Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 3 დან 35

საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მოამბე= Bulletin of the Georgian National Museum: 4(49-8) რედაქტორი:ზურაბ თვალჭრელიძე; პასუხისმგებელი მდივანი:მედეა წოწელია; მთარგმნელი:მედეა წოწელია.

საქართველოს ეროვნული მუზეუმი. (ავტორი). თვალჭრელიძე, ზურაბ, რედაქტორი. (ავტორობით). წოწელია მედეა, პაეუხისმგებელი მდივანი. რედაქტორი. (ავტორობით). საქართველოს ეროვნული მუზეუმი. (ავტორობით).
პუბლიკაციის გამოსახულება

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 1 of 1 copy available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 1 total copy.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ II) 06 ს-32 რდ(II) 900001470807 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ISSN: 1512-1895
  • ფიზიკური აღწერილობა: 637 გვ.: ილ.
  • გამომცემლობა: თბილისი: [გ.გ.] 2013.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: საქართველოს მუზეუმის მოამბე, ტომი I (1920-1922), ტფილისი:უ.ს.ს.პოლიგრაფგანყოფილების მე-3 სტამბა, 1922.
რეზიუმე და სარჩევი ქართულ და ინგლისურ ენებზე.
ბიბლიოგრაფია, და ასე შემდეგ , შენიშვნა ბიბლიოგრაფია:გვ.14-15, 49-53, 71-72, 85, 103-104, 112, 125, 133-134, 153-154, 193-194, 211, 225-226, 239, 255, 267-269, 322, 355, 387, 407-409, 426, 446-448, 470, 482, 501, 525-526, 546-547, 563-564, 595.
სარჩევი ექვთიმე თაყაიშვილი - 150 -- არქეოლოგია.ანთროპომორფული ქანდაკება/ თენგიზ მეშველიანი, ერეკლე ქორიძე, ნინო ჯაყელი და სხვ.-- მნიშვნელოვანი აღმოჩენები მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე/ გიორგი გოგოჭური, ნინო კალანდაძე -- ახალი არქეოლოგიური აღმოჩენა ლეჩხუმიდან-ბრიმჯაოს ხარი/ ნინო სულავა -- გრავირებული დეკორით შემკული ბრინჯაოს მხატვრული ხელოსნობის ძეგლები (ცულებსა და სარტყელზე დატანილი გამოსახულებების შედარებითი ანალიზი)/ ნინო ჯანაშვილი -- კრემაციული სამარხები ჯავახეთში და ურარტული კოლუმბარიუმები/ რევაზ კვირკველია -- ხელოვნურ ბორცვთა აგებულებისათვის/ ლერი ჯიბლაძე, რევაზ პაპუაშვილი -- ერთი კოლხური თავსამკაულის სემანტიკური გაგებისათვის/ მერაბ მიქელაძე -- ნებელდის კოლექციის შესწავლისათვის/ თამილა კაპანაძე, მერი ზამთარაძე, დავით ლომიტაშვილი-- ოსინდალეს ციხის კომპლექსი/ დავით ლომიტაშვილი, ნიკოლოზ მურღულია -- ეგრისის სამეფოს ციხე-სიმაგრეების კლასიფიკაცია/ ნიკოლოზ მურღულია -- სერგი ნებარნუკის ძის შეკიდული ბეჭედი და ბიზანტიის კავკასიური პოლიტიკის ზოგიერთი ასპექტი/ ბესიკ ლორთქიფანიძე -- ყვარლის დურუჯისპირა ბაზილიკის არქეოლოგიური კვლევის შედეგები/ ნოდარ ბახტაძე -- განვიტარებული შუა საუკუნეების მხატვრული კერამიკა სამთავისიდან/ დავით ბერიკაშვილი -- ნასოფლარი ნარლი დარა/ დავით მინდორაშვილი -- ნუმიზმატიკა. ფრინველთა გამოსახულება ანტიკური ხანის ქართულ მონეტებზე/ მედეა შეროზია -- ყარსის განძი/ ციალა ღვაბერიძე -- ეთნოგრაფია/ეთნოლოგია. მოსასხამის ტიპები გვიანი შუა საუკუნეების საქართველოში (XV-XVII სს.)/ ნინო დათუნაშვილი -- ვენური ფაიფური/ მარინე ბოკუჩავა -- კაზაკური მემორიალური ხმლები/ მამუკა ქაფიანიძე, მანანა აბაშიძე -- მემორიალური ექსპონატების კვლევისათვის/ თემურ შარიქაძე -- სპილენძის სამზვითო ჭურჭელი/ ცისანა კაკაბაძე -- მურღულის ხეობის ქართველთა ტრადიციული ყოფა და კულტურა/ როზეტა გუჯეჯიანი -- ისტორია. მეფე გიორგი XII რელიგიური ცხოვრების ასპექტები/ ქეთევან მუშკუდიანი, ვახტანგ ცინცაძე -- ხელთუბნის პეტრე მოციქულის ეკლესიის ისტორიული სახელწოდების შესწავლისა და დათარიღებისათვის/ ვახტანგ ცინცაძე -- პროფესორ აპოლონ ურუშაძის ბიოგრაფიისათვის / ლევან ურუშაძე -- ხელოვნებათმცოდნეობა. მოხატულ კანკელთა დეკორის თემატიკისა და მხატვრული სტრუქტურის გააზრებისათვის ჭალის კანკელის მაგალითზე/ ნინო ჩიხლაძე -- საეკლესიო სამოსის სიმბოლიკის საკითხისათვის/ ირინე კოშორიძე, მარინა დგებუაძე, გრიგოლ ბერაძე -- გვიანირანული ლითონის კოლექციის ატრიბუციისათვის (ყაჯარული ჭვირული ჭურჭელი)/ ირინა გუგუნავა -- მეშჰედური ქვისაგან დამზადებული ჭურჭლის კოლექციის ატრიბუციისათვის/ მარინა დგებუაძე, ნათია დემურისვილი, ია ახვლედიანი -- თანამედროვე ქართული დეკორატიულ-გამოყენებითი ხელოვნება/ მარინე აბრამიშვილი -- დეფორმაცია, როგორც პრიმიტივიზმის ერთ-ერთი ესთეტიკური საფუძველი/ ლილი გიორგობიანი -- სამუზეუმო საქმე.ღია ცის ქვეშ მუზეუმი აჭარაში (დაარსების წინაპირობები და გენგეგმის ძირითადი პრინციპები)/ ნანა მეფარიშვილი -- ქრონიკა. 2013 წელს განხორციელებული ღონისძიებები/ ანა ვერულაშვილი -- მოგონებები. დავით თუშაბრამიშვილი -- ოლღა კონიაშვილი -- კონსტანტინე (კოტე) ჩოლოყაშვილი -- მარგალიტა (მარიკა) ჩემია -- მირიან ხუციშვილი -- ლევან ურუშაძე -- ეთერ შელია -- გურამ ჩხაიძე -- მერი ანთაძე-ჩადუნელი.
თემა: საქართველოს ეროვნული მუზეუმი.
საქართველოს მუზეუმი.
არქეოლოგია.
ხელოვნება.
ეთნოგრაფია.
ისტორია.
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 3 დან 35

Additional Resources