოველთვიური მიმოხილვები -- საპოლიტიკო მიმოხილვანი -- სიტყვები.
თემა: ქართული მხატვრული ლიტერატურა > პოეზია, პროზა.
პუბლიცისტიკა > წერილები.
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 1 დან 1

Additional Resources