Catalog

Record Details

Catalog SearchՀայ-ռուսական երաժշտական կապերի պատմությունից; (XIX դարի 2-րդ կես-XX դարի սկիզբ)/ Ալ․Թադեվոսայան; ՀՍՍՀ ԳԱ Արվեստի ինստիտուտ․

Թադեվոսայան,Ալ․ (ავტორი). Թադեվոսայան, Ալ․ (ავტორობით). ՀՍՍՀ ԳԱ Արվեստի ինստիտուտ․ (ავტორობით).
პუბლიკაციის გამოსახულება

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 1 of 1 copy available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 1 total copy.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
აღმოსავლური ლიტერატურის სამკითხველო დარბაზი 7 Թ-14 900001828409 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 217 Էջ․
  • გამომცემლობა: Երեվան; ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1977․
თემა: Արվեստ․

Additional Resources