Catalog

Record Details

Catalog Searchეკონომისტი = Ekonomisti : საერთაშორისო სამეცნიერო-ანალიტიკური ჟურნალი : ტ.16 №1, 2020 / მთავარი რედაქტორი: რამაზ აბესაძე; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 5 of 5 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 5 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-820/2020/ტ.16 №1 900001859942 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი Fპ-9017/2020/ტ.16 №1 900001859941 Stacks ხელმისაწვდომია -
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა პერიოდიკა/2020/ტ.16 №1 900001859943 Stacks ხელმისაწვდომია -
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა პერიოდიკა/2020/ტ.16 №1 900001859944 Stacks ხელმისაწვდომია -
ტურიზმის ინტერნაციონალური სკოლის სამკითხველო დარბაზი პერიოდიკა/2020/ტ.16 №1 900001859945 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ISSN: 1987-6890
  • ფიზიკური აღწერილობა: 148 გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : თსუ პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის გამომცემლობა, 2020.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე
ბიბლიოგრაფია, და ასე შემდეგ , შენიშვნა ბიბლიოგრაფია: გვ.15-16, გვ.38, გვ.53-54, გვ.59-60, გვ.71, გვ.86-87, გვ.96-97, გვ.111, გვ.118, გვ.128-130, გვ.138.
სარჩევი Fundamental Factors of Economic Development / Ramaz Abesadze -- Значимость структурных изменений в процессе усиления государственного вмешательства в экономику / Мирламыз оглы Мустафаев -- Научное творчество - главный критерий эффективной конкурентоспособности и необходимая основа социально-экономического прогресса / Альфред Кураташвили -- Теоретические проблемы экономики и управления в сфере высшего образования / Теона Мехришвили -- Экономическая теория и значение фактора культуры для эффективного функционирования общества и государства / Кристине (Кетеван) Кураташвили -- ადამიანისეული კაპიტალი იაპონიის ეკონომიკაში / რევაზ ჯავახიშვილი -- რფ-ს მეღვინეობის ახალი კანონმდებლობის შესაძლო გავლენა ქართული ღვინის ექსპორტზე / ზურაბ გარაყანიძე,გიორგი ხვიჩია -- ლიკვიდობის პოზიციის მართვის თავისებურებანი ბიზნეს სუბიექტებში / ბესიკ ბოლქვაძე -- დაუკვირვებადი ეკონომიკის მასშტაბები და მისი შეფასების პრაქტიკა საქართველოში / გოგიტა თოდრაძე -- ცვლილებები და გარდაქმნები მცირე დ საშუალო ბიზნესში / ირმა ბარათაშვილი,მარია კლდიაშვილი -- Effects of public Debt on private Investment based on pamel Data (Expand summary) / Laha Kelikhashvili -- საქართველოში დეცენტრალიზაციის პროცესის თანამედროვე გამოწვევები / ნატალია ძიძიგური -- უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მართის სისტემის სრულყოფის მეთოდები რეფორმირების პირობებში / ნინო ჩუბინიძე -- ადამიანური კაპიტალი საქართველოს შრომის ბაზარზე / ლელა კინწურაშვილი.
თემა: ეკონომიკა.
პერიოდული გამოცემა.

Additional Resources