Catalog

Record Details

Catalog Searchსჯანი : ყოველწლიური ლიტერატურულ-თეორიული სამეცნიერო ჟურნალი = Sjani : Annual scientific journal of literary theory : № 9 : ჟურნალი / რედაქტორი: ირმა რატიანი; შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 5 of 5 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 5 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი Fპ-8520/2008/№9 900001701336 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ(III) პერიოდიკა 900000927379 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ(III) პერიოდიკა 900001264668 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ(III) პერიოდიკა 900001264669 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ(III) პერიოდიკა 900001264670 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ISSN: 1512-2514
  • ფიზიკური აღწერილობა: 283 გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა, 2008.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
სარჩევი ქართველოლოგიური კვლევები-თვითმიზანი თუ საჭიროება? / ირმა რატიანი -- სასწაულის კომპოზიცია / ი. ამირხანაშვილი -- "სუბიექტური თხრობა და ციტირებული მეტყველება". ისტორია, თორია და პრაქტიკა.(XX ს. დასავლეთევროპული რომანის მიხედვით) / თ. ჩიხლაძე -- მეტაფორა და მეტამორფოზა / რუსუდან ცანავა -- ავტორი და გმირი ისტორიული პოეტიკის ჭრილში / ს. ტაბუცაძე -- სულისა და ხორცის დიქოტომია : ტომას ელიოტის "ჰიპოპოტამი" და "უკვდავების ჩურჩული" / თემურ კობახიძე -- კარნავალიზებული ლიტერატურა / მ. ბახტინი -- სიკეთის ყვავილები / თ. დოიაშვილი -- ჭარბი რითმის გაგებისათვის / ა. ხინთიბიძე -- გალაკტიონის მონორითმი ("იერი", ფერად-ფერადი") / თ. ბარბაქაძე -- არაბული ლექსის განახლებისათვის ბრძოლის II ეტაპი (მომხრეები და მოწინააღმდეგენი) / გ. ლობჟანიძე -- კვლავ ძველი ქართული მწერლობის პერიოდებისა და მიჯნებისათვის / ლ. გრიგოლაშვილი -- 70-80-იანი წლების კრიტიკა : "რეკონსტრუქციიდან" ნოვაციამდე / ნ. კუპრეიშვილი -- მთარგმნელის პრობლემა ძველ საქართველოში და საკითხის კვლევის ძირითადი მეთოდოლოგიური ასპექტები / ნ. მრევლიშვილი, ე. ჩიკვაიძე -- ამირანის მითის კომპოზიციური თავისებურებანი / დ. ბედიანიძე / "შედარებითი მითოლოგია. გერმანია-საქართველოს შორის საზღვრის მონაცვლეობა-ამირანი ინტერესთა ცენტრში" / დომინიკ ირტენკაუფი -- ეპიკური გმირის სიკვდილი და ომის აღქმის ზოგიერთი საკითხი არქაულ კულტურაში / კ. კაციტაძე -- ქართული კომედიის საწყისები / მ. გერმისაშვილი -- მუდამ სიამოვნებით ვიგონებ ღიმილის და ლექსის კაცი / ე. კვიტაიშვილი -- "ჩანგი გიკურთხოს ზენამა..." / ნოდარ ალანია -- ლიტერატურის თეორია-XX ს. ძირითადი მეთოდოლოგიური კონცეფციები და მიმდინარეობები / ვ. კავთიაშვილი -- რევაზ სირაძე-"კულტურა და სახისმეტყველება" / ნ. გონჯილაშვილი.
თემა: ლიტერატურათმცოდნეობა.
პერიოდული გამოცემა.
