Catalog

Record Details

Catalog Searchწახნაგი = Tsakhnagi : ფილოლოგიურ კვლევათა წელიწდეული : № 3 / რედაქტორი : მერაბ ღაღანიძე ; ქართული წიგნის მხარდამჭერი ფონდი.

ღაღანიძე , მერაბ , რედაქტორი. (ავტორობით). ქართული წიგნის მხარდამჭერი ფონდი. (ავტორობით).
პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 1 of 1 copy available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 1 total copy.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი Fპ-8926/2011/№ 3 900001826633 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ISSN: 1987-7218
  • ფიზიკური აღწერილობა: 380 გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : მემკვიდრეობა , 2011.

წიგნის აღწერილობა

ბიბლიოგრაფია, და ასე შემდეგ , შენიშვნა ბიბლიოგრაფია: გვ.77-78, გვ.129, გვ.192-194, გვ.215, გვ.235-236, გვ.261-262, გვ.307-310, გვ.360.
სარჩევი როგორ გახდა მცხეთა ქართველთა ახალი იერუსალიმი / თამილა მგალობლიშვილი -- გიორგი მთაწმინდელის ქართული ოთხთავის ანდერძები / ზაზა ალექსიძე -- ალავერდის ოთხთავში შემავალი აბგარის ეპისტოლის წარმომავლობის საკითხისათვის (ნაწილიI) / ირმა ყარაულაშვილი -- დავით გურამიშვილის ერთი ლექსის ინტერპრეტაციისათვის / ნესტან სულავა -- გრიგოლ ხვთისმეტყველის ციკლი "ბოროტისა მიმართ" და ნიკოლოზ ბარათაშვილის "სულო ბოროტო": ქართული რომანტიზმის ქრისტიანული წყაროები / ქეთევან ბეზარაშვილი,თამარ ლომიძე -- მეცხრამეტე საუკუნის ქართველი მწერლები, კავკასიის ხალხთა შესახებ / იუზა ევგენიძე -- ავანგარდიზმი ქართულ მწერლობაში : ტენდენცია თუ გენეზისი? / თამარ პაიჭაქძე -- ქართული მითოსი ზღვასა და მთას შორის / ნინო ფირცხალავა -- მიმეზისი. ერთი მცნების თავგადასავალი (იდეოლოგიურ-კრიტიკული ნარკვევი) / ლევან ცაგარელი -- ნოვალისი და სოფია: სიყვარულის არსის ჰერმენევტიკა გერმანულ რომანტიზმში / კონსტანტინე ბრეგვაძე -- სიტყვა, კონტექსტი და მნიშვნელობის კონსტრუირება (სიტყვის კვლევის ისტორიისათვის ძველ ქართულ ფილოლოგიაში) / ნინო დობორჯგინიძე -- ადერული ბერმონაზვნობა ამიერკავკასიაში: ტერმინოლოგიური პრობლემები / ნიკოლოზ ალექსიძე -- ბახტინის, კრისტევასა და ჰირშის კონცეფციები და თანამედროვე ტექსტი / სალომე ომიაძე -- კორპუსული ლინგვისტიკა და თანამედროვე ინტერდისციპლინალური მატრიცა / მარინე ბერიძე -- მედიოაქტიური ზმნების ფორმა და მათი ბრუნვაცვალებადი ობიექტივის თავისებურება / მანანა კობაიძე -- ფილოლოგიის შესავალი; ლექციები 8-9 / გურამ ლებანიძე -- აკაკი (ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა, წინასიტყვა და კომენტარები დაურთო თამაზ ჯოლოგუამ) / ვასილ კირვალიძე -- ქართველი ფუტურისტები / აკაკი ბაქრაძე -- რეფლექსია ქართულ ფუტურიზმზე და აკაკი ბაქრაძის ჩანაწერები / ბელა წიფურია -- მესტამბე დავით ხელაძე და "დედა-ენა" პარიზში / რუსუდან დაუშვილი -- ენისმოქმედი: თამაზ ჩხენკელი / სოსო ტაბუცაძე -- ათონის ქართული მონასტრის აღაპების დაგვიანებული გამოცემა. {ნიკო ბერძენიშვილი, ათონის ივერთა მონასტრის აღაპები, 2007} / მერაბ ღაღანიძე -- ხალხური პოეზიის ახალი კრებული {ხალხური პოეზიის ანთოლოგია, 2010} / თემურ ჯაგოდნიშვილი -- მხატვრულ-ბიოლოგიური ტექსტები XIX საუკუნის საქართველოს გასაგებად. {იონა მეუნარგია, თხზულებანი, ტ.1,2010} / მირანდა ტყეშელაშვილი -- ტექსტოლოგიურ ინოვაციათა სამყაროში, {ჯულიეტა გაბოძე,აკაკის თხზულებათა გამოცემები,2009} / მანანა კატაია -- ტოტალიტარული გამოცდილების "მტანჯველი მოგონება" {ტოტალიტარიზმი და ლიტერატურული დისკურსი,2010} // გაგა ლომიძე.
თემა: ქართული ენა.
ქართული ლიტერატურის კრიტიკა.
პერიოდული გამოცემა.

Additional Resources