Catalog

Record Details

Catalog Searchსტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = Труды Тбилисского гос. университета им. Сталина : ტ. 93 / რედაქტორი: ვ. თოფურია; სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 9 of 9 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 9 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1960/ტ.93 900001003057 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1960/ტ.93 900001003058 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1960/ტ.93 900001003059 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1960/ტ.93 900001003060 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1960/ტ.93 900001003061 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1960/ტ.93 900001003062 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1960/ტ.93 900001003063 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1960/ტ.93 900001003065 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ(III) 11648 გ. ახვლედიანის კოლექცია 900000948143 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 438 გვ. : ილ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1960.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ და რუსულ ენებზე
სარჩევი ლიტერატურის ისტორიის გზებზე / გ. ჯიბლაძე -- ვ. ჰუმბოლდტი და ენის ფილოსოფიის საკითხები / გ. რამიშვილი -- სინური მრავალთავის ზოგიერთი ფონეტიკურ-ორთოგრაფიული თავისებურება / ი. იმნაიშვილი -- ომონიმი და მისი ადგილი ქართულ ენაში / ე. ბაბუნაშვილი -- დ∥ -ნ (-ენ) ვნებითობის სუფიქსთა გენეზისის საკითხისათვის / ფ. ერთელიშვილი -- ბრუნების ერთი ტიპის გენეზისისათვის სვანურში / გ. მაჭავარიანი -- ჰიპოტაქსის წევრ-კავშირები და კავშირები სვანურში / ნ. აბესაძე -- უმლაუტი ლენტეხურ კილოში / ზ. ჭუმბურიძე -- მეგრულის სინტაქსური თავისებურებანი ქართულთან მიმართებით / ო. ურიდია -- ზოგი გეოგრაფიული სახელის (ოჩამჩირე, ტყაურუ) შედგენილობისათვის / გ. როგავა -- ჩა- (-ჩუ-, -ჩო-) ელემენტის გენეზისისათვის ნახურ ენებში / კ. ჭრელაშვილი -- ფარდ- და გურინ- ∥ ზრუნ ფუძეთაგან ნაწარმოები სიტყვები ქართულში / მ. ანდრონიკაშვილი -- განკერძოებული განსაზღვრებანი ლ. ტოლსტოის მხატვრულ ნაწარმოებებში / ნ. ებანოიძე -- აზერბაიჯანი ძველ ქართულ მწერლობაში / ლ. მენაბდე -- თეიმურაზ ბატონიშვილის "ივერიის ისტორიის" ერთი ქართული წყაროს შესახებ / ქ. ცხადაძე -- "რუსუდანიანის" ზღაპრების ურთიერთობა ქართულ ხალხურ შემოქმედებასთან / ქ. სიხარულიძე -- ნ. ნიკოლაძის მსოფლმხედველობა და ესთეტიკური შეხედულებების ჩამოყალიბება / მ. საჯაია -- მეცხრამეტე საუკუნის ოთხმოციანი წლების ქართული პუბლიცისტიკა / ს. ხუციშვილი -- რამდენიმე შენიშვნა დასების თეორიის საკითხებზე / ი. ბოცვაძე -- გაზეთ "შრომის" დაარსების ისტორიისათვის / ნ. ტაბიძე -- უკავშირო კავშირების შესახებ ნ.ვ. გოგოლის მხატვრულ მეტყველებაში / თ. მრევლიშვილი -- ზოგიერთი სიახლე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ექსპერიმენტული ფონეტიკის სამეცნიერო-კვლევით ლაბორატორიაში / ს. ჟღენტი -- ზმნისწინი ქართულ გრამატიკულ ლიტერატურაში / ირ. ვეშაპიძე.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მეცნიერება
ლიტერატურათმცოდნეობა
ენათმეცნიერება
პერიოდული გამოცემა

Additional Resources