Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 2 დან 4617

სჯანი : ყოველწლიური ლიტერატურულ-თეორიული სამეცნიერო ჟურნალი = Sjani : Annual scientific journal of literary theory : № 9 : ჟურნალი / რედაქტორი: ირმა რატიანი; შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 5 of 5 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 5 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი Fპ-8520/2008/№9 900001701336 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ(III) პერიოდიკა 900000927379 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ(III) პერიოდიკა 900001264668 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ(III) პერიოდიკა 900001264669 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ(III) პერიოდიკა 900001264670 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ISSN: 1512-2514
  • ფიზიკური აღწერილობა: 283 გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა, 2008.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
სარჩევი ქართველოლოგიური კვლევები-თვითმიზანი თუ საჭიროება? / ირმა რატიანი -- სასწაულის კომპოზიცია / ი. ამირხანაშვილი -- "სუბიექტური თხრობა და ციტირებული მეტყველება". ისტორია, თორია და პრაქტიკა.(XX ს. დასავლეთევროპული რომანის მიხედვით) / თ. ჩიხლაძე -- მეტაფორა და მეტამორფოზა / რუსუდან ცანავა -- ავტორი და გმირი ისტორიული პოეტიკის ჭრილში / ს. ტაბუცაძე -- სულისა და ხორცის დიქოტომია : ტომას ელიოტის "ჰიპოპოტამი" და "უკვდავების ჩურჩული" / თემურ კობახიძე -- კარნავალიზებული ლიტერატურა / მ. ბახტინი -- სიკეთის ყვავილები / თ. დოიაშვილი -- ჭარბი რითმის გაგებისათვის / ა. ხინთიბიძე -- გალაკტიონის მონორითმი ("იერი", ფერად-ფერადი") / თ. ბარბაქაძე -- არაბული ლექსის განახლებისათვის ბრძოლის II ეტაპი (მომხრეები და მოწინააღმდეგენი) / გ. ლობჟანიძე -- კვლავ ძველი ქართული მწერლობის პერიოდებისა და მიჯნებისათვის / ლ. გრიგოლაშვილი -- 70-80-იანი წლების კრიტიკა : "რეკონსტრუქციიდან" ნოვაციამდე / ნ. კუპრეიშვილი -- მთარგმნელის პრობლემა ძველ საქართველოში და საკითხის კვლევის ძირითადი მეთოდოლოგიური ასპექტები / ნ. მრევლიშვილი, ე. ჩიკვაიძე -- ამირანის მითის კომპოზიციური თავისებურებანი / დ. ბედიანიძე / "შედარებითი მითოლოგია. გერმანია-საქართველოს შორის საზღვრის მონაცვლეობა-ამირანი ინტერესთა ცენტრში" / დომინიკ ირტენკაუფი -- ეპიკური გმირის სიკვდილი და ომის აღქმის ზოგიერთი საკითხი არქაულ კულტურაში / კ. კაციტაძე -- ქართული კომედიის საწყისები / მ. გერმისაშვილი -- მუდამ სიამოვნებით ვიგონებ ღიმილის და ლექსის კაცი / ე. კვიტაიშვილი -- "ჩანგი გიკურთხოს ზენამა..." / ნოდარ ალანია -- ლიტერატურის თეორია-XX ს. ძირითადი მეთოდოლოგიური კონცეფციები და მიმდინარეობები / ვ. კავთიაშვილი -- რევაზ სირაძე-"კულტურა და სახისმეტყველება" / ნ. გონჯილაშვილი.
თემა: ლიტერატურათმცოდნეობა.
პერიოდული გამოცემა.
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 2 დან 4617

Additional Resources