Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 9 დან 56

ეკონომისტი = Ekonomisti : საერთაშორისო სამეცნიერო-ანალიტიკური ჟურნალი : ტ.15, №2, 2019 / მთავარი რედაქტორი: რამაზ აბესაძე; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 7 of 7 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 7 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-820/2019/ტ.15 №2 900001837036 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-820/2019/ტ.15 №2 900001837403 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-820/2019/ტ.15 №2 900001837404 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი Fპ-8898/2019/ტ.15 №2 900001837402 Stacks ხელმისაწვდომია -
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა პერიოდიკა/2019/ტ.15 №2 900001837405 Stacks ხელმისაწვდომია -
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა პერიოდიკა/2019/ტ.15 №2 900001837406 Stacks ხელმისაწვდომია -
ტურიზმის ინტერნაციონალური სკოლის სამკითხველო დარბაზი პერიოდიკა/2019/ტ.15 №2 900001837407 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ISSN: 1987-6890
  • ფიზიკური აღწერილობა: 175 გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : თსუ პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის გამომცემლობა, 2019.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე
ბიბლიოგრაფია, და ასე შემდეგ , შენიშვნა ბიბლიოგრაფია: გვ.17, გვ.23-24, გვ.32, გვ.39-40, გვ.47-48, გვ.57, გვ.69, გვ.78-79, გვ.96-97, გვ.109-110, გვ.117, გვ.126-127, გვ.138-140, გვ.147.
სარჩევი ალტერნატიული ენერგეტიკა / რამაზ აბესაძე -- ჩინეთის პირდაპირი უცხოური ინვენსტიციები უკრაინაში ერთი გზის და ერთი სარტყელის პროექრისათვის / ლილია უკრაინეცი -- სოციალური მიზნის ფილოსოფია სოციალისტურ - ეკონომიკური პროგრესის მეთოდოლოგიური საფუძველი (ვრცელი რეზიუმე) / ალფრედ კურატაშვილი -- ადამიანური რესურსების განვითარების სტრატეგიული მართვა და ორგანიზაციული სწავლება / ნუგზარ პაიჭაძე -- გაზის ბაზრის სივრცითი ჰარმონიზაციის საკითხისათვის / სოლომონ პავლიაშვილი,ზურაბ გარაყანიძე და სხვა -- საქართველოს ინსტიტუციური გარემოს შეფასება WGI ინდიკატორების მიხედვით და მისი გავლენა ეკონომიკურ ზრდაზე / ნაზირა კაკულია -- ეფექტიანი დასაქმება-ადამიანის კეთიდღეობისა და ეკონომიკური ზრდის მნიშვნელოვანი ფაქტორი საქართველოში / მურმან ცარციძე -- უზრუნველყოფს თუ არა ინფლაციის თარგეთირების პოლიტიკა ფასების სტაბილიზაციას? / მალხაზ ჩიქობავა -- საქართველოს საგარეო ვაჭრობის ტენდენციები 2018 წელი / ნონა ქავთარაძე -- ეკონომიკური ღირებულების შექმნა საქართველოს სადაზღვევო სექტორში (ვრცელი რეზიუმე) / რუსუდან ჭითავა -- ეკონომიკური წესრიგის ჩარჩო პირობების როლი ვიშეგრადის ქცეყნებში ბიზნეს გარემოს განვითარებაში / ირაკლი ასლანიშვილი -- უმაღლესი განათლება და მიგრაცია: ახალგაზრდების მიგრაციის ზოგიერთი ასპექტი / სალომე სილაგაძე -- სოფლის ტურისტული ბიზნესის განვითარების თანამეგროვე მდგომარეობა და გამოწვევები რაჭაში / ინეზა ვაწაძე.
პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი და საერთაშოერისო-ანალიტიკური ჟურნალი "ეკონომისტი" იუბილარია.
თემა: ეკონომიკა.
პერიოდული გამოცემა.
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 9 დან 56

Additional Resources