Catalog

Record Details

Catalog Searchქართველური ენათმეცნიერება = Kartvelian Linguistics : სამეცნიერო შრომების კრებული : № 8, 2021-2022 / რედაქტორი: დარეჯან თვალთვაძე, რამაზ ქურდაძე; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართული ენის ინსტიტუტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 6 of 6 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 6 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-909/2021-2022/№8 900001897717 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-909/2021-2022/№8 900001897718 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-909/2021-2022/№8 900001897720 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი Fპ-9213/2021-2022/№8 900001897707 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ(III)პერიოდიკა/2021-2022/№8 900001897721 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ(III)პერიოდიკა/2021-2022/№8 900001897722 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ISSN: 2346-8106
  • ფიზიკური აღწერილობა: 158 გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 2022.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ეძღვნება თსუ-ს ემერიტუს პროფესორ ლელი ბარამიძის დაბადებიდან 90-ე წლისთავს.
ბიბლიოგრაფია, და ასე შემდეგ , შენიშვნა ბიბლიოგრაფია: გვ.19, გვ.34-36, გვ.50-51, გვ.61-62, გვ.72-73, გვ.84-85, გვ.93-94, გვ.106-107, გვ.113, გვ.127-128, გვ.137, გვ.145, გვ.151, გვ.157-158.
სარჩევი პროფ. ლელი ბარამიძე - მეცნიერი და პედაგოგი / ლელა ციხელაშვილი -- დავით კლდიაშვილის პერსონაჟთა სახელ-გვარების თაობაზე / გიორგი გოგოლაშვილი -- სხვათა სიტყვა: კლასიფიკაცია და გადმოცემის საშუალებები ქართულში / რუსუდან ზექალაშვილი -- "თავები" ოთხთავის ქართული ხელნაწერი / დარეჯან თვალთვაძე -- ზოგი უ- - -ო სახელურფუძიანი ოკაზიური ზმნური ფორმის შესახებ "ვეფხისტყაოსანში" / მაია ლომია, რამაზ ქურდაძე, ქეთევან მარგიანი -- იალცუნესგა - დალის (კოდორის) ხეობის "შუამდინარეთი" / ქეთევან მარგიანი -- ქართული ზმნის ხმოვანპრეფიქსთა გრამატიკული ფუნქცია და სემანტიკური ნიუანსების ურთიერთმიმართების საკითხი / დამანა მელიქიშვილი -- მაკროკონცეპტი "ნათესავი" ქართულ ლინგვოკულტურაში / სალომე ომიაძე -- ანთროპონიმები იმერეთის XI-XII საუკუნეთა ეპიგრაფიკაში / რუსუდან საღინაძე -- ქცევის ნიშანთა ფაკულტატიური გამოყენების ერთი შემთხვევა ქართულის, როგორც მეორე ან უცხო ენის სწავლების დროს / რამაზ ქურდაძე -- სინონიმურ წყვილთა ფუნქციურ-სემანტიკური ნიშანდებისათვის ქართულში (გარჯა და ღვაწლი; მორჩილი და მსახური) / მედეა ღლონტი -- სტატიკურობის ფორმალური ნიშნისათვის ქართველურში / მერაბ ჩუხუა -- სოფელ ვაზისუბნის ტოპონიმების სტრუქტურა / გიორგი ქიტოშვილი -- Aķaķi Šanije, 26.II.1887 - 29.III.1987 (ინგლისურიდან თარგმნა შოთა პაპავამ) / Howard I. Aronson -- გერმანელი ქართველოლოგის ახალი ნაშრომი აკადემიკოს აკაკი შანიძის ღვაწლზე / რუსუდან ზექალაშვილი.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ენათმეცნიერება > ქართველური ენები
პერიოდული გამოცემა.

Additional Resources