Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 1 დან 1

ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები : ტ.339 : დასავლეთ ევროპის ენები და ლიტერატურა / მთავარი რედაქტორი: მ. პაიჭაძე; ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 3 of 3 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 3 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი ორლ-1931 900001859294 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-354/2001/ტ.339 900001057177 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-354/2001/ტ.339 900001880432 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 353 გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 2001.

წიგნის აღწერილობა

სარჩევი სიახლეები წერითი მეტყველების ზოგიერთი ასპექტის სწავლებაში / მაია ალავიძე,ნინო ნებიერიძე -- ნიკო ნიკოლაძე და მონტესკის "სპარსული წერილები" / ზურაბ არჩვაძე -- ინგლისური პრერაფაელიტიზის ლიტერატურულ-ესთეტიკური ნიშნები / სოფიო ბაზაძე -- მხატვრული სტილის სინესთეზუარობის საკითხი სუინბერენის პოზიციაში / სოფიო ბაზაძე -- რაინერ მარია რიკლეს ორფიკული პოეზიის ასტრონომიულ-მოთოლოგიური საფუძვლები / ნინო ბაქანიძე -- რაინერ მარია რიკლე და რუდოლფ კასნერი / ნინო ბაქანიძე -- ორფევისის მითის დადაისტურ-სიურრეალისტური ინტერპრეტაცია / იზოლდა ბაჩიაშვილი -- ფერის აღმნიშვნელი ზედსართავი სახელი ფრანგულ და ქართულ ფრაზეოლოგიაში / ცისანა ბიბილეიშვილი -- პიროვნება და საზოგადოების ურთიერთობის პრობლემა ფრანსუა მორიაკის "ტერეზა დეკეირუს" მიხედვით / ნესტან ბოლქვაძე -- ჰერმენევტიკა და ტექსტის ინტერპრეტაცია / კოსტანტინე ბრეგაძე -- ქრისტეს ხატება ოსკარ უაილდის ზღაპრებში / სოფიო გეგეჭკორი -- დროის სამი ელემენტის გაგებისათვის ტომას ვულფის შემოქმედებაში / მანანა გელაშვილი -- საკომუნიკაციო მიზნით წარსულ დროთა მწკრივების სწავლება / მზია გიორგაძე -- ტრანსლატიკური თეორიის ინტერპრეტაციისათვის / ნანა გოგოლაშვილი -- შეიძლება თუ არა ჩაითვალოს მოკლე მოთხრობად ანეგდოტი? / ინგა დიაკონიძე -- აფორიზმების პარემიულობის საკითხები / ინგა დიაკონიძე -- ახალი ლექსიკური ერთეულების სწავლების შესახებ / ქეთევან დოღონაძე -- ენის სტილისტური შრის შემადგენელი ენობრივი ელემენტები / თამარ თვალაძე -- იოჰანეს ბობროვსკის სარმატიული პოეზიის სამყარო - "სარმატიული ტრამალის" მიხედვით / ნატო თხილავა -- გერმანულენოვანი პიესები ქართულ სცენაზე (მიმეტიზმიდან ანტიმიმეზმისაკენ ანუ ქართული თეტრის გერმანული იმპულსიები) / ნოდარ კაკაბძე -- რა დაინახეს და რა ვერ დაინახეს ზუტნერებმა საქართველოში? / ნოდარ კაკაბაძე -- XX საუკუნის ავსტრიული რომანი ქაქუცა ჩოლოყაშვილზე / ნიდარ კაკაბაძე -- უცოდველობისაბ და გამოცდილების პრობლემა გოლდინგის რომანში "მემკვიდრეები" / ეთერ კირცხალია -- გაუცხოების პრობლემა ვირჯინია ვულფის "მისის დელოუეიში" / მაია ლომაძე -- ერთი კოგნიტური მეტაფორის თაობაზე ქართულ ენაში / ქეთევან მამისეიშვილი -- ხომ არ არის კოგნიტური მეტაფორა: არსი ფერია უნივერსალურია? / ქეთევან მაისეიშვილი -- კომუნიკაციური გრამატიკა: თეორია და პრაქტიკა / მადონა მეგრელიშვილი -- ამბოხი როგორც აბსურდის დაძლევის გზა ა.