Catalog

Record Details

Catalog Searchთბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები : აღმოსავლეთმცოდნეობა: ტ. 361 / სარედაქციო კოლეგია: ვ. გაბაშვილი,დ. კაციტაძე და სხვა; თბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 2 of 2 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 2 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-347/2004/ ტ. 361 900001057202 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი ტიკ - 714 900001883736 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 455 გვ.:
  • გამომცემლობა: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 2004.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ და რუსულ ენებზე.
სარჩევი ტიპოლოგიური მგსავსების ერთი ნიმუში სულხან-საბას "სიბრძნე სიცრუისა" და საადის "გოლესთანს" შორის / ნათია ავლოხაშვილი -- თურქული მწერლობის და წარმოშობის განვითარების გზა / თამარ ალფენიძე -- ქართულ-სპარსული ენობრივი ურთიერთობების შესწავლისათვის / ფატი ანთაძე -- ყურანის თანამედროვე კომენტატორები (მუჰამედ,აბდო) / ალინა ბაღიშვილი -- ემიგრაციის თემა გოლი თარაყის მოთხრობებში / მზია ბურჯანაძე -- ... -ის ("მკიცხველი") პოეტური პერსონალია ისლამამდელ პოეტურ ტრადიციასა და ისლამური ხანის პოეზიაში (ღაზალი,ხამრია) / დარეჯან გარდავაძე -- რთული ქვეწყობილი წინადადების სწავლებისათვის (ებრაული ენის სახელმძღვანელოს მიხედვით) / ლალი გულედანი -- ... თემის სუსტი ძირეულის მქონე ზმნების სწავლებისათვის / ლალი გულედანი -- სინონიმების წარმოთქმის ძირითადი ფაქტორები ებრაულ ენაში / ლალი გულედანი,ლელა ბახტაძე -- საღმრთო წიგნების სემიოტიკა / ნანა ერგემლიძე -- "ათას ერთი ღამის" ორი ნარატივის მორფოლოგიური ანალიზი / ინგა ზურაბიშვილი -- ისტორიული სინამდვილის მხატვრული ასახვა ჯირჯი ზაიდანის რომანში "კურაისელი ქალწული" / მერაბ ზურაბაშვილი -- ომარ ხაიმი და რუსული პოეზია / თენგიზ კეშელავა -- გომბორელ ლაიჯთა მეტყველების საკითხები / მანანა კვაჭაძე -- ფირდოუსის "შაჰ-ნამეს" მოქმედების დრო / ლილი ჟორჟოლიანი -- "ვეფხისტყაოსნის" ერთი ანთროპოლოგიური ცნების ინტერპრეტაციისათვის / მერაბ რობაქიძე -- რუსთაველის ჰუმანმისტური იდეები სომეხ რუსთველოლოგთა ნაშრომებში / მერაბ რობაქიძე -- ცოდნა-სიბრძნის სუფიური გაგებისათვის / თამთა ფარულავა -- სიტყვის მნიშვნელობა და ადეკვატური თარგმნის ზოგი პრობლემა / ნანა ფურცელაძე -- სპარსული პარემიოგრაფიის რამდენიმე თავისებურების შესახებ / თეა შურღაია -- აღმოსავლეთის ეკლესია - ნესტორიანული ეკლესია? / მარიამ ჩაჩიბაია -- აღმოსავლეთის ეკლესიის ზოგი ქრისტოლოგიური ტერმინის შესწავლისათვის / მარიამ ჩაჩიბაია -- "ვეფხისტყაოსნის" თურქული თარგმანი / ასმათ ჯაფარიძე -- მასალები (გომბროო 200-202) / მანანა კვაჭაძე -- ქალის მდგომარეობა ოსმალეთის იმპერიაში თანზიამათის რეფორმების შემდეგ / მ.ბექური -- შურა (სათათბირო) და ქალი ადრეულ ისლამში / ნანი გელოვანი -- კასპიის რეგიონი XX-XXI საუკუნეთა მიჯნაზე (ცენტრალური აზია) / ირაკლი გორგილაძე -- ღასანიანი არაბები ბიზანტიურ მხედრობაში სირიის კამპანიის პერიოდში (634-640) / ლევან კაჭარავა -- ნარდი ძველ საქართველოში / ზვიად კვიციანი -- ფეთჰულაჰ გიულენი - რელიგიური თუ სახელმწიფო მოღვაწე? / ემზარ მაკარაძე -- საქართველოზე ოსმალთა 1461 წლის თავდასხმისა და ტარხიგორისტანის საკითხის შესახებ / მირიან მახარაძე -- ირანელი მოგზაურის ჰაჯ საიაჰის ცნობები XIX საუკუნის მეორე ნახევარის სამხრეთ საქართველოს შესახებ / ნიკოლოზ ნახუცრიშვილი -- ნაციონალიზმი,შიიზმი და ირანის საზოგადოება 1951-1953 წლებში / თეა პიტიურიშვილი -- ცილინდრული საბეჭდავების იკონოგრაფიის ჩამოყალიბება მესოპოტამიაში / ნინო სამსონია -- ოსმალურ სამხედრო-ლენური სისტემა სირიაში / მერაბ ტიკაძე -- 1840 წლის ლონდონის კონვენცია და მისი როლი ოსმალეთ-ეგვიპტის კონფლიქტის დარეგულირებაში / მარინე შარაშენიძე -- ოსმალთა მიერ მაჭახლის ხეობის დაპყრობის თარიღის დადგენისათვის / ზაზა შაშიკაძე -- ოსმალური ხაზინის თესქერები ახალციხის შესახებ / ნოდარ შენგელია -- საყურადღებო ნაშრომი / მანანა კაჭაძე.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
აღმოსავლეთმცოდნეობა
პერიოდული გამოცემა.

Additional Resources