Catalog

Record Details

Catalog Searchთბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები : აღმოსავლეთმცოდნეობა: ტ. 341 / რედაქტორი: ალექსანდრე გვახარია; თბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 2 of 2 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 2 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345 /2002 /ტ.345 900001880465 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345 /2002 /ტ.345 900001880466 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 462 გვ.:
  • გამომცემლობა: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 2002.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ და რუსულ ენებზე.
სარჩევი პროფესორი ალექსი ლეკიაშვილი / კონსტანტინე წერეთელი -- სპარსილი მარსიას სათევეებთან / მარინა ალექსიძე -- აქტუალიზაციის ძირითადი ტიპოლოგიურად განსხვავებული მოდელები / რუსუდან ასათიანი -- "სირაჯი", და "სირაჯხანას" ეტიმოლოგიისათვის / ნომადი ბართაია -- იმპერატივის ადგილის განსაზღვრისათვის ბიბლიის ებრაული ზმნის სისტეაში / ლელა ბახტაძე -- აქბარ სარდუზამის მოთხრობა "სახლი ვარდის სურნელით" / მზია ბურჯანაძე -- მაჯნუნისა და ლეილას თემისადმი განახლებული ინტერესის გამო თანამედროვე არაბულ ლიტერატურაში (არაბული დრამატურგია) / დარეჯან გარდავაძე -- "ვეფხისტყაოსნის" რამდენიმე ეტაპის აღმოსავლური კომენტარი / ალექსანდრე გვახარია -- "ბაჰმან-ნამე" და მისი ქართული ვერსია "ბაამიანი" / მედეა გოცაძე -- თევფიქ ფიქრეთის საბავშვო ლექსები / ირინე გოცირიძე -- ონომატოპოეტური ზმნებიას ხმარების შესახებ თანამედროვე ებრაულ ენაში / მანანა გოცირიძე -- ახალი მაშრომი არაბულ ლექსიკოგრაფიაში / იზოლდა გრძელიძე -- ჰაფეზის მისტიკის საკითხები / სოფიო დევიძე -- ალ-ჰარირის "ალ მაკამათი" და მისი კოპოზიცია / ნინო დოლიძე -- ნომინალი წინადადების ტემპოლარული მნიშვნელობისათვის სალიტერატურო არაბულ ენაში / ნანა ერგემლიძე -- ანდაზის სტრუქტურის საკითხისათვის (სირიულ-დიალექტოვანი არაბული ანდაზების მაგალითზე) / ხათუნა თუმანიშვილი -- შენიშვნები ნიზამი განჯელის ერთი ყაზალის გაგებისათვის / ნინო კალანდაძე -- სპარსული რომანული ეპოსის სიუჟეტის პოეტიკა (სტრუქტურა,გენეტიკა,სტილისტიკა) / ინგა კალაძე -- კორპოლარული ლექსიკა თურქულში / ნანა კაჭარავა -- ირანის თეტრალური ხელოვნების სათავეებთან / თენგიზ კეშელავა -- პერსონაჟთა შინაგანი განწყობილების ასახვა ფიტონიმთა საშუალებით ("ვის ო რამინისა" და "ვისრამიანი" მიხედვით) ქთევან მეგრელიშვილი -- "ავტორის ენის" საკითხისათვის შუა საუკუნეების პსარეულ ეპიკურ თხზულებებში / მარინე მიქაშავიძე -- სისხლით ნათესაობის აღმნიშვნელი ლექსიკისათვის არაბულში / ეკა ოთარაშვილი -- ინტენსივის სტრუქტურა ტიგრეში / ნათელა ჟვანია -- ზოგიერთი ნასესხობა ქართულში / ალექსი ჟორდანია -- ძველ ირანელთა წარმოდგენა-შეხედულებანი დროზე, მის საზომ ერთეულებსა და კალენდარზე (ფირდოუსის "შაჰ-ნამეს" მიხედვით) / ლილი ჟორჟოლიანი -- "უგულობის" შესახებ "ვეფხისტყაოსანში" / მერაბ რობაქიძე -- "ვეფხისტყაოსანის" "გული,ცნობა და გონება" / მერაბ რობაქიძე -- "ტერება" ცნების მნიშვნელობისათვის "ვეფხისტყაოსანში" / მერაბ რობაქიძე -- ქართულ-არაბული