Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 4 დან 4

ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები V - ისტორიული და ეტიმოლოგიური ლექსიკოგრაფიის საკითხები: საერთაშორისო კონფერენცია : 2019, 15-17 დეკემბერი / სამეცნიერო კომიტეტის წევრები: ნანა მაჭავარიანი, ზურაბ ხონელიძე და სხ.; თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი; სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი; ჩერქეზული (ადიღეული) კულტურის ცენტრი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 10 of 10 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 10 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
აბონემენტი ს-306789 900001848319 Stacks ხელმისაწვდომია -
აბონემენტი ს-306790 900001848320 Stacks ხელმისაწვდომია -
აბონემენტი ს-306791 900001848321 Stacks ხელმისაწვდომია -
აბონემენტი ს-306792 900001848318 Stacks ხელმისაწვდომია -
აბონემენტი 3-80082 900001848317 Stacks ხელმისაწვდომია -
აბონემენტი 3-80083 900001848316 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი 005 ე-64 სდ-140472 900001848323 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი 005 ე-64 სდ-140473 900001848322 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი F-100049 900001848315 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ II) 00 ე-64 რდ(II) 900001848324 Stacks ხელმისაწვდომია -
შემდეგი 10 »

დამატებითი ინფორმაცია

  • ISBN: 9789941139000
  • ფიზიკური აღწერილობა: 81 გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი: [გ.გ.], 2019.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: რეზიუმე ინგლისურ ენაზე.
სარჩევი კლასიკური არაბულის ლექსიკონები ციფრულ ეპოქაში: ლექსიკური მნიშვნელობის განმარტება / ა. ალნასანი -- ქართული სამეცნიერო მეტაენის მეტაფორმები-"ზმნა" / დ. ანფიმიადი -- ტბეთის სულთა მატიანე და ერთი ტოპონიმის ეტიმოლოგია / ნ. ახვლედიანი -- ყველაფერი ერთი დიალექტის შესახებქართული დიალექტიკური კორპუსის მიხედვით(ფერეიდნული დიალექტის მაგალითზე) / ლ. ბაკურაძე -- იდიომატიკა:ნაბეჭდი თუ ელექტრონული / ს. ბერიკაშვილი, ი. ლობჟანიძე -- ქდკ-ის მორფოლოგიური ანოტირების კონცეპტუალური საკითხები: ტრადიცია და პრაქტიკა / მ. ბერიძე, ც. კვანტალიანი -- მხატვრული თარგმანის კორპუსლინგვისტიკური კვლევის მეთოდოლოგია: ქართული ლიტერატურა ინგლისურად / ხ. ბერიძე -- ვარსკვლავთა ღვთაების ურარტული სახელწოდების Sardis-ს ეტიმოლოგიისათვის / ი. ბულატბიევი -- ინგლისური სამედიცინო ლექსიკოგრაფია: დიაქრონიული ანალიზი / ო. გორდიენკო -- ქართული ენის ელექტრონული განმარტებითი ლექსიკონი / ქ. დათუკაშვილი -- არასტრუქტურირებული ძველი ქართული ტექსტის დამუშავებისა და მოდელირების პრინციპები / ნ. დობორჯგინიძე -- ქართული ენის სინტაქსის მოდელირების საკითხები / ლ. ეზუგბაია, მ. მანჯგალაძე -- კორპუსზე დაფუძნებული ლექსიკონები, როგორც სასწავლო რესურსი / მ. თეტთრაძე -- თანამედროვე ისტორიულ-შედარებითი იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების ძირითადი პრობლემები და პერსპექტივები / რ. კანარკოვსკი -- ქართულ-ინგლისური გრამატიკული ლექსიკონის კომპაილერი / ლ. ლორთქიფანიძე -- ლექსემა "რეცა" ძველ ქართულში(ეტიმოლოგია) / ნ. მაჭავარიანი -- ნეიტრალური ჟესტის თეორია / თ. მახარობლიძე -- ხუნძური კორპუსული ლექსიკოგრაფიის შექმნის გამოცდილება / დ. მაჰომედოვი -- ლექსიკოგრაფიული წყაროები ქდკ-ს სალექსიკონო პლატფორმისათვის / ე. ნაპირელი, დ. ანფიმიადი -- ეტიმოლოგიური ძიებანი სამურზაყანოს ტოპონიმიიდან(სათანჯო, დადისწყალი, ეგრისწყალი) / მ. ნაჭყებია -- სასრული მდგომარეობის მორფოლოგიური ანალიზატორი ათინური ლაზურისათვის / ე. ონალი, ფ. ტაიერსი -- საზღვრები სოციალურ მედიაში-რამდენიმე შენიშვნა მედიის ახალგაზრდობაზე გავლენის შესახებ / კ. პაპაია -- ლექსიკოგრაფიული კონტექსტების ძიებაში: კორპუსები და სხვა / დ. ფარინა -- აფხაზურ-აბაზურ ძირეულ და აფიქსურ მორფემათა ამოსავალი სტრუქტურა / ნ. ფონიავა -- საზოგადოებასთან ურთიერთობის სფეროს დარგობრივ ტერმინთა ბაზა / თ. შაიშმელაშვილი -- ჯერკუალ სიტყვის ამოსავალი სემანტიკისათვის / ნ. ხოჭოლავა.
თემა: ენა და ტექნოლოგიები.
ლექსიკოგრაფია.
ეტიმოლოგია.
კონფერენციები.
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 4 დან 4

Additional Resources