Catalog

Record Details

Catalog Searchსაქართველოს საინჟინრო სიახლენი = Georgian engineering news ჟურნალი: № 4 (vol.64) / რედაქტორი: ვლადიმირ დოლიძე; International Engineering Academy, Georgian Engineering Academy.

დოლიძე, ვლადიმირ. , რედაქტორი. (ავტორობით). International Engineering Academy. (ავტორობით). Georgian Engineering Academy. (ავტორობით).
პუბლიკაციის გამოსახულება

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 1 of 1 copy available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 1 total copy.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი Fპ-8300/2012/vol.64 №4 900001452572 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ISSN: 1512-0287
  • ფიზიკური აღწერილობა: 124გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი: Georgian Federation for Information and Documentation (GFID), NGO Georgian Engineering News (GEN) LTD, 2012.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
სარჩევი Control science and computers: ascend along Prangishvili's path / S.N. Vassilyev, Yu.S. Zatuliveter -- On the statistical estimation of the probability distribution density: Part VI. Projection estimations of the probability density / T.G. Buadze -- სამუშაოს ხანგრძლივობის სტატისტიკური შეფასება ქსელურ დაგეგმვაში / ტ.გ. ბუაძე, გ.ი. ყირმელაშვილი -- Performance analysis of IPv6 tunneling over IPv4 environment / L.G. Mirtskhulava etc. -- Characterization of the performance of hybrid wider/wireless networks / L.G. Mirtskhulava etc. -- ბიომეტრიული ტექნოლოგიების ბაზარი და მისი კვლევა / მ.ნ. ჩხაიძე -- Сингулярные разложения матрицы данных временных рядов с периодическими компонентами и разрешающая способность оценивания их псевдоспектров / А.З. Бузаладзе и др. -- დისტანციური სწავლების მეთოდები, მოდელები და ტექნოლოგია / ნ.თ. ქრისტესიაშვილი და სხ. -- მეტაკოგნიტიური ცოდნის როლი სწავლაში, სწავლებაში და შეფასებებში / ნ.თ. ქრისტესიაშვილი, თ.ნ. ლომინაძე -- Electrodynamics of a cylindrical radome linear antenna / G.T. Kokrashvili, I.G. Kevanishvili -- Specific features of the spin-glass state of zonal magnets / Z.M. Gamishidze -- ძრავის ანთების სანთურაზე დამატებითი გვერდითი ელექტროდის მიერთება / ა.კ. სულამანიძე და სხ. -- მცირე სიმძლავრის დიზელის ნარჩენი სითბოს უტილიზაციის შესაძლებლობის გაანგარიშება / ქ.გ. მჭედლიძე -- საავტომობილო გზების მიმდინარე რემონტის ტექნოლოგიების შერჩევის თავისებურებები / მ.პ. ბარათაშვილი -- Палеогеновая история осадконакопления и геологического развития средне-иранских гор / А.И. Махарадзе -- კოაგულანტით წყლის გაწმენდის და კოაგულანტის დოზირების ავტომატური ხელსაწყოსა და სისტემის შექმნის შესახებ / ქ.ა. მახაშვილი -- Органо-минеральные иониты / М.Б. Гургенишвили и др. -- Гидридные катиониты на основе цеолита / И.А. Читрекашвили и др. -- Влияние структуры радикалов на кинетику геминальной рекомбинации триплетных радикальных пар / Т.А. Кокрашвили и др. -- Рекомбинация радикальных пар в жёстких матрицах / Т.А. Кокрашвили и др. -- Влияние соотношения концентраций меди(II) и цинка(II) на эффективность их хроматографического разделения на клиноптилолите / Ц.Н. Гудушаури -- Установление степени участия чистой культуры винных дрожжей "Чхавери 5" в процессе брожния нестерильного виноградного сусла / Е.Ш. Салия и др. -- კოწახურისა და კუნელის ნაყოფის გამოყენების შესაძლებლობების შესახებ ფუნქციონალური დანიშნულების კვების პროდუქტების წარმოებაში / დ.რ. თავდიდიშვილი -- მომხმარებელთა დამოკიდებულების გამოკვლევა ფუტკრის პროდუქტებისა და მათი შემცვლელი ნაწარმის მიმართ / დ.რ. თავდიდიშვილი, ც.ზ. ხუციძე -- Новая консервная продукция, богатая пектином, - Сливовый конфитюр / И.И. Шилделашвили -- ფუნქციონალური დანიშნულების ფხვიერი ნამცხვრის ახალი ასოპტიმენტი / ე.გ. ფრუიძე, გ.ს. ხეცურიანი -- წიფელის თხილის გამონაწნეხის გამოყენება საკონდიტრო წარმოებაში / მ.ა. სილაგაძე და სხ. -- Динамика популяции гриба - Verticillium dahlia Kleb. В почве / Ш.С. Канчавели, Р.Ф. Кешелава -- სურნელოვანი ზეთები ძველი დროის პარფიუმერიის ნაწარმებში / მ.შ. ბაქრაძე-გურული -- О потребительских свойствах спортивной обуви / М.Г. Грдзелидзе, М.М. Шаламберидзе -- Физико-гигиенические свойства спортивной обуви / М.Г. Грдзелидзе, М.М. Шаламберидзе.
თემა: საინჟინრო საქმე
პერიოდული გამოცემა

Additional Resources