კამიუს ესესეში "მეამბოხე ადამიანი" / მზია მენაბდე -- იმპერიალიზმი და იმპერიული აზროვნების ჩამოყალიბება (ბრიტანეთის იმპერიის მაგალითზე) / ივანე მენთეშაშვილი -- ფერის ენობრივი აღქმის შესწავლის ერთი შესაძლო გზა / მაია ნათაძე,ქეთევან მამისეიშვილი -- სამყაროს წინააღმდეგობრივი აღქმა სიტყვით და უსიტყვოდ / ნესტან ნაკაშიძე -- ენტროპიისა და ნეგატიური ცნებები და მათი გამოყენების მიზანშეწონილობა ენის განვითარების პროცესების კვლევაში / ნათია ნემსაძე -- ი.პრიგოჟინის თეორია და მისი ლინგვისტური გამოყენების გამართლებულობის საკითხი / ნათია ნემსაძე -- ვერბალური ქაოსი და მისი მოწესრიგების გზა / ნათია ნემსაძე -- ეგზოტიკის ელემენტები ბალზაკის ნაწარმოებში "ოქროსთვალება ქალიშვილი" / ნატალია ორლოვსკაია -- ჯ.მ.ჰოპკინსის ძირითადი ცნებები / ქეთევან ოქროპირიძე -- ჰერმან ჰესეს ერთი წინადადება - ტექსტის ინტერპრეტაციის საკითხისათვის / მანანა პაიჭაძე -- იუჯინ ო ნილის დრამის 'Desire Underm the Elms - სათაურის თარგმნის თაობაზე / ლეილა ფირცხალავა -- მეტაფორა იუჯინ ო ნილის დრამაში "ვნება თელებქვეშ" / ლეილა ფირცხალავა -- რატომ შეიძლება ჩავთვალოთ ტრილოგიად იუნჯინ ო ნილის "ვნება შვენის ელექტრას" და "უცნაური ინტერლუდია" / ლეილა ფირცხალავა -- წინდებულები, როგორც ტექსტუალური ტემპოლარობის გამოხატვის საშუალება / ელისო ქორიძე -- წინდებულისა და არტიკლის შერწყმული და დამოუკიდებელი ფორმები ტექსტში / ელისო ქორიძე -- ისტორიული თემა ჟორჟ სანდის რომანისტიკაში / მაია ყიფიანი -- არასაკუთრივ-პირდაპირი ნათქვამის ინფორმაციულ-კომპოზიციური ტიპები / მარი ჩიქოვანი -- ფატიკური ფუნქციის როლი საკომუნიკაციო არხის ეფექტურობაში / ნინო ცერცვაძე -- ენის ფატიკურ და ემოციურ ფუნქციათა ურთიერთდამიკიდებულობის შესახებ / ნინო ცერცვაძე -- შექსპირული ალუზიების ზოგიერთი ფუნქცია ჯეიმზ ჯოისის "ულისეში" / ირაკლი ცხვედიანი -- ანდაზის მოდიფიკაციის რამდენიმე საინტერესო შემთხვევის თაობაქზე / მარინე ჭიქაძე -- რეალურისა და ირეალურის ურთიერთმიმართება ნათანიელ ჰოთორნის რომანში "სახლი შვიდ ქიმზე" / ნატია ჭიღვარია -- თომას მანის "ჯადოსნური მთის" შექმნის ისტორიიდან / მაია ჭოლაძე -- ლამარტინი - ელეგისტი / ია ხაჭაპურიძე -- კრ.მორგენშტერნის სიტყვათშემოქმედების სახეები დავ სტრუქტურულ-სემანტკური თავისებურებები / ნათელა ხუციშვილი -- "ბეოვულფის" ლიტერატურული კუთვნილების დადგენის ერთერთი გზა / მარინე ჯაფარიძე -- "ბევოულფის" მორფოლოგიური ანალიზი / მარინე ჯაფარიძე -- საგმირო ეპოსის "სიმღერა როლანდზე" სტრუქტურის ზოგიერთი მომენტი / მარინე ჯაფარიძე -- ფრანკოფონული ინსტიტუტები / ციური ახვლედიანი -- გიუნტერ გრასი - 1999 წლის ნობელის პრემიის ლაურეატი ლიტერატურაში / მანანა პაიჭაძე.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
დასავლეთ ევროპის ენები.
დასავლეთ ევროპის ლიტერატურა.
პერიოდული გამოცემა.
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 1 დან 1

Additional Resources