Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 7 დან 39

ძველი ქართული ენის კათედრის შრომები = Proceedings of the Chair of the Old Georgiah Language : ტ. 31 / რედაქტორი: ზ. ჭუმბურიძე;ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 2 of 2 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 2 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-894/2004/ტ.31 900001853432 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი Fპ-9139/2004/ტ.31 900001880411 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 281[2] გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი: თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2004.

წიგნის აღწერილობა

ბიბლიოგრაფია, და ასე შემდეგ , შენიშვნა ზურაბ სარჯველაძის სამეცნიერო შრომების ბიბლიოგრაფია: გვ.5
სარჩევი ხოლმეობითის ორგანული და აღწეროთი წარმოების ურთიერთნიმართებისათვის ძველ ქართულში / გ. გოგოლაშვილი -- უწყვეტლისა და I ხოლმეობითის ფორმათა სემანტიკური მახასიათებლები ქართული ენის კახურ დიალექტში / ქ. გოჩიტაშვილი -- პირთა რაოდენობის საკითხი სასხვისო ქცევის ფორმებში / რ. ჭუმბურიძე -- კაუზატივი თანამედროვე სალიტერატურო ქართულში / ალ. ონიანი -- საწყისი ზმნური კატეგორიები ძველ ქართულში / ლ. ბარამიძე -- ნა-პრეფექსთან და ილ/ულ სეფიქსთან მიმღეობათა ფუნქციურ-სემანტიკური სხვაობა ქართულში / გ. შაბაშვილი -- -ვით(-ებრ) თანდებულიან სიტყვათა სინტაქსური ფუნქცია / ლ. კვაჭაძე -- ახალი ქართული ეტიმოლოგიები და ქართულ-ზანური ერთიანობის ეპოქის მონაცემთა პრობლემა / იზა ჩანტლაძე -- ქართველური ეტიმოლოოგის ორი პრობლემა / კარლ ჰორსტ შმიდტი -- ზოგიერთი ქართველური ძირის შესახებ / ჰაინც ფენრიხი -- ლექსიკალიზაციის ნიმუშები / ვინფრიდ ბოედერი -- ნათესავის სემანტიკისათვის ძველ ქართულში / მაია მელიქიძე -- ო პრეფიქსიანი ზამიზმები ქვემოიმერულის მცენარეთა სახელწოდებებში / ნ. შარაშენიძე -- სპეროზას ეტიმოლოგიისათვის / კ. ჭრელაშვილი -- შავ მთაზე მოღვაწე იოანეთა ვინაობისათის / დ. თვალთვაძე -- ახალი ასომთავრული ფრაგმენტი მარკოზის სახარებისა / ბერნან უტიე -- ქართული პალიმფსესტური ხელნაწერი Cod Vind 2 / იოსეტ გიპერტი -- ეფრემ მცირის ერთი "შეისწავე" ორიგენს "ჰექსაპლების"შესახებ / დ. თვალთვაძე -- "იოვანეს სახარების" ძველი ქართული თარმანის ახალი რეცენზია (გამოკვლევა და ტექსტი) / თ. ცქიტიშვილი -- ევ სუფიქსიანი ზმნები ქართულში / ლ. კიკნაძე -- აკაკი შანიძის და ჰუგო შუხართის მიმოწერიდან / ვ. იმნაიშვილი -- უდაბნოს მრავათავი / ალ. ჭინჭარაული.
თემა: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ენათმეცნიერება.
შრომები.
პერიოდული გამოცემა.
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 7 დან 39

Additional Resources