Catalog

Record Details

Catalog Searchსტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = Труды Тбилисского гос. университета им. Сталина : ტ. 83 / რედაქტორი: დ. მგელაძე; სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 10 of 10 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 10 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1959/ტ.83 900001002968 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1959/ტ.83 900001002969 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1959/ტ.83 900001002970 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1959/ტ.83 900001002971 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1959/ტ.83 900001002972 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1959/ტ.83 900001002973 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1959/ტ.83 900001002974 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1959/ტ.83 900001002975 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1959/ტ.83 900001002976 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ(III) 11647 გ. ახვლედიანის კოლექცია 900000948142 Stacks ხელმისაწვდომია -
შემდეგი 10 »

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 308 გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1959.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი რუსულ და ქართულ ენებზე
რეზიუმე ქართულ და რუსულ ენებზე
სარჩევი ი. ტურგენევის მოგვიანო ხანის ნაწარმოებთა რეალიზმის საკითხისათვის / მ. ბაისოგოლოვა -- ერთი ფურცელი რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის ისტორიიდან / ო. ბაქანიძე -- პალატალიზაციით გაპირობებული მონაცვლეობანი თანამედროვე რუსული ენის ზმნის უღლილების ფორმათა სისტემაში / თ. ბელინსკაია -- ზედსართავი სახელი შემასმენელში / რ. ბირკაძე -- მ.ე. სალტიკოვ-შჩედრინი XIX საუკუნის თბილისის პრესის ფურცლებზე / ქ. გიორგიძე -- რუსული ენის კახეთის კილოკავთა ზოგიერთი ფონეტიკური მოვლენის დიალექტოლოგიური რუქები / ვ. ჟიდკო -- დიდი სამამულო ომის პერიოდის სამხედრო ლექსიკა / ნ. კოლესნიკოვი -- გლეხური თემატიკა ი.ა. ბუნინის პროზაში / ს. კოშუტი -- სემანტიკური ხასიათის ცვლილებებისათვის რუსულ ენაში / ე. კრემერი -- აკად. ა.ი. სობოლევსკის მეცნიერული მოღვაწეობა (დაბადებიდან 100 წლისთავთან დაკავშირებით) / დ. მგელაძე -- პირის ნაცვალსახელთა ლექსიკურ-გრამატიკული ძირითადი თავისებურებანი თანამედროვე რუსულ და ქართულ ენებში / მ. მიქაძე -- რიტმისა და ინტონაციის საკითხისათვის გ.რ. დერჟავინის ლექსებში / ვ. მიხაილოვი -- ზომისა და ხარისხის დამოკიდებული წინადადებები ნ.ვ. გოგოლის ნაწარმოებებში / თ. მრევლიშვილი -- რუსული ენის კახეთის კილოკავთა დიალექტოლოგიური რუქები სინტაქსისა და ლექსიკის ზოგიერთი საკითხის მიხედვით / მ. მულკიჯანიანი -- ნაციონალურ-კოლონიალური საკითხი ვ.ვ. მაიაკოვსკის შემოქმედებაში / დ. თუხარელი -- შემაერთებელი კონსტრუქციების სტრუქტურა, სინტაქსური თავისებურებანი და სტილისტური ფუნქციები ლ.ნ. ტოლსტოის და ა.პ. ჩეხოვის ენაში / ლ. ხატიაშვილი -- რუსული ენის კახეთის კილოკავთა ზოგიერთი მორფოლოგიური მოვლენების დიალექტოლოგიური რუქები / ა. ხიდეშელი -- თანდებულების საკითხისათვის ქართულ გრამატიკულ ლიტერატურაში / ი. ცერცვაძე -- ზმნის პრეფიქსაციის საკითხისათვის რუსულ და ქართულ ენებში / გ. წიბახაშვილი -- კომპოზიტთა სატირულ-იუმორისტული ხასიათის შესახებ ა.პ. ჩეხოვის მხატვრულ მეტყველებაში / ვ. ჭედია -- არქაული ზმნები ა. ტოლსტოის რომანში "პეტრე I" / მ. ჩხიკვაძე -- საქართველო დავიწყებული რუსი პოეტების ნ.პ. ლუკინისა და ა.პ. ოპოჩინინის შემოქმედებაში / ვ. შადური.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მეცნიერება
ლიტერატურათმცოდნეობა > რუსეთი
ენათმეცნიერება > რუსეთი
პერიოდული გამოცემა

Additional Resources