Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 2 დან 2

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = Труды Тбилисского гос. университета : Proceedings of Tbilisi University : მათემატიკა. მექანიკა. ასტრონომია : ტ. 354, 2005 / რედაქტორი: ლ. აბუაშვილი

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 3 of 3 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 3 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/2005/ტ.354 900001057197 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/2005/ტ.354 900001880470 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/2005/ტ.354 900001880471 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ISSN: 0376-2637
  • ფიზიკური აღწერილობა: 297 გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 2005.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
ბიბლიოგრაფია, და ასე შემდეგ , შენიშვნა ბიბლიოგრაფია: გვ. 48-53, გვ. 85-93, გვ. 125-127, გვ. 135-141, გვ. 177-180, გვ. 185, გვ. 204, გვ. 208, გვ. 217, გვ. 224, გვ. 236, გვ. 252, გვ. 259, გვ. 267, გვ. 271, გვ. 274, გვ. 297.
სარჩევი აკადემიკოსი ნიკოლოზ ივანეს-ძე მუსხელიშვილი / ი.ვეკუა -- აკადემიკოსი ილია ნესტორის ძე ვეკუა / ა.ბიწაძე -- ი.ვეკუას მიერ გარსთა თეორიაში მიღებული ძირითადი შედეგების მოკლე მიმოხილვა / თ.მეუნარგია -- ზოგიერთი შტრიხი ან დრო ბიწაძის შემოქმედებით პორტრეტისათვის / ჯ.გვაზავა,ო.ჯოხაძე და სხვა -- ქართული ასტრონომია XX საუკუნეში / რ.კილაძე,გ.სალუქვაძე და სხვა -- დადებითი ტერნალური კვადრატული ფორმების ზოგიერთი გვარების მახლოვადი რიცხვების წარმოდგენადობის შესახებ / ლ.სულაქველიძე -- წრფივი ფუნქციონალი ახალ ფუნქციათა სივრცეში და მისი ზოგიერთი გამოყენება / დ.გოგუაძე,პ.ქარჩავა -- ტეორემები კვაზიმეტრიკული სივრცეების Q-კუმშვადი ასახვების უძრავი წერტილების შესახებ / ი.დოჭვირი -- მრავალი ცვლადის ფუნქციის ნახევრადუწყვეტობის საკმარისი პირობები / ნ.ჯანგველაძე -- ორი ცვლადის ფუნქციის რეგულარული და შერეული კეძო წარმოებულების შესახებ / მ.კალაძე -- არეთა დეკომპოზიციის მეთოდი ბიწაძე-სამარსკი არალოკალური სასზღვრო ამოცანისთვის / თ.ჯანგველაძე,ზ.კიღურაძე -- შედარების თეორემები ერთი არაწრფივი დიფუზური სისტემისა და მისი სხვაობანი ანალოგისათვის / მ.თუთბერიძე -- მეორე რიგის კერძო წარმოებულებიანი დიფერენციალურ განტოლებათა ერთი სისტემის ავტომოდელური ამოხსნისა და მისი გამოყენების შესახებ / ჯ.შარიქაძე -- უსასრულო მბრუნავი ფოროვანი ფირფიტის მახლობლობაში გამტარი სითხის მაგნიტოჰიდროდინამიკური დინების ერთი არასტაციონალური ამოცანის შესახებ / ლ.ჯიქიძე -- იუპოტერის გალილეისეული თანამგზავრების ზედაპირებიდან არეკლილი სინათლის პოლარიზებული თვისებები ოპოზიციის მახლობლობაში / რ.ჭიღლაძე -- ერთი ჰიპოტეზა იუპიტერის გალილეისეული თანამგზავრების შესახებ / რ.ჭიღლაძე -- აკადემ9კოსი ნიკო მუსხელიშვილი - თბილისის მათემატიკის ინსტიტუტის დამფუძნებელი / თ.ეფრემიძე.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მეცნიერება > მათემატიკა. > მექანიკა. > ასტრონომია.
პერიოდული გამოცემა.
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 2 დან 2

Additional Resources