Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 3 დან 3

ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = Труды Тифлисского государственного университета = Travaux de I'Université D'État de Tiflis : ტ. 2 / პასუხისმგებელი რედაქტორი: კ. ორაგველიძე; ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 12 of 12 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 12 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ–345/1936/№2 900000911730 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ–345/1936/№2 900000911742 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ–345/1936/№2 900000911744 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ–345/1936/№2 900000911745 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ–345/1936/№2 900000911746 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ–345/1936/№2 900000911750 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ–345/1936/№2 900000911757 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ–345/1936/№2 900000911762 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ–345/1936/№2 900000911763 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ–345/1936/№2 900000911767 Stacks ხელმისაწვდომია -
შემდეგი 10 »

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 308[2] გვ. : ილ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტამბა , 1936.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
ბიბლიოგრაფია, და ასე შემდეგ , შენიშვნა ბიბლიოგრაფია:11გვ. 23-24გვ.57გვ. 72გვ.124გვ. 134გვ. 171გვ. 214გვ.
სარჩევი ჩონჩხის კუნთის ნერვული და უნერვო ნაწილების შეკუმშვისუნარიანობის შესახებ / ი. ბერიტაშვილი და სხვა -- M, SARTORIUS-ის ნერვ–კუნთოვანი აპარატის მიკროსკოპული ანატომიის შესახებ / ა. ლეჟავა -- კუნთის ნერვიან და უნერვო ნაწილის ქიმიური შემადგენლობა / პ.ქომეთიანი -- ტურკის წესით სიმჟავით გაღიზიანების მეთოდიკისათვის / აქლ. გოცირიძე -- სინათლის კომპლექსური გაღიზიანების შესწავლა მტრედებზე / ი. ბერიტაშვილი და სხვა -- ძაღლის ინდივიდური რეაქცია რიგობით "თვალზე" / ა. ბრეგაძე -- ძაღლების წაბაძვის საკითხის შესწავლისათვის / მ. წერეთელი -- ბაყაყის ინდივიდური ქცევის განვითარების საკითხისათვის / ნ.ბებურიშვილი და სახვა -- კვიპაროზის (CUPRESSUS SEMPERVIRENS L.)წარმოშობის საკითსისათვის / ვ.მირზაშვილი -- საქართველოს ფიჭვების კორომების ეკოლოგიური თავისებურებანი / ვ. გულისაშვილი -- ტემპერატურული რეჟიმი და ტემპერატურული ტიპები საქართველოში / ალ.ჯავახიშვილი -- კოლხეთის ბარის ჰიდროლოგიისათვის / გ. ყავრიშვილი -- ქარის სიჩქარის დღიური მსვლელობა ტფილისში / ი. ქურდიანი -- ადსორბციობის დამოკიდებულების შესახებ ნივთიერების ფიზიკურ–ქიმიურ თვისებებზე / ს. ურაზოვსკი და სხვა -- Теорема единственности в кравых задачах стационарной теоеии упругости / В.Д.Купрадзе -- კრისტალთა მექანიკუერი გაორების შესახებ / დ. ღოღობერიძე -- О механическом двойниковании кальцита / Д.Б. Гогоберидзе -- ორგანზომილებიანი პრობლემის გადაწყვეტის მეთოდი ბორნის რელატიურ ელექტროდინამიკაში / ი.მირცხულავა.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მეცნიერება
