Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 3 დან 4497

სჯანი : ყოველწლიური ლიტერატურულ-თეორიული სამეცნიერო ჟურნალი = Sjani : Annual scientific journal of literary theory : № 8 : ჟურნალი / რედაქტორი: ირმა რატიანი; შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 7 of 7 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 7 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი Fპ-8519/2007/№8 900001701334 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი Fპ-8519/2007/№8 900001701335 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ(III) პერიოდიკა 900001264340 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ(III) პერიოდიკა 900001264341 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ(III) პერიოდიკა 900001264342 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ(III) პერიოდიკა 900001264343 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ III) რდ(III) პერიოდიკა 900001264344 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ISSN: 1512-2514
  • ფიზიკური აღწერილობა: 215გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა, 2007.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
სარჩევი იდეა-ცხოვრების მხატვრული ტრანსკრიფცია / ივანე ამირხანაშვილი -- ჰაროლდ ბლუმის „გავლენის თეორია“/ სოლომონ ტაბუცაძე -- არნო შმიტის ათეისტების სკოლა-ტიპოსკრიპტული რომანი ფიქციასა და სიმულაციას შორის / ლევან ცაგარელი -- ვეფხისტყაოსნის ჟანრის განსაზღვრისათვის / მაკა ელბაქიძე -- ნოვალისის „ღამის ჰიმნების“ სახისმეტყველება / კონსტანტინე ბრეგაძე -- კარნავალიზებული ლიტერატურა (ნაწილი 1)/ მიხაილ ბახტინი -- რითმა როგორც არგუმენტი / ლევან ბრეგაძე -- პოეტური ნაწარმოების ფორმები კლასიკურ ეპოქაში / აპოლონ სილაგაძე -- „შუალედში“. რუსული ლიტერატურა ეპოქათა მიჯნაზე / ალექსეი ჩაგინი -- სამი სიზმარი და მათი მხილველები:სიზმრის მხატვრული გამოყენება არაბულ კლასიკურ ლიტერატურაში / კიკი კენედი -- აღმოსავლეთისა და დასავლეთის შეხვედრა ახალ არაბულ მწერლობაში (ამინ არ-რეიჰანის „ჰარემის კედლებს მიღმა“, იაჰაია ჰაკკის „უმმ აშიმის კანდელი“) / დარეჯან გარდავაძე -- ბუნებისმიერი თუ კულტურისმიერი / გაგა ლომიძე-- გავთendo-პროტოპოსტი / შოთა ბოსტანაშვილი -- გოეთეს „ფაუსტის“-თარგმანისა და კომენტირების გამოცდილებიდან / გალინა ვასილიევა -- თხრობის ფუნქცია ეთნოკულტურულ კონტექსტში (ქართველ ებრაელთა ზღაპრები)/ ელენე გოგიაშვილი -- 9 აპრილი, თბილისისა და აფხაზეთის ომები თანამედროვე რუს მწერალ ქალთა პროზაში (კულტურათშორისი დიალოგი) / ირინე მოდებაძე -- ილია ჭავჭავაძისა და ჰაინრიხ ჰაინეს შემოქმედების ტიპოლოგიისათვის / ვენერა კავთიაშვილი -- ანა კალანდაძე / ზოია ცხადაია -- გახსენება (ლევან ჭრელაშვილი) / მარიამ ნინიძე -- ლეგენდებისა და ქარაფების მხარე ანუ დიდი მკვლევარის მიერ დანახული თუშეთი / ელისაბედ ზარდიაშვილი -- ილია „მამების“, „შვილების“ თვალით / ირაკლი კენჭოშვილი -- ორი რეპლიკა / ლევან ბრეგაძე -- შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის სამეცნიერო პუბლიკაციების სტილი. გაგა ლომიძე .
თემა: ლიტერატურათმცოდნეობა.
პერიოდული გამოცემა.
LDR 00620cab a2200205Ka 4500
00153454
003GUL
00520160223123241.0
008070101s20122012geo geo d
022 . ‡a1512-2514
0800 . ‡a821.353.1.0: ‡x(051.2)
1102 . ‡aშოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი.
