Catalog

Record Details

Catalog Searchივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები : ეკონომიკა : ტ. 347 / მთავარი რედაქტორი: ავთანდილ სილაგაძე; ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 5 of 5 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 5 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/2002/ტ.347 900001057187 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/2002/ტ.347 900001880423 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/2002/ტ.347 900001880424 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/2002/ტ.347 900001880425 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/2002/ტ.347 900001880426 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 179 გვ.:
  • გამომცემლობა: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 2002.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ და რუსულ ენებზე.
ბიბლიოგრაფია, და ასე შემდეგ , შენიშვნა ბიბლიოგრაფია: გვ.12, გვ.21, გვ.67, გვ.74, გვ.107, გვ.120, გვ.128-129, გვ.150-151.
სარჩევი ეკონომიკური დემოკრატიის განვითარების შესახებ / მ.თეთრუაშვილი-ქარდავა -- შრომითი დანახარჯების როლი ფასწარმოქმნაში / შ.ნათენაძე -- ფულის მიწოდების კიბერნეტიკული მოდელი / ი.ანანიაშვილი -- საქართველოსი ინოვაციური და ინვესტიციური აქტიურობის სტიმულირებისათვის / ლ.ქოქიაური -- აგრარული სექტორის დარგების ეკოლოგიზაცია / გ.ბაბუნაშვილი -- აგრარულ სექტორში ფარული ეკონომიკის ლეგალიზაციისათვის / პაატა კოღუაშვილი -- ავიასატრანსპორტო საწარმოს სისტემური რესტრუქცია ბიზნეს-პროცესების რეინჟინირინგის საფუძველზე რ.ბერიძე -- რესტრუქტურიზებულ სამრეწველო საწარმოთა მართვის პრობლემები გარდამავალ ეკონომიკაში / ნ.ცანავა,მ.ტაბატძე -- ვენახები ინტერნეტ-გვერდებზე / ო.რიჩარდსონი,კ,ჯარვისი -- მმართველობითი აღრიცხვა GAAP - ის მიხედვით... / ფ.ბურდული -- ბუღალტრული აღრიცხვის რეფორმირების ძირითადი ასპექტები საქართველოში / ე.კუპრეიშვილი -- უცხოურ ვალუტაში განხორციელებული ოპერაციების საბუღალტრო აღრიცხვის სრულყოფის საკითხები / ლ.გრიგალაშვილი -- ინოვაცის როლი მსოფლიო ეკონომიკაში / ლ.ყორღანაშვილი -- გერმანიის საგარეო ვაჭრობა / რ.ფუტკარაძე -- თეორიული შეხედულებები საფინანსო და სამრეწველო კაპიტალის ინტეგრაციის შესახებ / ლ.ყორღანაშვილი,გ.შადური -- საქართველოსა და რუსეთის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიობების ისტორიული ასპექტები / ზაქარია ბერკაცაშვილი -- საფინანსო და სამრეწველო კაპიტალის ინტეგრაციის წანამძღვრები პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში / გ.შადური -- თვასაჩინო მკვლევარი, მეცნიერების ორგანიზატორი, აღმზრდელი პედაგოგი, სახელმწიფო მოღვაწე (ე.მექვაბისვილი) ვ.მელქაძე -- გამოჩენილი მეცნიერი, აღმზრდელი და საზოგადო მოღვაწე (გ.გამსახურდია, პ.ბერიშვილი) / ვ.ჩანტლაძე.
პაატა გუგუშცილის დაბადებიდან 100 წლისთავისათვის -- ირაკლი მიქელაძე -100 -- საყურადღებო სახელმძღვანელო მაკროეკონომიკაში (ჯ.ხარიტონაშვილი).
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ეკონომიკა.
პერიოდული გამოცემა.

Additional Resources