Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 6 დან 8

სჯანი: ჟურნალი ლიტერატურის თეორიასა და შედარებით ლიტერატურათმცოდნეობაში = Sjani : Journal of Literary Theory and Comparative Literature : № 20/II, 2019 / რედაქტორი: ირმა რატიანი; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოგადი და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის ინსტიტუტი. კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 10 of 10 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 10 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-755/2019/№20/II 900001854066 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-755/2019/№20/II 900001854067 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-755/2019/№20/II 900001854068 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-755/2019/№20/II 900001854069 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-755/2019/№20/II 900001854070 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-755/2019/№20/II 900001854071 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-755/2019/№20/II 900001854072 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი Fპ-8927/2019/№20/II 900001854065 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ(III)პერიოდიკა/2019/№ 20/II 900001854063 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ(III)პერიოდიკა/2019/№ 20/II 900001854064 Stacks ხელმისაწვდომია -
შემდეგი 10 »

დამატებითი ინფორმაცია

  • ISSN: 1512-2514
  • ფიზიკური აღწერილობა: 312 გვ.
  • გამომცემლობა: [თბილისი]: [თსუ-ს გამ-ბა], 2019.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
ბიბლიოგრაფია, და ასე შემდეგ , შენიშვნა ბიბლიოგრაფია: გვ.10-11, გვ.18, გვ.32-33 გვ.47-48, გვ.112-113, გვ.132-133, გვ.151-152, გვ.197, გვ.207, გვ.237, გვ.258-259.
სარჩევი აგიოგრაფიის მკითხველი / ივანე ამირხანაშვილი -- რუსთაველი - ნიზამის თანამედროვე: ზოგიერთი პოეტიკური და ესთეტიკური პრინციპის რევიზია / ირმა რატიანი,მაკა ელბაქიძე -- მითისქმნადობის სპეციფიკა ვაჟა-ფშაველას პოემებში / მანანა კვაჭანტირაძე -- ქალური ენისა და თვითგამოხატვის პრობლემები ინგებორგ ბახმანისა და ლია სტურუას პოეტურ ტექსტებში / სალომე პატარიძე -- ნიკოლოზ ბარათაშვილი და ევროპული პოეზია / ირინა ნეუპოკოევა -- პოლიტიკური პროცესებისა და ლიტერატურული დისკურსის ურთიერთმიმართებისათვის.სოციალისტური ქვეყნების გამოცდილება / ირმა რატიანი,ელკა ტრაიკოვა -- ფრანგული თეტრით შთაგონებული ქართული პიესები (ადაპტაცია 1880-1920 წლების ქართულ დრამატურგიაში) / რუსუდან თურნავა,ნინო გაგოშვილი -- მოლიერის პიესების ასირიული თარგმანები საქართველოში / ანა მურადოვა,რუსუდან თურნავა -- ინტერტექსტუალობა გურამ რჩეულიშვილის შემოქმედებაში / მაია ნინიძე,მაია ჯანგიძე -- 1980-90-იანი წლების "შენელების" ლიტერატურული დისკურსები და კულტურული მოძრაობები, რომლებიც განხორციელდა ნელი ტურიზმის სამოგზაურო ფორმებში და ადასტურებს მდგრადობის პოლიტიკურ კომპონენტს სამმაგი შედეგის სოციალური და ეკოლოგიური ასპექტების მეშვეობით / კონრად გუნეში -- მოდერნიზმიდან პოსტმოდერნიზმამდე / რამაზ ჭილაია -- ამინ არ-რეიჰანის "ჯუჰანი" და მისი თარგმანების პრობლემატიკა / ნინო სურმავა -- ნიკოლოზ ბარათაშვილის "ჩონგურს": ორიგინალის რითმა და სამი თარგმანი / იორდან ლუცკანოვი -- იდენტობის ძიება და სიმბოლოს რღვევის პარადიგმა გარდატეხის ქალაქში / თეა თალაკვაძე -- "თეთრი მანგურის" მიმართება სამონადირეო ბალადებთან / ოთარ ონიანი -- ცნება "ლიტერატურული ჯადოსნური ზღაპარი" და ჰანს ქრისტიან ანდერსენის ზღაპრები / ანდრეი კოროვინი -- პოლიტიკური თეატრის იკონოგრაფია / სოლომონ ტაბუცაძე.
თემა: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოგადი და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის ინსტიტუტი. კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია.
ლიტერატურათმცოდნეობა.
პერიოდული გამოცემა.
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 6 დან 8

Additional Resources