24510. ‡aსჯანი : ‡bყოველწლიური ლიტერატურულ-თეორიული სამეცნიერო ჟურნალი = Sjani : Annual scientific journal of literary theory : ‡n№ 8 : ‡hჟურნალი / ‡cრედაქტორი: ირმა რატიანი; შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი.
246 . ‡aSjani
260 . ‡aთბილისი ‡bლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა, ‡c2007.
300 . ‡a215გვ.
310 . ‡aყოველწლიური სამეცნიერო ჟურნალი.
500 . ‡aტექსტი ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
505 0. ‡tიდეა-ცხოვრების მხატვრული ტრანსკრიფცია / ‡rივანე ამირხანაშვილი -- ‡tჰაროლდ ბლუმის „გავლენის თეორია“/ ‡rსოლომონ ტაბუცაძე -- ‡tარნო შმიტის ათეისტების სკოლა-ტიპოსკრიპტული რომანი ფიქციასა და სიმულაციას შორის / ‡rლევან ცაგარელი -- ‡tვეფხისტყაოსნის ჟანრის განსაზღვრისათვის / ‡rმაკა ელბაქიძე -- ‡tნოვალისის „ღამის ჰიმნების“ სახისმეტყველება / ‡rკონსტანტინე ბრეგაძე -- ‡tკარნავალიზებული ლიტერატურა (ნაწილი 1)/ ‡rმიხაილ ბახტინი -- ‡tრითმა როგორც არგუმენტი / ‡rლევან ბრეგაძე -- ‡tპოეტური ნაწარმოების ფორმები კლასიკურ ეპოქაში / ‡rაპოლონ სილაგაძე -- ‡t„შუალედში“. რუსული ლიტერატურა ეპოქათა მიჯნაზე / ‡rალექსეი ჩაგინი -- ‡tსამი სიზმარი და მათი მხილველები:სიზმრის მხატვრული გამოყენება არაბულ კლასიკურ ლიტერატურაში / ‡rკიკი კენედი -- ‡tაღმოსავლეთისა და დასავლეთის შეხვედრა ახალ არაბულ მწერლობაში (ამინ არ-რეიჰანის „ჰარემის კედლებს მიღმა“, იაჰაია ჰაკკის „უმმ აშიმის კანდელი“) / ‡rდარეჯან გარდავაძე -- ‡tბუნებისმიერი თუ კულტურისმიერი / ‡rგაგა ლომიძე-- ‡tგავთendo-პროტოპოსტი / ‡rშოთა ბოსტანაშვილი -- ‡tგოეთეს „ფაუსტის“-თარგმანისა და კომენტირების გამოცდილებიდან / ‡rგალინა ვასილიევა -- ‡tთხრობის ფუნქცია ეთნოკულტურულ კონტექსტში (ქართველ ებრაელთა ზღაპრები)/ ‡rელენე გოგიაშვილი -- ‡t9 აპრილი, თბილისისა და აფხაზეთის ომები თანამედროვე რუს მწერალ ქალთა პროზაში (კულტურათშორისი დიალოგი) / ‡rირინე მოდებაძე -- ‡tილია ჭავჭავაძისა და ჰაინრიხ ჰაინეს შემოქმედების ტიპოლოგიისათვის / ‡rვენერა კავთიაშვილი -- ‡tანა კალანდაძე / ‡rზოია ცხადაია -- ‡tგახსენება (ლევან ჭრელაშვილი) / ‡rმარიამ ნინიძე -- ‡tლეგენდებისა და ქარაფების მხარე ანუ დიდი მკვლევარის მიერ დანახული თუშეთი / ‡rელისაბედ ზარდიაშვილი -- ‡tილია „მამების“, „შვილების“ თვალით / ‡rირაკლი კენჭოშვილი -- ‡tორი რეპლიკა / ‡rლევან ბრეგაძე -- ‡tშოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის სამეცნიერო პუბლიკაციების სტილი. ‡rგაგა ლომიძე .
65014. ‡aლიტერატურათმცოდნეობა.
65024. ‡aპერიოდული გამოცემა.
7001 . ‡aრატიანი, ირმა. ‡eრედაქტორი.
7102 . ‡aშოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი.
901 . ‡a53454 ‡b ‡c53454 ‡tbiblio
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 3 დან 4497

Additional Resources