Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 7 დან 8

სჯანი: ჟურნალი ლიტერატურის თეორიასა და შედარებით ლიტერატურათმცოდნეობაში = Sjani : Journal of Literary Theory and Comparative Literature : № 21, 2020 / რედაქტორი: ირმა რატიანი; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოგადი და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის ინსტიტუტი. კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 10 of 10 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 10 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-755/2020/№21 900001860124 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-755/2020/№21 900001860125 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-755/2020/№21 900001860126 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-755/2020/№21 900001860127 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-755/2020/№21 900001860128 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-755/2020/№21 900001860129 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-755/2020/№21 900001860130 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი Fპ-9019/2020/№21 900001860123 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ(III)პერიოდიკა/2020/№21 900001860121 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ(III)პერიოდიკა/2020/№21 900001860122 Stacks ხელმისაწვდომია -
შემდეგი 10 »

დამატებითი ინფორმაცია

  • ISSN: 1512-2514
  • ფიზიკური აღწერილობა: 279 გვ.
  • გამომცემლობა: [თბილისი]: [თსუ-ს გამ-ბა], [2020].

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
ბიბლიოგრაფია, და ასე შემდეგ , შენიშვნა ბიბლიოგრაფია: გვ.13, გვ.22, გვ.49-50, გვ.65-66, გვ.78, გვ.100-102, გვ.121, გვ.140-142, გვ.155-156, გვ.163-164, გვ.180-181, გვ.188, გვ.196, გვ.213-214, გვ.240-244.
სარჩევი წიგნების სიყვარული ათასწლეულის დასასრულს / ჯესიკა პრესმანი -- აკაკი წერეთლის პოეტიკა: ძირითადი ტენდენციები / თამარ ლომიძე -- ფაუსტის მსოფლმხედველობა და პანსოფიზმი ("მაგია") / კონსტანტინე ბრეგაძე -- პერსონაჟთა ქცევის კონცეპტუალური მოტივაციები ვაჟა ფშაველას "სტუმარ-მასპინძელში" / მანანა კვაჭანტირაძე -- ტრანსკულტურული ტექსტი და არაჰეგემონური უნივერსალიზმი. "ალი და ნინოს" წაკითხვა გლობალური ლიტერატურული კვლევების კონტექსტში / ევა ა.ლუკაზჩიკი -- მითოპოეტიკური ქრონოტოპი ჯონ დოს პასოსის რომანში მანჰეტენ ტრანსფერი / ირაკლი ცხვედიანი -- აღმოსავლური რენესანსი, საქართველო / ალექსეი ლოსევი -- ბიზანტიური და ქართული ჰიმნოგრაფიის ისტორიიდან (გიორგი მთაწმინდელის რედაქციის "მარხვანი") / ლელა ხაჩიძე -- შემოქნედებიტი პროცესის რეკონსტრუქცია აკაკი წერეთლის "აღმართ-აღმართისა"და გალაქტიონ ტაბიძის "მთაწმინდის მთვარის" მიხედვით / ნონა კუპრაშვილი -- მომავლის ხილვა: წინასწარმეტყველება მხატვრულ ნაწარმოებებში / გალინა მორევა -- იუზას ბალტუშისის რომანი "საგა იუზის შესახებ"; ერის სასიცოცხლო ძალის არქეტიპული გამოხატულება / რუტა ბრუზგენე -- ლიდერობის წლები, ე.წ. "ტყვიის სამოცდაათიანები" ჯუზეპე ჯენას რომანში "Italia De Profundis" / ტატიანა ა. ბისტროვა -- შოთა რუსთაველი უტილიტარსტების წინააღმდეგ / ლევან ბრეგაძე -- ჯოისის "ულისეს" ქართული თარგმანი / მანანა გელაშვილი,მაია ყიასაშვილი -- ხელოვნების ტოტალური ნიმუშების შედარებითი ლიტერატურული ანალიზში: ბელეტარისტული და სამეცნიერო პოზიციები ვაგნერის ოპერებიდან დაწყებული, ტოლსტოის ხელოვნების ფილოსოფიით, ბიზნეს ბრენდინგითა და ოლიმპიური თამაშებით დამთავრებული / კონრად გუნეში -- ქისტური თქმულებისა და ქართული "ეთერიანისა" საერთო მითოსური ფესვბი / რუსუდან ჩოლოყაშვილი,ქეთევან თუითი -- ქართული გზამკვლევი კომპარატივისტიკის სამყაროში / ნათია სიხარულიძე.
თემა: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოგადი და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის ინსტიტუტი. კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია.
ლიტერატურათმცოდნეობა.
პერიოდული გამოცემა.
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 7 დან 8

Additional Resources