Catalog

Record Details

Catalog Searchსივრცე, საზოგადოება, პოლიტიკა= Space, Society, Politics: სამეცნიერო შრომების კრებული: №1/ სამეცნიერო რედაქტორები: თამარ დოლბაია, კორნელი კაკაჩია და სხვ. ივანე ჯავხიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი.შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 7 of 7 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 7 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
აბონემენტი ს-294305 900001469305 Stacks ხელმისაწვდომია -
აბონემენტი ს-294306 900001469299 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი F-92100 900001469304 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ II) 37 ს-48 რდ(II) 900001469300 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ II) 37 ს-48 რდ(II) 900001469301 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ II) 37 ს-48 რდ(II) 900001469302 Stacks განთავსებულია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ II) 37 ს-48 რდ(II) 900001469303 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ISBN: 9789941133329
  • ფიზიკური აღწერილობა: 428 გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი: უნივერსიტეტის გამ-ბა, 2013.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: პროფესორ რევაზ გაჩეჩილაძის 70 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 3-5 ივნისი,2013.
ტექსტი ქართულ და ინგლისურ ენებზე.
ბიბლიოგრაფია, და ასე შემდეგ , შენიშვნა ბიბლიოგრაფია: გვ.:22, 37, 60, 98, 117-118, 132, 139, 160-163, 181-183, 236, 254-255, 299, 320-321, 338-339, 352-353, 371-372, 386, 401-402, 415-416, 425-426.
სარჩევი მულტიკულტურალიზმის პერსპექტივები საქართველოში/ ზვიად აბაშიძე -- ისლამური მოძრაობის ტრანსფორმაცია თურქეთში ნაქშირბენდისა და ნურჯულუკის მაგალითზე/ დავით აბესაძე -- განათლებისა და დასაქმების ფაქტორის მნიშვნელობა ახალგაზრდა მსჯავრდებულთა რეაბილირაციისა და რეინტეგრაციის პროცესში/ მარინა ბერძენიძე, მარინე ქევხიშვილი -- კონფლიქტში მონაწილე აქტორთა მიმართებების კვლევა ქართულ მედიასივრცეში/ მარეხ დევიძე-მამულაიშვილი -- შავი ზღვის აუზის პორტების რანჟირება და შედარებითი ანალიზი/ თამარ დოლბაია -- ერიჰ ფრომია სოციალურ ხასიათთა ტიპოლოგია/ ნათელა დონაძე -- ეროვნული უმცირესობები და საგანმანათლებლო პოლიტიკის ზოგიერთი ასპექტი/ სალომე დუნდუა -- სოციალური ქსელბის გავლენა ქართულ პოლიტიკაზე/ კორნელი კაკაჩია, თამარ პატარაია -- მსოფლიოს გეოეკონომიკური ტრანსფორმაცია და ეკონომიკური გეოგრაფია/ გიორგი კვინიკაძე -- საქართველოს საზღვრების საკითხი ბრესტ-ლიტოვსკის ძირითადად და დამატებით ხელშეკრულებებში/ თამარ ლეკიაშვილი -- ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მოქალაქეთა პოლიტიკური უფლებების რეალიზაცია (ტყიბულის რაიონის მაგალითი)/ თეონა მატარაძე -- მოქალაქეობის ტიპი როგორც სოციოკულტურული იდენტობა/ მაია მესტვირიშვილი, ხათუნა მარწყვიშვილი, ლუიზა არუთინოვი, ნათია მესტვირიშვილი -- კონფლიქტის მოგვარების ქართული და აფხაზური პროექტები აფხაზეთის საკითხის პოლიტიკური დარეგულირებისათვის ინსტიტუციური ჩიხი? (1990-იანი და 2000-იანი წლების დასწყისი)/ დავით მაცაბერიძე -- პოსტსაბჭოთა საქართველოს განვითარება ვანჰანენის დემოკრატიზაციის ინდექსის მიხედვით/ მალხაზ მაცაბერიძე -- "საზოგადოების განვითარების" სწავლების კონცეპტუალური ჩარჩოს შექმნის მცდელობა საუნივერსიტეტო განათლების სამაგისტრო დონეზე/ ვალერიან მელიქიძე -- განწყობის ფუნქცია ნებელობითი აქტივობის რეგულაციაში/ ვახტანგ ნადარეიშვილი -- საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის ისტორიული ტრანსფოტმაციების განმსაზღვრელი გეოგრაფიული ფაქტორები/ დალი ნიკოლაიშვილი, რევაზ თოლორდავა -- გენდერული ცნობიერების ზოგიერთი ფსიქოანთროპოლოგიური ასპექტის შესახებ (შვილები და მშობლები)/ ლალი სურმანიძე -- იდეოლოგიური დისკურსი ქართულ ფუტურისტულ პრესაში/ ნანა ტალახაძე -- გაზეთი "თბილისის უნივერსიტეტი" XX საუკუნის 30-იან წლებში/ მაია ტორაძე -- საქართველოს საპენსიო პოლიტიკა და ალტერნატიული მოდელები/ ჯაბა უროტაძე -- მუსლიმი მესხების ინტეგრაცია საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში/ ეკატერინე ფირცხალავა -- პოლიტიკური სატირა ქართულ კიბერმწერლობაში/ მანანა შამილიშვილი -- მერიტოკრატიული პრინციპები საჯარო სამსახურში/ თამარ ჩარკვიანი -- მიწის კადასტრი და რეგისტრაცია საქართველოში. საზოგადოება, გეოგრაფია და ინფორმაციული ტექნოლოგიები/ ვლადიმერ ჩხაიძე -- ობიექტივაციის და "სუბიექტივაციის" პროცესი განწყობის თეორიაში/ მე-19 საუკუნის ევროპელ მოგზაურ-ავტორთა პუბლიცისტურ-დოკუმენტური ნარატივი საქართველოს შესახებ და მისი თამანედროვე ინტერპრეტაცია/ მარი წერეთელი -- გეოპოლიტიკური სივრცის ცენტრალურობის დადებითი და უარყოფითი მხარეები/ ალექსანდრე წურწუმია.
თემა: ივანე ჯავხიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
თსუ-სამეცნიერო კონფერენციები. > საზოგადოებრივი მეცნიერებები.
გეოგრაფიული მევნიერება.
პოლიტიკა.

Additional Resources