Catalog

Record Details

Catalog Searchთბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = Труды Тбилисского ордена Трудового Красного Знамени государственного университета : B 1(138) : ჰუმანიტარული მეცნიერებანი / მთავარი რედაქტორი: შ. ძიძიგური; თბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტი...

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 10 of 10 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 10 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი ჯაფ-2417 900001876627 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1971/ტ.B1 (138) 900001003375 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1971/ტ.B1 (138) 900001003376 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1971/ტ.B1 (138) 900001003377 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1971/ტ.B1 (138) 900001003378 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1971/ტ.B1 (138) 900001003379 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1971/ტ.B1 (138) 900001003380 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1971/ტ.B1 (138) 900001003381 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ II) რდ (II)001:378.4(479.22-25) 900000915893 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ(III) 11660 გ. ახვლედიანი კოლექცია 900000948165 Stacks ხელმისაწვდომია -
შემდეგი 10 »

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 207 გვ.: ილ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1971.

წიგნის აღწერილობა

სარჩევი ბრძოლა საქართველოში უნივერსიტეტის დაარსებისათვის / ივანე ჯავახიშვილი -- "კოლხიდის" და "კოლხების" გაგებისათვის / ნოდარ ლომოური -- საქართველოს კომუნისტური პარტიის ბრძოლა პარტიულ-საბჭოთა პრესის შექმნისა და განმტკიცებისათვის სახალხო მეურნეობის აღდგენის პერიოდში (1921-1925 წწ.) / გივი კვაჭანტირაძე -- ბიზანტიური კრებულის -IΩ NIA ერთი ცნობის შესახებ / აკაკი ურუშაძე -- მასალები ძვ. წ. v ს. კოლხეთის მხატვრული კულტურის ისტორიისათვის (ახალი არქეოლოგიური აღმოჩენების მიხედვით) / ოთარ ლორთქიფანიძე -- ძველი ქართული ენის ლექსიკონიდან ("მაწვა") / ილია აბულაძე -- საერთოდაღესტნური ენის ფშვინვიერი აფრიკატები / ბაქარ გიგინეიშვილი -- ვიწრო ... ხმოვანი ირაციონალურ S ხმოვანში პოზიტიური გადასვლისათვის ადიღურ ენებში / გიორგი როგავა -- ნათესაობითბრუნვიან შესიტყვებათა მნიშვნელობა რუსულში და მათი ეკვივალენტები ქართულში / ირაკლი ცერცვაძე -- -"მედეა" ევროპიდედან ანუიმდე (სენეკა,კორნელი,გრილპარცერი,ანუი)/ იზოლდა ბაჩიაშვილი -- მ.გორკის ერთი "სუსტი" მოთხრობის შესახებ / გიორგი გიგოლოვი -- ივანე კოტლიარევსკი და ქართველი საზოგადოებრიობა / ოთარ ბაქანიძე -- ავესტის გათებიდან / გიორგი ახვლედიანი -- საბჭოთა საქართველოს მანქანათსამშენებლო მრეწველობის დარგობრივი სტრუქტურა / ვალერიან დათუკიშვილი -- ვ.ი.ლენინი და რეფორმამდელი საქართველოს ეკონომიური განვითარების საკითხები / არჩილ ფანცხავა -- ზემო სვანეთის საზოგადოებრივი წყობილებისა და სამართლის საკითხები ადიშის და მესტიის ოთხთავების მინაწერთა მიხედვით / მიხეილ კეკელია -- "მართალი სამართლის" გაგებისათვის / ვახტანგ აბაშმაძე.
IV საკავშირო კონფერენცია კლასიკური ფილოლოგიის პრობლემებზე -- VI საკავშირო კონფერენცია ირანული ფილოლოგიის პრობლემებზე.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ჰუმანიტარული მეცნიერებანი.
ენათმეცნიერება.
ლიტერატურათმცოდნეობა.
ისტორია.
ეკონომიკა.
სამართალი.
პერიოდული გამოცემა.

Additional Resources