LDR 00620cab a2200205Ka 4500
00153231
003GUL
00520160224084803.0
008070101s20122012geo geo d
022 . ‡a1512-2514
0800 . ‡a821.353.1.0: ‡x(051.2)
1102 . ‡aშოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი.
24510. ‡aსჯანი : ‡bყოველწლიური ლიტერატურულ-თეორიული სამეცნიერო ჟურნალი = Sjani : Annual scientific journal of literary theory : ‡n№ 9 : ‡hჟურნალი / ‡cრედაქტორი: ირმა რატიანი; შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი.
246 . ‡aSjani
260 . ‡aთბილისი : ‡bლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა, ‡c2008.
300 . ‡a283 გვ.
310 . ‡aყოველწლიური სამეცნიერო ჟურნალი.
500 . ‡aტექსტი ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
505 0. ‡tქართველოლოგიური კვლევები-თვითმიზანი თუ საჭიროება? / ‡rირმა რატიანი -- ‡tსასწაულის კომპოზიცია / ‡rი. ამირხანაშვილი -- ‡t"სუბიექტური თხრობა და ციტირებული მეტყველება". ისტორია, თორია და პრაქტიკა.(XX ს. დასავლეთევროპული რომანის მიხედვით) / ‡rთ. ჩიხლაძე -- ‡tმეტაფორა და მეტამორფოზა / ‡rრუსუდან ცანავა -- ‡tავტორი და გმირი ისტორიული პოეტიკის ჭრილში / ‡rს. ტაბუცაძე -- ‡tსულისა და ხორცის დიქოტომია : ტომას ელიოტის "ჰიპოპოტამი" და "უკვდავების ჩურჩული" / ‡rთემურ კობახიძე -- ‡tკარნავალიზებული ლიტერატურა / ‡rმ. ბახტინი -- ‡tსიკეთის ყვავილები / ‡rთ. დოიაშვილი -- ‡tჭარბი რითმის გაგებისათვის / ‡rა. ხინთიბიძე -- ‡tგალაკტიონის მონორითმი ("იერი", ფერად-ფერადი") / ‡rთ. ბარბაქაძე -- ‡tარაბული ლექსის განახლებისათვის ბრძოლის II ეტაპი (მომხრეები და მოწინააღმდეგენი) / ‡rგ. ლობჟანიძე -- ‡tკვლავ ძველი ქართული მწერლობის პერიოდებისა და მიჯნებისათვის / ‡rლ. გრიგოლაშვილი -- ‡t70-80-იანი წლების კრიტიკა : "რეკონსტრუქციიდან" ნოვაციამდე / ‡rნ. კუპრეიშვილი -- ‡tმთარგმნელის პრობლემა ძველ საქართველოში და საკითხის კვლევის ძირითადი მეთოდოლოგიური ასპექტები / ‡rნ. მრევლიშვილი, ე. ჩიკვაიძე -- ‡tამირანის მითის კომპოზიციური თავისებურებანი / ‡rდ. ბედიანიძე / ‡t"შედარებითი მითოლოგია. გერმანია-საქართველოს შორის საზღვრის მონაცვლეობა-ამირანი ინტერესთა ცენტრში" / ‡rდომინიკ ირტენკაუფი -- ‡tეპიკური გმირის სიკვდილი და ომის აღქმის ზოგიერთი საკითხი არქაულ კულტურაში / ‡rკ. კაციტაძე -- ‡tქართული კომედიის საწყისები / ‡rმ. გერმისაშვილი -- ‡tმუდამ სიამოვნებით ვიგონებ ღიმილის და ლექსის კაცი / ‡rე. კვიტაიშვილი -- ‡t"ჩანგი გიკურთხოს ზენამა..." / ‡rნოდარ ალანია -- ‡tლიტერატურის თეორია-XX ს. ძირითადი მეთოდოლოგიური კონცეფციები და მიმდინარეობები / ‡rვ. კავთიაშვილი -- ‡tრევაზ სირაძე-"კულტურა და სახისმეტყველება" / ‡rნ. გონჯილაშვილი.
65014. ‡aლიტერატურათმცოდნეობა.
65024. ‡aპერიოდული გამოცემა.
7001 . ‡aრატიანი, ირმა. ‡eრედაქტორი.
7102 . ‡aშოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი.
901 . ‡a53231 ‡b ‡c53231 ‡tbiblio

Additional Resources