Catalog

Record Details

Catalog Searchეკონომისტი = Ekonomisti : საერთაშორისო სამეცნიერო-ანალიტიკური ჟურნალი № 5 ოქტომბერი-ნოემბერი / მთავარი რედაქტორი: რამაზ აბესაძე; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 6 of 6 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 6 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-820/2013/№5 900001458319 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-820/2013/№5 ვ.პაპავას კოლექცია 900001785618 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-820/2013/№5 ვ.პაპავას კოლექცია 900001785619 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი Fპ-8331/2013/№5 900001458318 Stacks ხელმისაწვდომია -
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სამკითხველო დარბაზი ჟ–28/2013/№5 900001458317 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ(III)პერიოდიკა/2013/№5 900001458316 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ISSN: 1987-6890
  • ფიზიკური აღწერილობა: 100გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : თსუ პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის გამომცემლობა , 2013.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: რეზიუმე ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
ტექსტი ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
ბიბლიოგრაფია, და ასე შემდეგ , შენიშვნა ბიბლიოგრაფია გვ.16, გვ.23-24, გვ.31-32, გვ.40-41, გვ.53, გვ.64, გვ.72, გვ.76, გვ.84, გვ.91.
სარჩევი უკრაინა და ევროკავშირი: ინტეგრაციის გამოწვევები / ოქსანა კრაევსკაია და სხ. -- ხელისუფლების საგადასახადო ორგანოების საქმიანობა უკრაინაში საგადასახადო ადმინისტრირების სისტემის ფუნქციონირების ეფექტიანობის უზრუნველყოფაში / იური პრისიაჟნუკი, როქსოლანა პასლავსკა -- ტერიტორიული მოწყობისა და საჯარო მართვის დეცენტრალიზაციის თანამედროვე პრობლემები საქართველოში / ვახტანგ ბურდული -- ქვეყნის ტერიტორიული სტრუქტურა და ადგილობრივი თვითმართველობის რეფორმის სისტემური საფუძვლები / / გივი ბედიანაშვილი -- ქართული ეკონომიკური ტერმინოლოგია / ციალა ბენაშვილი -- საფინანსო-სამრეწველო ჯგუფების შექმნისა და ფუნქციონირების თავისებურებები: უკრაინის გამოცდილება / ვიქტორ ტოჩილინი, ვიტალი ვენგერი -- ყურძნის ნატურალური ღვინის საექსპორტო წარმოება საქართველოში: რეტროსპექტივა და პერსპექტივა / იზა ნათელაური -- ბიუჯეტზე მუშაობის საზღვარგარეთული გამოცდილება და მისი გამოყენების შესაძლებლობანი / ნინო ქავთარაძე -- ბიოლოგიური აქტივები, მათი შეფასებისა და ბუღალტრული აღრიცხვის თავისებურებანი / დალი სოლოღაშვილი, ზეინაბ ახალაძე -- მინერალური წყლების გამოყენების პრობლემები საქართველოში / გიგა მაისურაძე -- ბიზნესის მონიტორინგისა და შეფასების მეთოდოლოგიის სრულყოფა ევროსაბჭოს რეკომენდაციების გათვალისწინებით / ნატალია ჭანტურია, თამარ წერეთელი -- ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა საქართველოში / მარიამ ჯიბუტი.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ეკონიმიკა
ეკონომიკური თეორია
ბიზნესი
ფინანსები
მრეწველობა
მაკროეკონომიკა
პერიოდული გამოცემა

Additional Resources