Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 8 დან 8

სჯანი: ჟურნალი ლიტერატურის თეორიასა და შედარებით ლიტერატურათმცოდნეობაში = Sjani : Journal of Literary Theory and Comparative Literature : № 22, 2021 / რედაქტორი: ირმა რატიანი; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოგადი და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის ინსტიტუტი. კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 10 of 10 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 10 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-755/2021/№22 900001875552 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-755/2021/№22 900001875553 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-755/2021/№22 900001875554 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-755/2021/№22 900001875555 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-755/2021/№22 900001875556 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-755/2021/№22 900001875557 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-755/2021/№22 900001875558 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი Fპ-9084/2021/№22 900001875551 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ(III)პერიოდიკა/2021/№22 900001875549 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ(III)პერიოდიკა/2021/№22 900001875550 Stacks ხელმისაწვდომია -
შემდეგი 10 »

დამატებითი ინფორმაცია

  • ISSN: 1512-2514
  • ფიზიკური აღწერილობა: 279 გვ.
  • გამომცემლობა: [თბილისი]: [თსუ-ს გამ-ბა], 2021.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
ბიბლიოგრაფია, და ასე შემდეგ , შენიშვნა 7ბიბლიოგრაფია: გვ.17-21, გვ.51-52, გვ.75-77, გვ.97-98, გვ.109-110, გვ.125, გვ.157-158, გვ.180-181, გვ.203-205, გვ.222-223, გვ.235, გვ.244, გვ.258-259, გვ.305-306.
სარჩევი წარმოდგენები წმინდა გიორგისა და მისი მდერობითი ორეულის შესახებ კავკასიურ მითოლოგიასა და ფოლკლორში / ქევინ თუითი -- ვარდი ნაწვიმარ წვიმაში / თეიმურაზ დოიაშვილი -- რუსთაველის სამი რეალობა / ირმა რატიანი -- შესაძლო სამყაროების კონცეპტი, როგორც ავტობიოგრაფიული დისკურსის კვლევის თეორიული საფუძველი აკაკი წერეთლის "ჩემი თავგადასავლის" მიხედვით / ირაკლი ხვედელიძე -- პერსონაჟთა ქცევის ფსიქოლოგიური მოტივაციები ვაჟა ფშაველას "სტუმარ-მასპინძელში": ჯოყოლა / მანანა კვაჭანტირაძე -- თანამედროვე რიტორიკა: იულიუს სასნაუსკასის ქადაგებები / რუტა ბრუზგენე -- მითოპოეტიკური სივრცე და გზის მითოლოგემა ჯოზეფ კონრადის ნოველაში "წყვდიადის გული" / თემურ კობახიძე -- ცინიკოსები და მათი ხერხები (1983 წლის ლექციიდან) / მიშელ ფუკო -- რიტმული დანაწერვების ფუნქცია ლექსში / თამარ ლომიძე -- სწავლულ კაცთა პოეტური თამაშები: ეკლესიასტესეული ამაოება და წრებრუნვა არჩილის "ჩარხებრ მბრუნავ ლექსში" / მაია ნაჭყებია -- ჰაგიოგრაფიული ნაწარმოების ტიპოლოგიური მოდელის განსაზღვრისათვის / ნინო პოპიაშვილი -- პოსტმოდერნისტული დისკურსი და აზერბაიჯანული ლიტერატურა (ორფან ფიქრეთოღლუსა და ფაჰრი უღურლუს მხატვრული ტექსტების მიხედვით) // ელნარა გარაგეზოვა -- ქართული ფოლკლორის გავლენა ალექსანდრ გრიბოედოვის კომედიაზე "ვაი ჭკუისაგან" / ირინა ბაგრატიონი-მუხრანელი -- ურბანული სივრცის სემანტიკა კარლო კაჭარავას პოეზიასა და ფერწერაში / ქეთევან ჯიშიაშვილი -- გიორგი ლეონიძე და ძველი პოეტები / ემზარ კვიტაიშვილი -- კულტურათა დიალოგი აბრეშუმის დიდ გზაზე / სვეტლანა ანანიევა -- ქართული კულტურის ფსიქოლოგიური ესკიზი / ვაჟა შატბერაშვილი -- სერგეი ფარაჯანოვის კინემატოგრაფიული ნაწარმოებების ფოლკლორული მრავალფეროვნება / ნატალია ნიკორიაკი -- ფოლკლორული და ლიტერატურული ზღაპრის ურთიერთმიმართებისთვის / სოლომონ ტაბუცაძე -- რეცენზია. ჯუელ სპეარს ბრუკერი, "ტ.ს.ელიოტის დიალექტიკური წარმოსახვა" / ლიზა ძაგნიძე.
თემა: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოგადი და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის ინსტიტუტი. კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია.
ლიტერატურათმცოდნეობა.
პერიოდული გამოცემა.
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 8 დან 8

Additional Resources