Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 3 დან 28

პრაქტიკული ფსიქოლოგია : კრებული / მანანა ნარგიზიშვილი ; რედაქტორი: იათამზე კოტეტიშვილი.

ნარგიზიშვილი მანანა. (ავტორი). კოტეტიშვილი, იათამზე , რედაქტორი. (ავტორობით).
პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 3 of 3 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 3 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
აბონემენტი ს-290496 900000703969 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი 159.9(076) ნ-283 სდ-136007 900001580902 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი F-90074. 900001756540 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ISBN: 9789941904486
  • ფიზიკური აღწერილობა: 318,[2] გვ. ; 20 X 14.
  • გამომცემლობა: თბილისი : ინოვაცია , 2010.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: წიგნი ეძღვნება აკაკი ნარგიზიშვილის ხსოვნას.
სარჩევი ცხოვრების რაობა! -- ფსიქოლოგია და ცხოვრება -- სიცოცხლე და ფსიქიკა -- სული და სხეული -- ცხოვრების რაობა და აღზრდა -- "ტრაგიკული ოპტიმიზმი" – სიცოცხლის საზრისის ცნება -- განვითარების ზოგადი პრინციპები -- ადამიანის განვითარების ძირითადი პრინციპები -- ცხოვრებისეული კრიზისები -- ადამიანურ მოთხოვნილებათა მეცნიერული შესწავლის პედაგოგიური ღირებულება -- პრესტიჟის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის მოთხოვნილებები -- პიროვნების ცნება ფსიქოლოგიაში -- პიროვნების ფსიქიკური მდგომარეობანი -- პიროვნების თვითცნობიერება -- ფსიქიკური ავტოპორტრეტი -- "მე" – ვინ არის? -- "მე" – კონცეფცია -- შესაძლებელი – "მე" -- "მე"–ს "სასარგებლოდ"! -- განწყობის ფსიქოლოგიის გამოჩენილი მკვლევარი -- "მოტივაცია" -- განწყობა და ქმედება -- სინანულის განცდა და არარეალიზებული განწყობა -- ქცევა და ადამიანის განწყობა -- რა პირობებში ახდენენ განწყობები ქცევის პროგნოზს? -- განსაზღვრავს თუ არა ქცევა განწყობას? -- რატომ ცვლის ქცევა განწყობას? -- შესაძლებელია თუ არა საკუთარი ქცევის პროგნოზირება? -- თვითპატივისცემის მოტივაცია -- თვითპატივისცემის ბნელი მხარე -- თვითპრეზენტაცია -- რას ნიშნავს ცრუ კონსესუსი და ცრუ უნიკალურობა -- როგორი შთაბეჭდილება გაქვთ საკუთარ თავზე? -- ჩვენ იმას ვიღებთ სხვა ადამიანებისაგან, რასაც ველოდებით? -- რა გიშლით ხელს მიზნის მიღწევაში? -- აზრების დისჰარმონია -- როგორია თქვენი ცხოვრებისეული პროგრამა, მოქმედების სფერო და მიზნები? -- იაზროვნე პოზიტიურად! -- სოციალური მრწამსი და განსჯა -- როგორ ვაფასებთ სხვათა საქციელს -- ვინ არის დამნაშავე -- ადამიანი თუ გარემოება? -- როგორიც ვარ მე, ასეც ვხედავ... -- ფენომენი – "ფეხი კარებში" -- სოციალური მოძრაობა -- სოციალური იდენტიფიკაცია -- ქვეცნობიერის ძალა -- აგრესია: სხვებისთვის ზიანის მიყენება -- ნერვული სისტემის ზეგავლენა აგრესიაზე -- გენეტიკური ფაქტორები -- ბიოქიმიური ფაქტორები -- არის თუ არა აგრესია, როგორც რეაქცია ფრუსტრაციაზე? -- აგრესიის გამომწვევი ფაქტორები -- აგრესიის შესუსტება -- აგრესიის 7 მიზეზი -- მაღალი გრძნობები -- ემოცია -- ემოციური კულტურა და მისი კომპონენტები -- კონფლიქტური მდგომარეობები -- ემოციები და ავადმყოფობა -- დეპრესია და გენები -- სოციალური შემეცნება და დეპრესია -- სოციალური შემეცნება და შფოთვა–მღელვარება -- ფობიები და მათი დაძლევის ხერხბი -- საზღვარგარეთული ფსიქოლოგიის ძირითადი მიმართულებები -- ჰუმანისტური ფსიქოლოგია -- მასლოუს ჰუმანისტური თეორიის ძირითადი პრინციპები -- როჯერსის ჰუმანისტური თეორია -- ფსიქოსოციალური განვითარება -- განვითარების სტადიები -- პიროვნების განვითარების პერიოდიზაცია -- ე. ერიქსონის მიხედვით -- ე. ერიქსონის თეორიის მნიშვნელობა -- ზნეობრივი განვითარება -- ზნეობრივი განვითარება პიაჟეს მიხედვით -- კოლბერგის ზნეობრივი განვითარების თეორია -- შევადგინოთ ეკო–რუკა -- მორივაციაზე ჰუმანისტური შეხედულება -- მოტივასციაზე კოგნიტური შეხედულება -- ადამიანის სოციალური სტატუსი -- ადამიანთა სოციალური ურთიერთობა -- ურთიერთგაგებისა და ურთიერთობების ფორმები -- ადამიანის შინაგანი კონფლიქტები -- კონფლიქტი -- გენი, კულტურა და გენდერი, ადამიანის ბუნება და კულტურული განსხვავებანი -- კულტურული მსგავსება -- გუნება–განწყობილება და მსჯელობა -- კონფორმიზმი -- პერფექციონიზმი -- "მეხსიერება" -- მეხსიერების საიდუმლო -- ინტელექტი -- ინტელექტის კონცეფციები -- "ფლინის ეფექტი" -- "ტვინი და ასაკობრივი ცვლილებები" -- "წვიმის კაცი" -- ინტუიცია -- ინტუიცია და ინტელექტი -- ინტუიცია და მისი მნიშვნელობა ცხოვრებაში -- აზროვნება და ენა -- რა არის ცრურწმენა და სტერეოტიპული აზროვნება? -- რატომ არის სახიფათო სტერეოტიპი? -- გენდერული სტერეოტიპები -- ერთი ტვინი თუ ორი? -- თუ მეტია გამოცდილება – მეტია ტვინი? -- ნიჭი და უნარები -- წარმატების ფორმულა -- ასაკობრივი ფსიქოლოგია -- თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის მოთხოვნილებები გარდამავალ ასაკში -- აგრესიული ქცევის გამოვლენის გენდერული თავისებურებები გარდამავალ ასაკში -- კრიზისი ბავშვთა აღზრდაში -- ესთეტიკური იდეალი და მისი ჩამოყალიბება ინდივიდუალურ ცნობიერებაში -- ნებელობითი თვისებები და მათი აღზრდა -- კოგნიტური განვითარება და მისი სტადიები პიაჟეს მიხედვით -- პიაჟეს თეორიის მნიშვნელობა -- განათლებისათვის ვიგოტსკის სოციოკულტურული განვითარების თეორია -- თამაში -- როგორია ბავშვის აზროვნება? -- ემოციები და გრძნობები სკოლამდელ ასაკში -- ბავშვისა და მშობლის ურთიერთდამოკიდებულება -- როგორია იგი? -- როგორ ამოვიცნოთ განსაკუთრებული მოსწავლე -- სიყვარული -- ოცნება -- რა ვიცით ეჭვიანობაზე -- ცხოვრებისეული ცვლილებები და სტრესი -- რა არის სინდისი? -- ტემპერამენტი -- ხასიათი -- ბრაზი და წყენა -- ბედნიერება -- ბედი -- გამოუყენებელი შესაძლებლობები -- მარტოობა -- ცნობიერება და ძილი -- სიზმარი -- საგანმანათლებლო სკოლებში ფსიქოპროფილაქტიკური მუშაობის ძირითადი მოთხოვნები -- ფსიქოლოგიური და პიროვნული ჯანმრთელობის პარამეტრები, მათი გამოვლენის ინდიკატორები -- "რისკის ჯგუფის" გოგონები და ბიჭები -- სოციალურ–ფსიქოლოგიური ტრენინგი სკოლაში -- ტრენინგის ძირითადი ფორმები -- ტრენინგის ხელმძღვანელობის სტილი -- ტრენინგები პიროვნული ზრდისათვის "გაცნობა" -- ჩემი კეთილი საქმეები -- ტესტი "იცნობ თუ არაშენს თავს?" -- ჩემი ფიზიკური "მე" -- "მე მახსოვხარ" -- "სარკევ, სარკევ მითხარი..." -- "მოფერებით–საალერსო სახელი" -- "ღია საუბარი" -- დასკვნების გამოტანა -- ვინ არის შენი მეგობარი -- "ჩემი ღირსებები" -- "საყრდენი წერტილი" -- "ინტერვიუ" -- "ჩემი დევიზი" -- "ჩემი გერბი" -- "ავტოპორტრეტი" -- "კონტაქტები" -- "კონტრაარგუმენტი" -- "გარიყული" -- ემიგრაცია" -- "ნახატი მუსიკაზე" -- "პერსპექტივა" -- "შენი საუკეთესო თვისება" -- "კეთილშობილი ქცევა" -- "პრეტენზიათა სია" -- "ღიმილი" -- "ჩემი ურთიერთობის სტილი" -- "შეჯამება" -- "ურთიერთობისათვის საჭირო თვისებები" -- "გადაწყვეტოლების მიღება" -- "თავაზიანობა" -- ტესტი "რამდენად უცერემონიო ხართ?" -- შედეგთა დამუშავება -- "მინდა გაჩუქო..." -- "ვიღებ პასუხისმგებლობას" -- "თვითპრეტენზია, ანუ ვინ ვარ მე" -- "ლიდერი" -- "გადავაქციოთ პრობლემები მიზნად" -- "სიზმარი ცხადად" -- მომავლის რუქა" -- წერილი მნიშვნელოვანი ადამიანისაგან" -- მე მადლობელი ვარ" -- წერილი მომავლიდან" -- "წერილი თანამონაწილეს" -- როგორ დავბრუნდეთ ბავშვობაში -- ტესტი: განიცდით თუ არა ადამიანური სითბოს უკმარისობას? -- პირადი გეომეტრია.
მოკლე შინაარსი, და სხვა წიგნში გადმოცემულია ზოგადი, სოციალური, პედაგოგიური და ბავშვის ფსიქოლოგიის აქტუალური საკითხები.
თემა: ფსიქოლოგია > პრაქტიკული ფსიქოლოგია > კრებული.
სოციალური ფსიქოლოგია.
პედაგოგიური ფსიქოლოგია.
ბავშვის ფსიქოლოგია.
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 3 დან 28

Additional Resources