ბიოლოგია
ბოტანიკა
ჰიდროლოგია
მათემატიკა
პერიოდული გამოცემა
LDR 00620cas a2200205Ka 4500
00155097
003GUL
00520170911122617.0
0800 . ‡a001:
85640. ‡uhttp://digitallibrary.tsu.ge/book/!2016/shromebi/oragvelidze_shromebi_2/index.html#/0 ‡yელექტრონული ვერსია
0800 . ‡a378.4 ‡x(479.22) ‡x(045)
24510. ‡aტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = ‡bТруды Тифлисского государственного университета = Travaux de I'Université D'État de Tiflis : ‡nტ. 2 / ‡cპასუხისმგებელი რედაქტორი: კ. ორაგველიძე; ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
24611. ‡aТруды Тифлисского государственного университета
24611. ‡aTravaux de I'Université D'État de Tiflis.
260 . ‡aთბილისი : ‡bტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტამბა , ‡c1936.
300 . ‡a308[2] გვ. : ‡bილ.
310 . ‡b1936-
4900 . ‡aმეორე სერია: სამათემატიკო და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი : ‡vტ. 2/
500 . ‡aტექსტი ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
504 . ‡aბიბლიოგრაფია:11გვ. 23-24გვ.57გვ. 72გვ.124გვ. 134გვ. 171გვ. 214გვ.
50500. ‡t ჩონჩხის კუნთის ნერვული და უნერვო ნაწილების შეკუმშვისუნარიანობის შესახებ / ‡rი. ბერიტაშვილი და სხვა -- ‡tM, SARTORIUS-ის ნერვ–კუნთოვანი აპარატის მიკროსკოპული ანატომიის შესახებ / ‡rა. ლეჟავა -- ‡tკუნთის ნერვიან და უნერვო ნაწილის ქიმიური შემადგენლობა / ‡rპ.ქომეთიანი -- ‡tტურკის წესით სიმჟავით გაღიზიანების მეთოდიკისათვის / ‡rაქლ. გოცირიძე -- ‡tსინათლის კომპლექსური გაღიზიანების შესწავლა მტრედებზე / ‡rი. ბერიტაშვილი და სხვა -- ‡tძაღლის ინდივიდური რეაქცია რიგობით "თვალზე" / ‡rა. ბრეგაძე -- ‡tძაღლების წაბაძვის საკითხის შესწავლისათვის / ‡rმ. წერეთელი -- ‡tბაყაყის ინდივიდური ქცევის განვითარების საკითხისათვის / ‡rნ.ბებურიშვილი და სახვა -- ‡tკვიპაროზის (CUPRESSUS SEMPERVIRENS L.)წარმოშობის საკითსისათვის / ‡rვ.მირზაშვილი -- ‡tსაქართველოს ფიჭვების კორომების ეკოლოგიური თავისებურებანი / ‡rვ. გულისაშვილი -- ‡tტემპერატურული რეჟიმი და ტემპერატურული ტიპები საქართველოში / ‡rალ.ჯავახიშვილი -- ‡tკოლხეთის ბარის ჰიდროლოგიისათვის / ‡rგ. ყავრიშვილი -- ‡tქარის სიჩქარის დღიური მსვლელობა ტფილისში / ‡rი. ქურდიანი -- ‡tადსორბციობის დამოკიდებულების შესახებ ნივთიერების ფიზიკურ–ქიმიურ თვისებებზე / ‡rს. ურაზოვსკი და სხვა -- ‡tТеорема единственности в кравых задачах стационарной теоеии упругости / ‡rВ.Д.Купрадзе -- ‡tკრისტალთა მექანიკუერი გაორების შესახებ / ‡rდ. ღოღობერიძე -- ‡tО механическом двойниковании кальцита / ‡rД.Б. Гогоберидзе -- ‡tორგანზომილებიანი პრობლემის გადაწყვეტის მეთოდი ბორნის რელატიურ ელექტროდინამიკაში / ‡rი.მირცხულავა.
61024. ‡aთბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
65014. ‡aმეცნიერება
65024. ‡aბიოლოგია
65024. ‡aბოტანიკა
65024. ‡aჰიდროლოგია
65024. ‡aმათემატიკა
65024. ‡aპერიოდული გამოცემა
8001 . ‡aორაგველიძე, კ., ‡eპასუხისმგებელი რედაქტორი
8102 . ‡aტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
901 . ‡a55097 ‡b ‡c55097 ‡tbiblio
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 3 დან 3

Additional Resources