Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 5 დან 8

სჯანი: ჟურნალი ლიტერატურის თეორიასა და შედარებით ლიტერატურათმცოდნეობაში = Sjani : Journal of Literary Theory and Comparative Literature : № 20/1, 2019 / რედაქტორი: ირმა რატიანი; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოგადი და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის ინსტიტუტი. კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 10 of 10 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 10 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-755/2019/№20/1 900001836921 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-755/2019/№20/1 900001836925 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-755/2019/№20/1 900001836926 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-755/2019/№20/1 900001836927 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-755/2019/№20/1 900001836928 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-755/2019/№20/1 900001836929 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-755/2019/№20/1 900001836930 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი Fპ-8927/2019/№20/1 900001836924 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ(III)პერიოდიკა/2019/№20/1 900001836922 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ(III)პერიოდიკა/2019/№20/1 900001836923 Stacks ხელმისაწვდომია -
შემდეგი 10 »

დამატებითი ინფორმაცია

  • ISSN: 1512-2514
  • ფიზიკური აღწერილობა: 318 გვ.
  • გამომცემლობა: [თბილისი]: [თსუ-ს გამ-ბა], 2019.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
ბიბლიოგრაფია, და ასე შემდეგ , შენიშვნა ბიბლიოგრაფია: გვ.12, გვ.31, გვ.43-44, გვ.64, გვ.92, გვ.105,გვ.129,გვ.198,გვ.208,გვ.230-233,გვ.240-241.
სარჩევი ილია ჭავჭავაძის პოეტიკა: ძირითადი ტენდენციები / თამარ ლომიძე -- შემოქმედებითი პროცესის რეალიები კომპარატივისტულ ძიებათა კონტექსტში / ნათია სიხარულიძე -- გმირის მესამე შემოსავალი (პლანეტის "სახელმწიფოს" ლიტერატურული ბოლოსიტყვაობა) / ელენა გუსევა -- "მე მარტო არ ვარ": პინტერი: "მწამებელი სახელმწიფო" და "გზაზე დადგომისა ვთქვათ" / ენდრიუ გუდსპიდი -- განსხვავებული აზრი 1920-იანი წლების მცირე პროზაში და პოლიტიკური ილუზიების მსხვრევა / ელენა პონომაროვა -- იდეოლოგიური დისკურსის ფუნქციონირება ტოტალიტარული რეჟიმის ოფიციალურ ტექსტებში (სტალინის 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი კრებულის მასალების მიხედვით) / კონსტანტინე ბრეგაძე -- კარიკატურა, როგორც აზროვნების მოდელი საბჭოთა ტოტალტარიზმის პირობებში / მანანა შამილიშვილი,ადა ნემსაძე -- გეორგ ლუკაჩის ლიტერატურული კრიტიკა / სიუზან ზონტაგი -- ტრადიციული პოეზიის ნიშნები და მათი ფუნქცია მაჰმუდ დარვიშის ლექსში "შეყვარებული პალესტინიდან" / ნინო დოლიძე -- ბატონიშვილი ვახუშტი ენისა და წიგნის გამო ერთიანი საქართველოს ნიშანთა შორის / მერაბ ღაღანიძე -- ჟოზეფ დე მესტრის უცნობი ხელნაწწერის ბედი / ალექსანდრ სტროევი,ნინო გაგოშაშვილი,თათია ობოლაძე -- პოსტკოლონიური ზოოკრიტიციზმის პერსპექტივა მე-19 საუკუნის ქართულ ლიტერატურაში / ჰაიატე სოტომე -- ეროვნული სუვერენობის იდეა და მისი ასაზხვის მხატვრული ფორმების პიპოლოგია (იანის რეინისი,ილია ჭავჭავაძე,ვაჟა-ფშაველა) / ირინე მოდებაძე -- ურბანული სივრცე გარდამავალ ხანაში და ახალი კულტურული პარადიგმა / ქეთევან ჯიშიაშვილი -- არაგვისა და "არაგვიანის" სემოიტიკა (ლინგვისტურ-სემიოლოგიური ძიებანი) / გოჩა კუჭუხუძე -- პროვინციის ინტელექტუალური სუვერენიტეტი / ოლგა ჩერვინსკა -- ფრიდრიხ ნიცშეს ფილოსოფიის ქრისტიანული ფალსიფიკაცია ერთ გალაკტიონოლოგიურ კვლევაში / მინდია ცეცხლაძე -- რესპუბლიკური სირთულეები: ნოე ჟორდანიას "სოციალისტური სიძნელეები", ანტონიო როვირიბვირგილის "კატალონური სახელმწიფო" და საფრანგეთში ემიგრირებულ პოლიტიკოს ავტორთა კაპრიზები / ჯერი უაიტი -- უძველესი ქართული ჯადოსნური ზღაპრის "ანანას" გენეტიკური საფუძვლები / რუსუდან ჩოლოყაშვილი -- ქატთულ-ოსური ლიტერატურული ურთიერთობების ერთი ფურცელი // ალექსანდრე მღებრიშვილი -- რომანტიზმი-ტრანსეროვნული დიალოგი / ლევან ბრეგაძე -- კავკასიის ფრანგული დღიური / არჩილ წერედიანი.
თემა: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოგადი და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის ინსტიტუტი. კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია.
ლიტერატურათმცოდნეობა.
პერიოდული გამოცემა.
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 5 დან 8

Additional Resources