სამედიცუნო ძეგლების ურთიერთობისათვის / ლია სამყურაშვილი -- სირიული გრამატიკული მეცნიერების განვითარების ძირითადი მიმართულებანი / დარეჯან სვანი -- პერსონაჟთა გარეგნობისა და ფსიქოლოგიურ განცდათა აღწერის პოეტიკა რუსთველის "ვეფხისტყაოსნისა" და ნიზამის "ლეილმაჯნუნუანის" მიხედვით / ნათია სვინტრაძე -- "გულის" სიმბოლოკისათვის (ჯალალ-ედ-დინ რუმის მიხედვით) / თამთა ფარულავა -- ზოგიერთი მყარი მოტივის შესახებ დასავლურ-აღმოსავლურ პოეზიაში (გოეთე და არაბული პოეზია) / ნანა ფურცელაძე -- რომანტიზმის საკითხისათვის არაბულ ლიტერატურაში / მურმან ქუთელია -- წმინდა მოწამე აღმსარებელთა სამონა, გურია და აბიბოსის არაბული ვერსია (ორი სრული ხელნაწერის მიხედვით) / ლატავრა ღვალაძე -- ძველი თბილისის ლექსიკიდან ("პოჟარნის" სემანტიკისათვის) / გიორგი შაყულაშვილი -- მოლის მნიშვნელობისათვის "ვეფხისტყაოსანსა" და "აბდულმესიანში" / ნანი წაქაძე -- ჰიპო-ჰიპერონომია ადამიანის სხეულის ნაწილთა აღმნიშვნელ სპარსულ სახელწოდებებში /დ თამარ ჭოჭუა -- ფორუყ ფაროხზადის ერთი ლექსის ანალიზი / თეა ჯანაშია -- თურქეთის პოლიტიკური პარტიები ხელისუფლებისათვის ბრძოლაში / კარლო ადეიშვილი -- თბილისის წარსულიდან / გიული ალასანია,თინათინ კუბლაშვილი -- ეკლესიის ავტოკეფალიის კანონიკური საფუძვლები შუა საუკუნეების საქართველოს საეკლესიო მოღვაწეთა თვალთახედვით / ზაზა ალექსიძე -- წმ. ნინო და წმ.რიფსიმიანები / ნინო აფციაური -- ქართველთა დაქრისტიანების საკითხები "წმ.ნინოს ცხოვრების" სომხურ სვინაქსარულ რედაქციებში / ნინო აფციაური -- XIV საუკუნის სომხური ქრონიკა თემურ ლენგის შემოსევების შესახებ საქართველოში / თინათინ ევდოშვილი -- "აზერბაიჯანული ფაქტორის" გავლენა ირანის პოლიტიკაზე სამხრეთ კავკასიაში / გიორგი კაციტაძე -- თურქეთის და ირანის ბრძოლა სამხრეთ კავკასიაში გავლენის მოსაპოვებლად / გიორგი კაციტაძე -- ერთი სპარსული დოკუმენტი გივი ამილახვარის აჯანყების შესახებ / დავით კაციტაძე -- გაზეთი "დროება" თურქეთის შესახებ 1876-78 წლებში / ქეთევან საგანელიძე -- ეკონომიკური მოდერნიზაციის საკითხები თანამედროვე თურქეთში / გიორგი სორდია -- სირიის ოსმალური საგადასახადო სისტემა და "დიდი ჰაჯის" დაფინანსების საკითხი XVIII საუკუნეში ("დავარას" ინსტიტუტის შესწავლიათვის) / მერაბ ტიკაძე -- ვაკფის ფისკალური და საქველმოქმედო ფუნქცია სირიაში ოსმალთა ბატონობის პერიოდში ( XVII-XVIII სს.) / მერაბ ტიკაძე -- მუსლიმ პილიგრიმთა დიდი საქარავნო გზა და მისი მნიშვნელობა სირიისთვის ოსმალთა ბატონობის პერიოდში (XVI-XVIII სს.) / მერაბ ტიკაძე -- ადმინისტრაციული რეფორმა სირიაში ეგვიპტის საოკუპაციო რეჟიმის დროს (1831-1840) / მარინე შარაშენიძე -- "ზემო აჭარის ლივის ვრცელი დავთარი" როგორც წყარო აჭარის ისტორიისათვის / ზაზა შაშიკაძე -- ორი კაიმე მოსკოვის შესახებ / ნოდარ შენგელია -- მიქაელ ასურის "ჟამთააღმწერილობის" ძველ სომხურ თარგმანში დაცული ცნობები საქართველოს შესახებ / ნათია ჩანტლაძე -- ევრაზიული დერეფანი თურქეთის საგარეო პოლიტიკის სიბრტყეში / მამუკა ძებისაშვილი -- კონსტანტინე II გამეფების წლები / მირიან მახარაძე.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
აღმოსავლეთმცოდნეობა.
პერიოდული გამოცემა.

Additional Resources