Catalog

Record Details

Catalog Searchივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები : ქიმია : ტ. 360 / მთავარი რედაქტორი: ნ.ლეკიშვილი. ; ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 3 of 3 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 3 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ–345 /2005 / ტ.360 900001880427 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ–345 /2005 / ტ.360 900001880428 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ–345 /2005 / ტ.360 900001880429 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 99 გვ.:
  • გამომცემლობა: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 2005.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ და რუსულ ენებზე.
სარჩევი გახოკიძის გდაჯგუფების ალგებრულ–ქიმიური გამოკვლევა / მ.გვერდწითელი -- ორგანული რეაქციების სტრუქტურული სირთულის შეფასების ფორმალურ–ლოგიკური მეთოდი // გ.გამზიანი, ჯ.გაწერელია -- ზელინსკის გადაჯგუფების გამოკვლევა ფსევდო–რნბ–მარტიცების და შენონის ინფორმაციის ენტროპიის მეთოდების ფარგლებში / მ.გვერდწითელი, მ.გურგენიძე -- დარიშხან (III)ჰალოგენებიდან ალგებრულ–ქიმიური გამოკვლევა რნბ–მატრიცების მეთოდის ფარგლებში / მ.გვერდწითელი, გ.ჩაჩავა -- დიალილსილაზანებთან დიჰიდრიდსილოქსანების პოლიმიეთერების რეაქციები: ახალი მიდგომები / ნ.ლეკიშვილი, შ.სამაკაშვილი -- დარიშხანი საქართველოს მინერალური წყლების ტრავერტინებში / ნ.ლორია, ნ.ლაპარტყავა, გ.კარსანიძე -- ჰუმინის მჟავების კომპლექსნაერთები მძიმე ლითონებთან / ა.ხაიაური, ც.გოლიაძე, გ.მახარაძე -- მძიმე ლითონების სორბცია ჰუმინის მჟავებზე / ც.გოლიაძე, ა.ხაიაური, გ.მახარაძე -- თუთიის იონების ჰიდროლიზი და ფულვომჟავებთან კომპლექსწარმოქმნა განზავებულ წყალხსნარებში / ნ.ჩხიკვიშვილი -- ეთილენგლიკოლ–დარიშხანოვანი მჟავას ალკილურ ეთერებზე ჭიანჭველმჟავას მოქმედება / რ.გიგაური, მ.ინჯია, გ.მითაიშვილი -- მეთილფენილდიქლორ და ვინილტრიქლორსილანების დარიშხოვანი მჟავას სიმეტრიულ ეთერებთან ურთიერთქმედების პროდუქტების შესახებ / რ.გიგაური, მ.ინჯია, ჯ.მეტრეველი, გ.მითაიშვილი -- ფეროცენის რიგის მონო და ბისეინილ–აცეტილენური კარბინიოლები–სპეციალური დანიშნულების ახალი ეფექტური კატალიზატოერები. შეტყობინება 1 / ე.გიგინეიშვილი, ლ.ასათიანი, ა.ფანჯიკიძე –– ფეროცენის რიგის მონო და ბისეინილ–აცეტილენური სპირტები – სპეციალური დანიშნულების ახალი ეფექტური კატალიზატორები. შეტყობინება 2 / ე.გიგინეიშვილი, ლ.ასათიანი, ა.ფანჯიკიძე ოთხჩანაცვლებული არსონიუმის შემცველი კასდმიუმის შერეულ–ლიგანდიანი აციდოლომპლექსები / თ.ლობჟანიძე ღვინოში რეზვერატროლის მიცელური ელექტროკინეტიკური ქრომატოგრაფია / ნ.შანყულაშვილი, ლ.კვინიკაძე, ნ.გოგიშვილი –– საწვავის ხარისხისა და ფიზიკურ–ქიმიური თვისებების მოდელირება და ტესტირება მათი ახლო ინფრაწითელი სპექტრების მონაცემთა საფუძველზე / გ.ლეკიშვილი, გ.არეშიძე, თ.ლეშკაშელი –– გოგირდშემცველი ორგანოსილან(სილოქსან)დიოლების, ტეტროლების და ოლიგოტეტროლების სინთეზი და ბაქტერიოციდული თვისებები / ე.მარქარაშვილი, ნ.ლეკიშვილი, ზ.ლომთათიძე –– კოვალენტური ბმა / მ.გვერდწითელი, ე.ცაგურია.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი .
ზოგადი და თეორიული ქიმია.
ანალიზური ქიმია და გატრემოს ქიმია .
არაორგანული ქიმია და ლემენტორგანული ქიმია .
ფიზიკური ქიმია.
გამოყენებითი ქიმია და ქიმიური მასალათმეცნიერება.
ქიმიის სწავლების მეთოდიკა.

Additional Resources